logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Data Nazwa stanowiska Aktalne do Wyniki od
2008-09-19 12:34:38 Aplikant Straży Miejskiej w Węgorzewie 2008-10-03 0000-00-00
2014-06-10 09:55:00 Aplikant Straży Miejskiej w Węgorzewie 2014-06-27 0000-00-00
2014-12-19 13:21:10 Aplikant Straży Miejskiej w Węgorzewie 2015-01-30 0000-00-00
2008-09-03 15:16:09 Aplikant Straży Miejskiej w Węgorzewie -2 etaty 2008-09-18 0000-00-00
2013-04-12 08:42:00 Asystenta rodziny 2013-04-23 0000-00-00
2011-01-10 13:27:45 Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2011-01-25 0000-00-00
2011-06-02 15:20:40 Burmistrz Węgorzewa informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Planowania Przestrzennego 2011-06-17 0000-00-00
2007-03-06 10:40:16 Dyrektor Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2007-03-06 2007-03-21
2007-09-25 14:46:25 Główny księgowy 1/2 etatu OSiR 2007-10-12 0000-00-00
2008-05-28 10:54:51 Główny księgowy 1/2 etatu OSiR w Węgorzewie 2008-06-13 0000-00-00
2007-11-12 15:41:42 Główny Specjalista w Biurze Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2007-11-26 0000-00-00
2007-11-14 13:41:42 Główny Specjalista w Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2007-11-28 0000-00-00
2008-01-10 13:44:43 Główny Specjalista w Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2008-01-28 0000-00-00
2008-02-01 11:30:44 Główny Specjalista w Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2008-02-15 0000-00-00
2011-04-04 14:43:35 Informuje o wolnym stanowisku pracy na stanowisku podinspektora Urzędu Miejskiego w Węgorzewie 2011-04-14 0000-00-00
2008-07-04 14:59:53 Inspektor w Wydziale Finansowym 2008-07-22 0000-00-00
2009-02-23 12:40:55 Kierownik Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2009-03-06 0000-00-00
2008-08-29 15:07:06 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie 2008-09-15 0000-00-00
2011-06-13 13:02:26 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie 2011-06-24 0000-00-00
2007-08-13 14:48:50 Konkurs na stanowisko dyrektora WCKiP w Węgorzewie 2007-09-25 0000-00-00
2011-06-07 08:46:27 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie prowadzi nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY 2011-06-17 0000-00-00
2011-04-21 15:00:37 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego 2011-05-06 0000-00-00
2010-01-13 11:42:29 Nabór kandydatów na stanowisko księgowego - MGOPS w Węgorzewie 2010-01-13 2010-01-25
2010-02-01 14:32:53 Nabór na aplikanta Straży Miejskiej w Węgorzewie 2010-02-19 2010-02-19
2014-03-05 16:24:00 Nabór na stanowisko "Asystenta Rodziny" 2014-03-14 0000-00-00
2009-09-29 14:14:12 Nabór na stanowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2009-09-29 2009-09-29
2010-11-12 19:28:00 Nabór na stanowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2010-11-26 2010-11-26
2007-08-03 16:17:57 Nabór na stanowisko Dyrektora WCKiP w Węgorzewie 2007-08-22 0000-00-00
2007-03-29 09:22:08 Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie 2007-04-13 2007-04-13
2009-01-09 16:24:37 Nabór na stanowisko inspektora w Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Węgorzewie 2009-01-20 0000-00-00
2009-07-30 15:14:32 Nabór na stanowisko inspektora w Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Węgorzewie 2009-08-14 0000-00-00
2009-03-10 09:25:50 Nabór na stanowisko Kierownika Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 2009-03-20 0000-00-00
2007-08-03 16:20:51 Nabór na stanowisko Kierownika Biura Promocji w UM Węgorzewie 2007-08-22 0000-00-00
2007-05-11 12:09:20 Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie 2007-05-25 0000-00-00
2008-05-08 15:10:57 Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Węgorzewie 2008-05-26 0000-00-00
2011-10-07 17:42:31 Nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Promocji Urzędu Miejskiego w Węgorzewie 2011-10-18 0000-00-00
2012-03-12 14:47:16 Nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Promocji Urzędu Miejskiego w Węgorzewie 2012-03-22 0000-00-00
2010-08-06 15:28:22 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Węgorzewie 2010-08-16 2010-08-16
2009-01-09 16:22:26 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Węgorzewie 2009-01-20 0000-00-00
2011-05-13 15:38:19 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego 2011-05-24 0000-00-00
2009-07-30 15:17:10 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Węgorzewie 2009-08-14 0000-00-00
2011-02-17 14:44:46 Nabór na stanowisko podinspektora/inspektora ds. obiektów sportowych 2011-03-04 0000-00-00
2010-10-29 11:30:28 Nabór na stanowisko podinspektora/inspektora ds. organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych 2010-11-15 2010-11-22
2009-01-30 22:58:01 nabór na stanowisko pracownika socjalnego 2009-02-12 0000-00-00
2013-12-06 14:14:01 Nabór na stanowisko pracownika socjalnego 2013-12-23 2013-12-23
2013-05-10 12:25:01 Nabór na stanowisko pracownika socjalnego do MGOPS w Węgorzewie 2013-05-22 0000-00-00
2013-06-12 08:53:00 Nabór na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 2013-06-24 0000-00-00
2009-01-14 10:56:55 Nabór na wolne stanowisko pracy trenera środowiskowego na boiskach „Orlik 2012” 2009-01-26 0000-00-00
2008-06-24 15:14:53 Nabór na wolne stanowisko pracy w OSiR 2008-07-11 2008-07-11
2011-04-28 22:06:22 Nabór ofert na zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w Kalu 2011-05-27 0000-00-00
2008-04-15 15:44:08 Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2008-04-29 0000-00-00
2009-10-05 18:04:16 Ogłoszenie nabóru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych 2009-10-20 0000-00-00
2008-06-06 15:28:30 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej - II edycja 2008-06-06 2008-06-23
2014-11-26 15:01:08 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2014-12-12 0000-00-00
2011-07-28 09:02:29 Ogłoszenie o naborze osób do realizacji działań w ramach projektu systemowego MGOPS w Węgorzewie 2011-08-08 0000-00-00
2011-09-15 15:03:47 Ogłoszenie o naborze osób do realizacji działań w ramach projektu systemowego MGOPS w Węgorzewie 2011-09-26 0000-00-00
2012-09-03 15:55:22 Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko "Asystent rodziny 2012 – II edycja" 2012-09-11 0000-00-00
2011-01-21 15:09:50 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko główny księgowy 2011-02-04 0000-00-00
2007-10-12 12:20:00 Podinspektor drogownictwa 2007-11-26 0000-00-00
2008-11-03 14:42:50 Redaktor serwisu internetowego WWW 2008-11-17 2008-11-17
2009-11-05 10:10:42 Referent ds. księgowo-administracyjnych ZEASiP w Węgorzewie 2009-11-16 0000-00-00
2008-11-12 10:26:21 Referent w dziale świadczeń rodzinnych MGOPS 2008-11-25 0000-00-00
2007-02-08 10:43:39 Specjalista ds. finansowo - księgowych 2007-02-26 2007-02-28
2008-04-15 16:06:55 Stanowisko inspektora w Biurze Ochrony Środowiska 2008-04-29 0000-00-00
2008-07-04 15:02:26 Stanowisko na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2008-07-22 0000-00-00
2007-06-14 07:57:07 Stanowisko Urzędnicze - Pracownik socjalny 2007-06-30 0000-00-00

corner   corner