logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY > Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła  Podstawowa  nr 2 im. Janusza Korczaka
w  WĘGORZEWIE

 

11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 6,
tel./fax: (0-87) 427-21-70

strona www: sp2wegorzewo.edupage.org

sp2wegorzewo@poczta.fm

 

Dyrektor: Halina Anchim

Wicedyrektor: Cezary Tryk


Dane og??lne:

W szkole uczy się 382 uczni??w i pracuje 26 nauczycieli, ponadto w szkole jest zatrudniony  pedagog, pielęgniarka, bibliotekarka i wychowawca świetlicy.

Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny należący do naszej plac??wki.

Szkoła posiada:

 • dwie hale sportowe (obydwie połączone ze szkołą), wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem
 • 1 świetlicę
 • 1 stoł??wkę
 • 1 pracownię komputerową
 • bibliotekę
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet pielęgniarki
 • salę zabaw
 • 18 sal lekcyjnych
 • 5 sal lekcyjnych posiada tablice interaktywne w 11 salach znajdują się projektory multimedialne z ekranami przy szkole znajduje się ogr??d dendrologiczny szkolny sklepik "Grosik" prowadzony przez k??łko przedsiębiorczości ognisko wychowawcze "Przyjazny kącik"

Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne

Rozwijające:

 • sportowe
 • językowe (j. angielski, j. polski, j. ukraiński)
 • matematyczne
 • przyrodnicze
 • artystyczne
 • taneczne
 • muzyczne
 • plastyczne
 • historyczne
 • przedsiębiorczości

Specjalistyczne:

 • logopedyczne
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wyr??wnawcze:

 • j. polski
 • matematyka
 • j. angielski
 • przyroda

Ważniejsze wiadomości dotyczące działalności edukacyjno-wychowawczej:

 • szkoła cyklicznie organizuje 9 konkurs??w o r??żnym zasięgu i zr??żnicowanym charakterze (konkursy wiedzy, artystyczne, plastyczne)
 • w szkole redagowane są 2 gazetki szkolne
 • w szkole funkcjonuje Koło "Caritas" oraz Szkolny Zesp??ł Wspierania Ucznia Zdolnego
 • co roku wybierany jest sportowiec roku i najbardziej usportowiona klasa
 • uczniowie szkoły biorą aktywnie udział w wielu konkursach (w roku 2013/2014 uczniowie uczestniczyli w 58 r??żnych konkursach)
 • szkoła cyklicznie organizuje wyjazdy klas III na tzw. "zieloną szkołę" (nad morze)
 • średnio w ciągu roku szkoła organizuje ponad 20 wycieczek (trwających więcej niż jeden dzień) oraz kilkanaście wycieczek jednodniowych
 • szkoła organizuje cykliczne koncerty muzyczne (raz w miesiącu) wykonywane przez zawodowych muzyk??w (m.in. z filharmonii olsztyńskiej)
 • w szkole realizowanych jest 8 program??w profilkatyczno- wychowawczych oraz 9 program??w prozdrowotnych
 • szkoła od roku 2011 posiada dziennik elektroniczny
 • święto szkoły obchodzone jest 1 czerwca, a w marcu organizowane są dni otwarte
 • szkoła organizuje szereg uroczystości i apeli o charakterze patriotycznym i religijnym (przy szkole znajduje się Dąb Pamięci ofiarom Katynia)

Ilość odwiedzin: 27070
Nazwa dokumentu: Szkoła Podstawowa Nr 2
Skrócony opis: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, dane teleadresowe i informacje o działalności szkoły
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Tryk
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Tryk
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2012-06-27 11:59:38
Data udostępnienia informacji: 2012-06-27 11:59:38
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 17:19:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner