logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

ORGANY WŁADZY
   Rada Miejska
      Komisje Rady
      Oświadczenia majątkowe
         Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
         Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
   Uchwały Rady Miejskiej
   Burmistrz
   Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALNE
   Statut Gminy Węgorzewo
   Budżet Gminy
      Budżet na 2016 rok
      Budżet na 2015 rok
      Budżet na 2014 rok
      Budżet na 2013 rok
      Budżet na 2012 rok
      Budżet na 2011 rok
      Budżet na 2010 rok
      Budżet na 2009 rok
      Budżet na 2008 rok
      Budżet na 2007 rok
      Budżet na 2006 rok
   Podatki i opłaty lokalne
      Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2014 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2011 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
      Podatki i opłaty lokalne w 2004 r.
   Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
   Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
   Planu Rozwoju Lokalnego
   Program Rozwoju Regionlnego
   STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
   Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"

WYBORY, REFERENDUM
   WYBORY Samorządowe 2014
      Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych, granicach oraz liczbie wybieranych radnych
      Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
      Informacja o bezpłatynym wywieszaniu komunikatów wyborczych
      Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie
         Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
         Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej
            Obwieszczenie z 30 wrzesnia 2014
            Obwieszczenie z 23 października 2014 r.
            Obwieszczenie z 23 października 2014 r.
      INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych
      INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie o terminie i miejscu losowania numerów list
         Wyniki losowania numerów list
      INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
      WYNIKI Wyborów Samorządowych 2014
   WYBORY Prezydenta RP 2015
      Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
      Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
      Obwieszczenie Burmistrza w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych
      Wyniki WYBORÓW Prezytenta RP
      Terminy czynności wyborczych
   REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
      Informacja o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
      Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
      Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
      Informacja w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Węgorzewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
      Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu pełnych składów obwodowych komisji do spraw referendum
      Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
      Obwieszczenie Burmistrza w sprawie składów obwodowych komisji do spraw referendum
   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
      Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
      Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
      Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP
      INFORMACJA o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
      INFORMACJA w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych
      ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu pełnych składów obwodowych komisji wyborczych
      INFORMACJA o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach
      OBWIESZCZENIE w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych

ADMINISTRACJA
   Urząd Miejski
      Regulamin organizacyjny Urzędu
      Oświadczenia majątkowe
         Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
         Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
   Sposób załatwiania spraw
      Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
      Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych
      Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych
   Rejestry i Ewidencje
      Rejestr Instytucji Kultury
   Wzory dokumentów
      Biuro Planowania Przestrzennego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

INFORMACJE
   Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
   Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
   Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
   Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
   Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
   Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
   Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
   Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
   ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
   Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
   Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
   SOŁECTWA I OSIEDLA
      Wykaz sołtysów gminy Węgorzewo
   Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      Telefony w MGOPS w Węgorzewie
      Świetlica socjoterapeutyczna i ognisko wychowawcze
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
   Węgorzewskie Centrum Kultury
   Gimnazjum w Węgorzewie
   Szkoła Podstawowa Nr 1
   Szkoła Podstawowa Nr 2
   Szkoła Podstawowa w Perłach
   Zespół Szkół w Radziejach
   Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
   Przedszkole Nr 1
   Przedszkole Nr 2
   Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
   Ośrodek Sportu i Rekreacji
   Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
   Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
   STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE

OCHRONA ŚRODOWISKA
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
      Informacja - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
      Obwieszczenia Burmistrza Węgorzewa
         Obwieszczenie Burmistrza 14.10.2005
         Obwieszczenie Burmistrza 14.11.2005
         Obwieszczenie Burmistrza 12.01.2006
         Obwieszczenie Burmistrza 16.01.2006
         Obwieszczenie Burmistrza 27.02.2006
         Obwieszczenie Burmistrza 20.03.2005
         Obwieszczenie Burmistrza 20.03.2005
         Obwieszczenie Burmistrza 12.06.2006
         Obwieszczenie Burmistrza 12.06.2006
         Obwieszczenie Burmistrza
         Obwieszczenie Burmistrza
         Obwieszczenie Burmistrza
         Obwieszczenie Burmistrza
         Ogłoszenie
         Ogloszenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Ogłoszenie
         Ogłoszenie
         Obwieszczenie
         Ogłoszenie
         Ogłoszenie
         Ogłoszenie
         Obwieszczenie
         Informacja
   Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
   Rejestr działalności regulowaniej
   Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
   Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   Informacje
      Informacja przyznaniu dofinansowania
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadania własne Gminy
      Zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi
      Nowe wzory ofert i sprawozdań z dotacji
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2011 na realizację zadań publicznych w 2011 roku (I etap)
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2011 na realizację zadań publicznych w 2011 roku (II etap)
      Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadanie własne Gminy: Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport
      Zaproszenie do konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY" z organizacjami pozarządowymi
      Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2010 rok
      Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
      Informacja o wynikach konkursu z dnia 18.01.2012
      Zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu opieki nad zwierzętami"
      Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2011 rok
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadania własne Gminy
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadania własne Gminy
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy - "Bonu Pastor"
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z dnia 19.09.2012 r.
      Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno – konsultacyjne
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.02.2013 r. na zadania własne Gminy
      Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2012 rok
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy z dnia 17.06.2013 roku
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy dla Cywilno – Wojskowego Klubu Sportowego VĘGORIA
      Zaproszenie do konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY" z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
      Zaproszenie do konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Węgorzewo na 2014 rok
      Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
      Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
      Konsultacje w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Opiniującego
      Konsultacje w sprawie Projektu Zarządzenia
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24.01.2014 r. na zadania własne Gminy
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.02.2014 r.
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24.04.2014 r.
      Zaproszenie do konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Węgorzewo na 2015 rok
      Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów na spotkanie informacyjno – konsultacyjne
      Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
      Informacja "Kandydaci do udziału w pracach zespołu opiniującego"
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14.01.2015 r. na zadania własne Gminy
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14.01.2015 r. na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
      Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
      Informacja o przyznaniu dofinansowania
      Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów na spotkanie informacyjno – konsultacyjne
      Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 25 marca 2015. przez Burmistrz Węgorzewa
      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
      Zaproszenie do konsultacji ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY” Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
      Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy
      Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi
      Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie: "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie"
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2016 roku
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r. na realizację zadań publicznych w 2016 roku
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 12 kwietnia 2016 r.
      Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy
      Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy ,,Kultura i sztuka - Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych
      Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09.08.2016 r
      Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej
   Konkursy
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w dziedzinach
      Konkurs ofert - Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie
      Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w określonych dziedzinach
      Ogłoszenie konkursu ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
      Ogłoszenie konkursu na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
      Burmistrz Węgorzewa ogłasza konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
      Ogłoszenie konkursu ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
      Ogłoszenie konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w zakresie Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie
   Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
   Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
   Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
   Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
   Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
   Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
   Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
   Zespół Opiniujący
   Wzory formularzy
   Oferty złożone z pominięciem konkursu
      Oferta Stowarzyszenia "Liga Obrony Kraju" 2012
      Oferta Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
      Oferta stowarzyszenia "Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej"
      Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Koszałek Opałek"
      Oferta Cywilno – Wojskowego Klubu Sportowego "VĘGORIA"

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
   Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
   Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
   Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
   Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020

INNE
   Informacje nieudostępnione
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi
corner   corner