logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
   minus Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
   minus Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP
   minus INFORMACJA o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
   minus INFORMACJA w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych
   minus ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu pełnych składów obwodowych komisji wyborczych
   minus INFORMACJA o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach
   minus OBWIESZCZENIE w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 136/2015 z dnia 5 października 2015 roku powołuje się składy obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor??w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wg następującego wykazu:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 siedziba Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo

 1. Jan JEWUŁA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Wiesława SOBIESZCZUK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Jan MINGIELEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 4. Agnieszka SZAŁKO, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 5. Wojciech MACZAN, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 6. Daria BAZYDŁO, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 7. Ewa LICKIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 8. Adam CIERNIAK, zam. Stręgiel
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KUKIZ’15”
 9. Heronima Danuta PRYSTASZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 siedziba Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Grażyna KRZEMIŃSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Iwona GRODZKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Agnieszka Natalia SYPNIEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Lucyna Teresa LASKOWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Anna Agnieszka KABELIS, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Wiesława DROZD, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Anna WAŚKIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Joanna Maria DOBOSZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Paweł KACPRZAK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 siedziba Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo

 1. Lilla GRYGLAS, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Marzena GĄSIOROWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Krystyna GIRWIDZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Żaneta TKACZ, zam. Wesołowo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Justyna Abramowicz, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Maria KOCHAN, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Monika Anna SIEKACZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Martyna JUSZCZYŃSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Irena Maria MIERZEJEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 siedziba Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 14, 11-600 Węgorzewo

 1. Iwona Ewa WAŁUTO, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Mirosława Aldona HOFFMANN, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Leszek Grzegorz GIRWIDZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Lucyna Ewa JASZCZOŁT, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Ewelina POGORZELSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Wojciech KAZIMIERCZYK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Anna DROŻYNER, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Agata Stanisława CZERNIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Zenon DROZD, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 siedziba Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Anna SINIUK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Jan NAREJKO, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Joanna Maria TECL - ZIELENIEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Henryk J??zef WASIELEWSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Renata Regina POGORZELSKA , zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Katarzyna HERBACZEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Teresa PUZIO, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Marta Małgorzata LAWENDOWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KUKIZ’15”
 9. Marek KOWALIK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 siedziba Specjalny Ośrodek Szkolno ‑ Wychowawczy w Węgorzewie, ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo

 1. Piotr RYSZCZUK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Danuta Maria SŁODKIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Teresa Marianna KAZIMIERCZYK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 4. Marta Iwona MICKIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 5. Wiesława WOJDA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 6. Stanisława Teresa KOZŁOWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 7. Hanna KOPCYCH, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 8. Agnieszka SIECZKOWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KUKIZ’15”
 9. Karolina KŁADKO, zam. Jan??wko
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 siedziba Gimnazjum w Węgorzewie,
ul. Pionier??w 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Krystyna SOKOŁOWSKA - ŁĄKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Marzenna MASA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Krystyna JANKOJĆ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Lilia Maria SZEWC, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Ewa Maria WESOŁOWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Marta Monika KUBAJKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Paweł Rafał CIEŚLUK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 8. Izabela SZYPULSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KUKIZ’15”
 9. Maria Bogusława CHLUDZIŃSKA, zam. Trygort
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 siedziba Liceum Og??lnokształcące w Węgorzewie,
ul. Bolesława Prusa 10, 11-600 Węgorzewo

 1. Anna PERSTYNAK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Katarzyna Beata LAWENDOWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Jarosław JARCZAK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Teresa STANISZEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Dorota KOZŁOWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 6. Leszek ROGIŃSKI, zam. Kal
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 7. Kamila Magdalena JARZĘBSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 8. Patryk SUPIŃSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KUKIZ’15”
 9. Marta NOGA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 siedziba Gimnazjum w Węgorzewie,
ul. Pionier??w 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Mariusz LAWENDOWSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Magdalena BIAŁOCERKOWIEC, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Marcin Bogusław PERFIKOWSKI, zam. Czerwony Dw??r
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Stanisław MASIUL, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Rajmund Wacław  KLUKOWSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Ewa GORDZIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Roman Edward HEJKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Patrycja Dagmara KAPIŃSKA, zam. Jakunowo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Henryka GODLEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 siedziba Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Roman BARAN, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Marzena TOMASZEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Krzysztof  MARCINIAK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Ewa Jolanta GODEK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Janina J??zefa TARASIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Kamila KWIECIEŃ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Walentyna ŻERUCHA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Anna MILEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Teresa KLUKOWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 siedziba Szkoła Podstawowa w Perłach,
Perły 33, 11-600 Węgorzewo

 1. Stanisław KURPIEWSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Urszula BUŁACZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Mateusz HRABYK, zam. Rudziszki
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Andrzej MICHALAK, zam. Kalskie Nowiny
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Maria PRONIEWSKA , zam. Perły
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Joanna SZYSZKO, zam. Biedaszki
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Jolanta KUKUŁKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Edyta Maria JUSIS, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Remigiusz KACZYŃSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 siedziba EKOMARINA,
ul. Bulwar Loir et Cher 4, 11-600 Węgorzewo

 1. Agnieszka GASIK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Wiesław ZINIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Karol GIRWIDZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Grażyna ŁOCH, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Anna Maria KRUK, zam. Kalskie Nowiny
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Grażyna MICKIEWICZ, zam. Maćki
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Halina Mirosława HEJKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Danuta KLĘBOWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Anna SOBOLEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 siedziba Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Agnieszka Eliza MALICKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Teresa Franciszka KWARCIŃSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Tomasz Lech ZIELENIEWSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Małgorzata Bożena WIŚNIEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Monika Katarzyna MOC, zam. Ogonki
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Anna Renata FABER, zam. Kolonia Rybacka
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Magdalena JUCHIMOWICZ, zam. Maćki
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Stanisław CIEŚLUK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Izabela DOŁĘGA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 siedziba Świetlica Wiejska w Węgielsztynie,
Węgielsztyn 45, 11-600 Węgorzewo

 1. Wiesław Zbigniew CABAJ, zam. Węgielsztyn
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Zofia PIETRASZ, zam. Węgielsztyn
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Barbara CABAJ, zam. Węgielsztyn
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Halina KLUKIŃSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Grzegorz Paweł PIETRUSIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Wioleta Barbara CABAJ, zam. Węgielsztyn
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Irena BOŃCZAK, zam. Węgielsztyn
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Grażyna RAJCHERT, zam. Stawki
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Rafał ZAKRZEWSKI, zam. Węgielsztyn
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 siedziba Zesp??ł Szk??ł w Radziejach,
Radzieje ul. Węgorzewska 16, 11-600 Węgorzewo

 1. Janina TRUSEWICZ, zam. Radzieje
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Ewa WOJNOWSKA, zam. Radzieje
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Krystyna PARZYCH, zam. Radzieje
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Danuta Maria PIETKIEWICZ, zam. Radzieje
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 5. Jolanta Aldona ROMEJKO, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 6. Marcin MOZYRO, zam. Radzieje
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 7. Agnieszka ANDRZEJEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 8. Kazimierz Zenon WÓJTOWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 9. Krystyna Czesława PASZKIEWICZ, zam. Radzieje
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 siedziba Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo

 1. Jarosław Gerard SOSNOWSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 2. Oleksandra DENEKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 3. Barbara LICHTAROWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 4. Halina SZPOT, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 5. Renata CIEŚLUK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 6. Dominika Magdalena PALMOWSKA, zam. Ogonki
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KUKIZ’15”
 7. Bogusława Urszula PIĘTAK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 siedziba Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy
ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo

 1. Ilona TOCZYŃSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”
 2. Władysław ŻYGADŁO, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 3. Krzysztof  WIERCISZEWSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 4. Anna Maria SKRYPOCZKO, zam. Perły
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 5. Agnieszka JURGIELEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY KORWIN
 6. Mariusz LIŚNIAŃSKI, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KUKIZ’15”
 7. Anna WIŚNIEWSKA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 siedziba Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Romuald Stanisław KOSZCZYC, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
 2. Aneta Magdalena SIWEK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 3. Weronika BORTKIEWICZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 4. Anna Beata WIERCISZEWSKA, zam. Węgorzew
  o zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI
 5. Irena Genowefa CENCORA, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 6. Danuta MARKEWYCZ, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU
 7. Elżbieta Małgorzata GRZEBIENIAK, zam. Węgorzewo
  zgłoszenia dokonał: Burmistrz Węgorzewa

Ilość odwiedzin: 1644
Nazwa dokumentu: INFORMACJA w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych
Skrócony opis: powołanie składu obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Rogala
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-05 16:31:47
Data udostępnienia informacji: 2015-10-05 16:31:47
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-16 14:16:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner