Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Burmistrz
Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Węgorzewo
Strategia rozwoju gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
Planu Rozwoju Lokalnego
Program Rozwoju Regionlnego
STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
 WYBORY Prezydenta RP 2015
Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 ADMINISTRACJA
Urząd Miejski
Sposób załatwiania spraw
Rejestry i Ewidencje
Wzory dokumentów
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
SOŁECTWA I OSIEDLA
Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
Straż Miejska
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Węgorzewskie Centrum Kultury
Gimnazjum w Węgorzewie
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa w Perłach
Zespół Szkół w Radziejach
Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
 OCHRONA ŚRODOWISKA
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
Rejestr działalności regulowaniej
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Informacje
Konkursy
Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
Zespół Opiniujący
Wzory formularzy
Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
Informacje nieudostępnione
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY > Przedszkole Nr 2

Samorządowe Przedszkole nr 2 
im. Misia Uszatka w Węgorzewie

Adres przedszkola: 11-600 Węgorzewo ul. Portowa 6
tel. 87 427 32 82
www.przedszkole-uszatek.pl
e-mail misuszatek.wegorzewo@vp.pl

Dyrektor przedszkola:

Pani Małgorzata Danuta Borejko

Ilość odwiedzin: 17603
Nazwa dokumentu: Przedszkole Nr 2
Skrócony opis: Przedszkoe Nr 2 w Wegorzewie, dane teleadresowe
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borejko
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borejko
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2006-11-27 13:19:15
Data udostępnienia informacji: 2006-11-27 13:19:15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-19 14:43:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...