logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
   minus Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
   minus Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP
   minus INFORMACJA o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
   minus INFORMACJA w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych
   minus ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu pełnych składów obwodowych komisji wyborczych
   minus INFORMACJA o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach
   minus OBWIESZCZENIE w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WĘGORZEWA
z dnia 15 października 2015 r
.

w sprawie skład??w obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia, na terenie Gminy Węgorzewo, wybor??w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z p??źn. zm.) podaje się do wiadomości wyborc??w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia, na terenie Gminy Węgorzewo, wybor??w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo

 1. Heronima Danuta PRYSTASZ - Przewodniczący
 2. Wojciech MACZAN - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jan JEWUŁA
 4. Wiesława SOBIESZCZUK
 5. Jan MINGIELEWICZ
 6. Agnieszka SZAŁKO
 7. Daria BAZYDŁO
 8. Ewa LICKIEWICZ
 9. Adam CIERNIAK

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, ul. Zamkowa 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Wiesława DROZD - Przewodniczący
 2. Grażyna KRZEMIŃSKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Iwona GRODZKA
 4. Agnieszka Natalia SYPNIEWSKA
 5. Lucyna Teresa LASKOWSKA
 6. Anna Agnieszka KABELIS
 7. Anna WAŚKIEWICZ
 8. Joanna Maria DOBOSZ
 9. Paweł KACPRZAK

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo

 1. Maria KOCHAN - Przewodniczący
 2. Krystyna GIRWIDZ - Zastępca Przewodniczącego
 3. Lilla GRYGLAS
 4. Marzena GĄSIOROWSKA
 5. Żaneta TKACZ
 6. Justyna ABRAMOWICZ
 7. Monika Anna SIEKACZ
 8. Martyna JUSZCZYŃSKA
 9. Irena Maria MIERZEJEWSKA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, ul. Generała J??zefa Bema 14, 11-600 Węgorzewo

 1. Wojciech KAZIMIERCZYK - Przewodniczący
 2. Zenon DROZD - Zastępca Przewodniczącego
 3. Iwona Ewa WAŁUTO
 4. Mirosława Aldona HOFFMANN
 5. Leszek Grzegorz GIRWIDZ
 6. Lucyna Ewa JASZCZOŁT
 7.  Ewelina POGORZELSKA
 8. Anna DROŻYNER
 9. Agata Stanisława CZERNIEWICZ

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała J??zefa Bema 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Joanna Maria TECL - ZIELENIEWSKA - Przewodniczący
 2. Anna SINIUK - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jan NAREJKO
 4. Henryk J??zef WASIELEWSKI
 5. Renata Regina POGORZELSKA
 6. Katarzyna HERBACZEWSKA
 7. Teresa PUZIO
 8. Marta Małgorzata LAWENDOWSKA
 9. Marek KOWALIK

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Specjalny Ośrodek Szkolno ‑ Wychowawczy w Węgorzewie, ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo

 1. Marta Iwona MICKIEWICZ- Przewodniczący
 2. Teresa Marianna KAZIMIERCZYK - Zastępca Przewodniczącego
 3. Piotr RYSZCZUK
 4. Danuta Maria SŁODKIEWICZ
 5. Wiesława WOJDA
 6. Stanisława Teresa KOZŁOWSKA
 7. Hanna KOPCYCH
 8. Agnieszka SIECZKOWSKA
 9. Karolina KŁADKO

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
Gimnazjum w Węgorzewie, ul. Pionier??w 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Lilia Maria SZEWC - Przewodniczący
 2. Maria Bogusława CHLUDZIŃSKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Krystyna SOKOŁOWSKA - ŁĄKA
 4. Marzenna MASA
 5. Krystyna JANKOJĆ
 6. Ewa Maria WESOŁOWSKA
 7. Marta Monika KUBAJKA
 8. Paweł Rafał CIEŚLUK
 9. Izabela SZYPULSKA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8
Liceum Og??lnokształcące w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 10, 11-600 Węgorzewo

 1. Dorota KOZŁOWSKA - Przewodniczący
 2. Teresa STANISZEWSKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Anna PERSTYNAK
 4. Katarzyna Beata LAWENDOWSKA
 5. Jarosław JARCZAK
 6. Leszek ROGIŃSKI
 7. Kamila Magdalena JARZĘBSKA
 8. Patryk SUPIŃSKI
 9. Marta NOGA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9
Gimnazjum w Węgorzewie, ul. Pionier??w 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Roman Edward HEJKA - Przewodniczący
 2. Henryka GODLEWSKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Mariusz LAWENDOWSKI
 4. Magdalena BIAŁOCERKOWIEC
 5. Marcin Bogusław PERFIKOWSKI
 6. Stanisław MASIUL
 7. Rajmund Wacław  KLUKOWSKI
 8. Ewa GORDZIEWICZ
 9. Patrycja Dagmara KAPIŃSKA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, ul. Zamkowa 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Anna MILEWSKA - Przewodniczący
 2. Walentyna ŻERUCHA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Roman BARAN
 4. Marzena TOMASZEWSKA
 5. Krzysztof  MARCINIAK
 6. Ewa Jolanta GODEK
 7. Janina J??zefa TARASIEWICZ
 8. Kamila KWIECIEŃ
 9. Teresa KLUKOWSKA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
Szkoła Podstawowa w Perłach, Perły 33, 11-600 Węgorzewo

 1. Stanisław KURPIEWSKI - Przewodniczący
 2. Edyta Maria JUSIS - Zastępca Przewodniczącego
 3. Urszula BUŁACZ
 4. Mateusz HRABYK
 5. Andrzej MICHALAK
 6. Maria PRONIEWSKA
 7. Joanna SZYSZKO
 8. Jolanta KUKUŁKA
 9. Remigiusz KACZYŃSKI

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12
EKOMARINA, ul. Bulwar Loir et Cher 4, 11-600 Węgorzewo

 1. Halina Mirosława HEJKA - Przewodniczący
 2. Wiesław ZINIEWICZ - Zastępca Przewodniczącego
 3. Agnieszka GASIK
 4. Karol GIRWIDZ
 5. Grażyna ŁOCH
 6. Anna Maria KRUK
 7. Grażyna MICKIEWICZ
 8. Danuta KLĘBOWSKA
 9. Anna SOBOLEWSKA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała J??zefa Bema 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Tomasz Lech ZIELENIEWSKI - Przewodniczący
 2. Stanisław CIEŚLUK - Zastępca Przewodniczącego
 3. Agnieszka Eliza MALICKA
 4. Teresa Franciszka KWARCIŃSKA
 5. Małgorzata Bożena WIŚNIEWSKA
 6. Monika Katarzyna MOC
 7. Anna Renata FABER
 8. Magdalena JUCHIMOWICZ
 9. Izabela DOŁĘGA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14
Świetlica Wiejska w Węgielsztynie, Węgielsztyn 45, 11-600 Węgorzewo

 1. Wiesław Zbigniew CABAJ - Przewodniczący
 2. Rafał ZAKRZEWSKI - Zastępca Przewodniczącego
 3. Zofia PIETRASZ
 4. Barbara CABAJ
 5. Halina KLUKIŃSKA
 6.  Grzegorz Paweł PIETRUSIEWICZ
 7. Wioleta Barbara CABAJ
 8. Irena BOŃCZAK
 9. Grażyna RAJCHERT

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15
Zesp??ł Szk??ł w Radziejach, Radzieje ul. Węgorzewska 16, 11-600 Węgorzewo

 1. Agnieszka ANDRZEJEWSKA - Przewodniczący
 2. Jolanta Aldona ROMEJKO - Zastępca Przewodniczącego
 3. Janina TRUSEWICZ
 4. Ewa WOJNOWSKA
 5. Krystyna PARZYCH
 6. Danuta Maria PIETKIEWICZ
 7. Marcin MOZYRO
 8. Kazimierz Zenon WÓJTOWICZ
 9. Krystyna Czesława PASZKIEWICZ

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo

 1. Renata CIEŚLUK - Przewodniczący
 2. Barbara LICHTAROWICZ - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jarosław Gerard SOSNOWSKI
 4. Oleksandra DENEKA
 5. Halina SZPOT
 6. Dominika Magdalena PALMOWSKA
 7. Bogusława Urszula PIĘTAK

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy ul. 3 –go Maja 17, 11-600 Węgorzewo

 1. Anna WIŚNIEWSKA - Przewodniczący
 2. Mariusz LIŚNIAŃSKI- Zastępca Przewodniczącego
 3. Ilona TOCZYŃSKA
 4. Władysław ŻYGADŁO
 5. Krzysztof  WIERCISZEWSKI
 6. Anna Maria SKRYPOCZKO
 7. Agnieszka JURGIELEWICZ

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Weronika BORTKIEWICZ - Przewodniczący
 2. Aneta Magdalena SIWEK - Zastępca Przewodniczącego
 3. Romuald Stanisław KOSZCZYC
 4. Anna Beata WIERCISZEWSKA
 5. Irena Genowefa CENCORA
 6. Danuta MARKEWYCZ
 7. Elżbieta Małgorzata GRZEBIENIAK

Ilość odwiedzin: 1251
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych
Skrócony opis: w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia, na terenie Gminy Węgorzewo, wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Rogala
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-16 13:56:42
Data udostępnienia informacji: 2015-10-16 13:56:42
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-19 15:41:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner