logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Burmistrz Węgorzewa działając w oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p??źn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ LUB UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2015 r.

 

 1. Wykaz os??b prawnych i os??b fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, kt??rym w zakresie podatk??w lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
  lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 

 1. Firma Handlowo – Usługowa GIEBEL Iwona Giebel w Węgorzewie.
 2. Tiga Investment S.A. w Warszawie.
 3. OSP Węgorzewo.
 4. OSP Perły.
 5. OSP Radzieje.
 6. OSP Węgielsztyn.
 7. Adam Haratym.
 8. Robert Husar.

 

w tym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 

 

L.p.

 

Nazwisko i imię lub nazwa firmy

 

Wysokość umorzonych kwot (w zł)

 

Kwoty umorzonych odsetek (w zł)

 

Przyczyna umorzenia

1.

OSP Węgorzewo

682,00

 

0,00

Ważny interes podatnika interes publiczny

2.

OSP Perły

550,00

0,00

Ważny interes podatnika interes publiczny

3.

OSP Radzieje

613,00

0,00

Ważny interes podatnika interes publiczny

4.

OSP Węgielsztyn

576,00

0,00

Ważny interes podatnika interes publiczny

5.

Adam Haratym

2.190,00

 

45,00

Ważny interes podatnika interes publiczny

 II. Wykaz os??b prawnych i os??b fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, kt??rym udzielono pomocy publicznej:

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa firmy

 Pomoc publiczna

1.

Piskorz Paweł

Zwrot części podatku akcyzowego

2.

Pietrasz Marcin

Zwrot części podatku akcyzowego

3.

Szymański Jacek

Zwrot części podatku akcyzowego

4.

Szymański Łukasz

Zwrot części podatku akcyzowego

5.

Łojko Mariusz

Zwrot części podatku akcyzowego

6.

Dobosz Mirosław

Zwrot części podatku akcyzowego

7.

Bończak Michał

Zwrot części podatku akcyzowego

8.

Barszcz Elżbieta

Zwrot części podatku akcyzowego

9.

Soroczyński Marek

Zwrot części podatku akcyzowego

10.

Rawski Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

11.

Janko Jarosław

Zwrot części podatku akcyzowego

12.

Lichacz Katarzyna

Zwrot części podatku akcyzowego

13.

Przedsiębiorstwo Rolne „DOBROL”Sp.z.o.o

Zwrot części podatku akcyzowego

14.

Bittner Halina

Zwrot części podatku akcyzowego

15.

Zbucki Antoni

Zwrot części podatku akcyzowego

16.

Pisarek Arkadiusz

Zwrot części podatku akcyzowego

17.

Rakowski Stanisław

Zwrot części podatku akcyzowego

18.

Witkowski Maciej

Zwrot części podatku akcyzowego

19.

Skrypoczko Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

20.

Ośrodek „DOREN”

Zwrot części podatku akcyzowego

21.

Kamińska Agnieszka

Zwrot części podatku akcyzowego

22.

Hawryłko Ryszard

Zwrot części podatku akcyzowego

23.

Dreksler Jerzy

Zwrot części podatku akcyzowego

24.

Adamejtis Wiesław

Zwrot części podatku akcyzowego

25.

J??zefowicz Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

26.

Dyniec Mariusz

Zwrot części podatku akcyzowego

27.

Niedzi??łka Henryk

Zwrot części podatku akcyzowego

28.

Niedzi??łka Mariusz

Zwrot części podatku akcyzowego

29.

Żoładek Piotr

Zwrot części podatku akcyzowego

30.

Kuszczak Sławomir

Zwrot części podatku akcyzowego

31.

Pietrzak Tomasz

Zwrot części podatku akcyzowego

32.

Dzieńkowski Roman

Zwrot części podatku akcyzowego

33.

Bareja Irena

Zwrot części podatku akcyzowego

34.

Noga Grzegorz

Zwrot części podatku akcyzowego

35.

Pyplok Sabina

Zwrot części podatku akcyzowego

36.

Śmierzyńska Irena

Zwrot części podatku akcyzowego

37.

Borys Dariusz

Zwrot części podatku akcyzowego

38.

Tomaszewska Jolanta

Zwrot części podatku akcyzowego

39.

Tomaszewska Wioletta

Zwrot części podatku akcyzowego

40.

Pietrasz Mariusz

Zwrot części podatku akcyzowego

41.

Duda Anna

Zwrot części podatku akcyzowego

42.

Gut-Prusaczyk Dorota

Zwrot części podatku akcyzowego

43.

Gąbka Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

44.

Pik Krystyna

Zwrot części podatku akcyzowego

45.

Kuszczak Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

46.

Predko Szczymon

Zwrot części podatku akcyzowego

47.

W??jtowicz Władysław

Zwrot części podatku akcyzowego

48.

Sędziak Jolanta

Zwrot części podatku akcyzowego

49.

Kuczyńska Jadwiga

Zwrot części podatku akcyzowego

50.

Ilasz Zenon

Zwrot części podatku akcyzowego

51.

Czelij Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

52.

Rudny Mieczysław

Zwrot części podatku akcyzowego

53.

Biłas Łukasz

Zwrot części podatku akcyzowego

54.

Sereda Remigiusz

Zwrot części podatku akcyzowego

55.

Pasemko Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

56.

Rymszewicz Tomasz

Zwrot części podatku akcyzowego

57.

Makar Maria

Zwrot części podatku akcyzowego

58.

Łyskojć Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

59.

Liśniański Marek

Zwrot części podatku akcyzowego

60.

Domurad Weronika

Zwrot części podatku akcyzowego

61.

Dobkiewicz Agnieszka

Zwrot części podatku akcyzowego

62.

Świrkowicz Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

63.

Ordyński Wojciech

Zwrot części podatku akcyzowego

64.

Predko Janusz

Zwrot części podatku akcyzowego

65.

Słowikowski Marcin

Zwrot części podatku akcyzowego

66.

Gąsior Barbara

Zwrot części podatku akcyzowego

67.

Kachniarz Leszek

Zwrot części podatku akcyzowego

68.

Rojek Mirosław

Zwrot części podatku akcyzowego

69.

Wyrębek Kazimierz

Zwrot części podatku akcyzowego

70.

Klimaszewski Grzegorz

Zwrot części podatku akcyzowego

71.

Świrski Krzysztof

Zwrot części podatku akcyzowego

72.

Diecezja Ełca Rzymskokatolicka Parafia

Zwrot części podatku akcyzowego

73.

Adamejtis-Antos Honorata

Zwrot części podatku akcyzowego

74.

Buczko Janusz

Zwrot części podatku akcyzowego

75.

Budzińska Bożena

Zwrot części podatku akcyzowego

76.

Gosk Jacek

Zwrot części podatku akcyzowego

77.

Barszcz Mateusz

Zwrot części podatku akcyzowego

78.

Mackiewicz Bolesław

Zwrot części podatku akcyzowego

79.

Pękala Grzegorz

Zwrot części podatku akcyzowego

80.

Pieciun Bogusław

Zwrot części podatku akcyzowego

81.

Wasilewski Mirosław

Zwrot części podatku akcyzowego

82.

Drozd Grażyna

Zwrot części podatku akcyzowego

83.

Tkacz Tomasz

Zwrot części podatku akcyzowego

84.

Terebecki Rafał

Zwrot części podatku akcyzowego

85.

Napi??rkowska Joanna

Zwrot części podatku akcyzowego

86.

Napi??rkowska Genowefa

Zwrot części podatku akcyzowego

87.

Sura-Bilip Agnieszka

Zwrot części podatku akcyzowego

88.

W??jcik Sebastian

Zwrot części podatku akcyzowego

89.

Wiński Artur

Zwrot części podatku akcyzowego

90.

Zegan J??zef

Zwrot części podatku akcyzowego

91.

Bilip Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

92.

Bilip Michał

Zwrot części podatku akcyzowego

93.

Szlachta Teresa

Zwrot części podatku akcyzowego

94.

Garbowski Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

95.

Minkowski Mateusz

Zwrot części podatku akcyzowego

96.

Duda Mirosław

Zwrot części podatku akcyzowego

97.

Msiul Krzysztof

Zwrot części podatku akcyzowego

98.

Kwaśny Artur

Zwrot części podatku akcyzowego

99.

Woch Elżbieta

Zwrot części podatku akcyzowego

100.

Deneka Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

101.

Łukaszewicz Marek

Zwrot części podatku akcyzowego

102.

Oszako Albert

Zwrot części podatku akcyzowego

103.

Saulewicz Grzegorz

Zwrot części podatku akcyzowego

104.

Wawer Roman

Zwrot części podatku akcyzowego

105.

W??jcik J??zef

Zwrot części podatku akcyzowego

106.

Bakun Piotr

Zwrot części podatku akcyzowego

107.

Wołczek Adam

Zwrot części podatku akcyzowego

108.

Wojtkiw Danuta

Zwrot części podatku akcyzowego

109.

Wojciechowski Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

110.

Rymszewicz Marek

Zwrot części podatku akcyzowego

111.

Staworko Bogdan

Zwrot części podatku akcyzowego

112.

Rymszewicz Jarosław

Zwrot części podatku akcyzowego

113.

Myszczyński Piotr

Zwrot części podatku akcyzowego

114.

Drzał Małgorzata

Zwrot części podatku akcyzowego

115.

Kowal Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

116.

Kuszczak Piotr

Zwrot części podatku akcyzowego

117.

Jasiulewicz Krzysztof

Zwrot części podatku akcyzowego

118.

Giczewski Tomasz

Zwrot części podatku akcyzowego

119.

Długosz Katarzyna

Zwrot części podatku akcyzowego

120.

Artymowicz Adam

Zwrot części podatku akcyzowego

121.

Denes Tadeusz

Zwrot części podatku akcyzowego

122.

Kuriata Roman

Zwrot części podatku akcyzowego

123.

Starek Joanna

Zwrot części podatku akcyzowego

124.

Smurlik Adam

Zwrot części podatku akcyzowego

125.

Urbanowicz Jacek

Zwrot części podatku akcyzowego

126.

Sobczak Krzysztof

Zwrot części podatku akcyzowego

127.

Gancarz Stanisław

Zwrot części podatku akcyzowego

128.

Soroczyński Waldemar

Zwrot części podatku akcyzowego

129.

Szabat Piotr

Zwrot części podatku akcyzowego

130.

W??jcik Jadwiga

Zwrot części podatku akcyzowego

131.

Ziemczonek Jarosław

Zwrot części podatku akcyzowego

132.

Zalewa-Sowa Jolanta

Zwrot części podatku akcyzowego

133.

Zaleska Agnieszka

Zwrot części podatku akcyzowego

134.

Drabyk Władysław

Zwrot części podatku akcyzowego

135.

Biedak Mirosław

Zwrot części podatku akcyzowego

136.

Pękala Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

137.

Puźlewicz Edmund

Zwrot części podatku akcyzowego

138.

Olszewski Adam

Zwrot części podatku akcyzowego

139.

Furtak Marcin

Zwrot części podatku akcyzowego

140.

Konieczny Łukasz

Zwrot części podatku akcyzowego

141.

Farelnik Ryszard

Zwrot części podatku akcyzowego

142.

Olbryś Edward

Zwrot części podatku akcyzowego

143.

W??jcik Grzegorz

Zwrot części podatku akcyzowego

144.

Sulowski Kazimierz

Zwrot części podatku akcyzowego

145.

J??zwiak Gracjan

Zwrot części podatku akcyzowego

146.

Olszewski J??zef

Zwrot części podatku akcyzowego

147.

Pawlik Elżbieta

Zwrot części podatku akcyzowego

148.

Pawlik J??zef

Zwrot części podatku akcyzowego

149.

Hołoweńko Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

150.

Tarlecki Krzysztof

Zwrot części podatku akcyzowego

151.

Kluz Mariusz

Zwrot części podatku akcyzowego

152.

Choma Halina

Zwrot części podatku akcyzowego

153.

Łys Mirosław

Zwrot części podatku akcyzowego

154.

Radzewicz Krzysztof

Zwrot części podatku akcyzowego

155.

Woźniak Tomasz

Zwrot części podatku akcyzowego

156.

Klimaszewska Anna

Zwrot części podatku akcyzowego

157.

Rządowski Paweł

Zwrot części podatku akcyzowego

158.

Goliński Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

159.

Florczyk Jarosław

Zwrot części podatku akcyzowego

160.

Marko Maria

Zwrot części podatku akcyzowego

161.

Susfał Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

162.

Magura Anna

Zwrot części podatku akcyzowego

163.

Matysiak Marianna

Zwrot części podatku akcyzowego

164.

Tworek-Masłowska Elżbieta

Zwrot części podatku akcyzowego

165.

Milewska Marta

Zwrot części podatku akcyzowego

166.

Wojtowicz Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

167.

Kuszczak Irena

Zwrot części podatku akcyzowego

168.

Konstantynowicz Grażyna

Zwrot części podatku akcyzowego

169.

Kochan Grzegorz

Zwrot części podatku akcyzowego

170.

Sobczak Jacek

Zwrot części podatku akcyzowego

171.

Tuliński Krzysztof

Zwrot części podatku akcyzowego

172.

Ożga-Hołoweńko Aleksandra

Zwrot części podatku akcyzowego

173.

Bukowski Grzegorz

Zwrot części podatku akcyzowego

174.

Zrubek Roman

Zwrot części podatku akcyzowego

175.

Drozd Mirosław

Zwrot części podatku akcyzowego

176.

Siniuk Wiesława

Zwrot części podatku akcyzowego

177.

Dębiec Dariusz

Zwrot części podatku akcyzowego

178.

Ożga Wanda

Zwrot części podatku akcyzowego

179.

Kochan Zbigniew

Zwrot części podatku akcyzowego

180.

Karło Mieczysław

Zwrot części podatku akcyzowego

181.

Świderski Ryszard

Zwrot części podatku akcyzowego

182.

Haratym Adam

Zwrot części podatku akcyzowego

183.

Girulski Marek

Zwrot części podatku akcyzowego

184.

Brzozowski Zbigniew

Zwrot części podatku akcyzowego

185.

Malinowski Robert

Zwrot części podatku akcyzowego

186.

Wojciechowski Jan

Zwrot części podatku akcyzowego

187.

Łuczun Henryk

Zwrot części podatku akcyzowego

188.

Rymszewicz Jarosław

Zwrot części podatku akcyzowego

189.

Biedak Mirosław

Zwrot części podatku akcyzowego

190.

Zi??łkowski Walenty

Zwrot części podatku akcyzowego

191.

Kowelska Anna

Zwrot części podatku akcyzowego

192.

Bzdel Paweł

Zwrot części podatku akcyzowego

193.

W??jcik Grzegorz

Zwrot części podatku akcyzowego

194.

Gryciuk Mariusz

Zwrot części podatku akcyzowego

195.

Radzewicz Elżbieta

Zwrot części podatku akcyzowego

196.

Wiński Artur

Zwrot części podatku akcyzowego

197.

Łukaszewicz Marek

Zwrot części podatku akcyzowego

198.

W??jcik Dominik

Zwrot części podatku akcyzowego

199.

Grzeszczyk Wojciech

Zwrot części podatku akcyzowego

200.

Farelnik Artur

Zwrot części podatku akcyzowego

201.

Woch Elżbieta

Zwrot części podatku akcyzowego

202.

Olender Wojciech

Zwrot części podatku akcyzowego

203.

Mielnik Aleksy

Zwrot części podatku akcyzowego

204.

Domurad Jakub

Zwrot części podatku akcyzowego

205.

Pyłypcio Andrzej

Zwrot części podatku akcyzowego

206.

Kamiński Robert

Zwrot części podatku akcyzowego

207.

Długosz Krystyna

Zwrot części podatku akcyzowego

208.

Kuriata Justyna

Zwrot części podatku akcyzoweg

Ilość odwiedzin: 1996
Nazwa dokumentu: Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-30 15:31:00
Data udostępnienia informacji: 2016-05-30 15:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 15:36:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner