logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
minus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
   minus Informacja o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
   minus Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
   minus Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
   minus Informacja w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Węgorzewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
   minus Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu pełnych składów obwodowych komisji do spraw referendum
   minus Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
   minus Obwieszczenie Burmistrza w sprawie składów obwodowych komisji do spraw referendum
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WĘGORZEWA
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie skład??w obwodowych komisji do spraw referendum powołanych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Węgorzewo referendum og??lnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum og??lnokrajowym (Dz. U. 2015, poz. 318) podaje się do wiadomości wyborc??w skład obwodowych komisji do spraw referendum powołanych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Węgorzewo referendum og??lnokrajowego zarządzonego na dzień
06 września 2015 r.

 

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1
Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo

 1. Weronika BORTKIEWICZ - Przewodniczący
 2. Karol GIRWIDZ – Zastępca Przewodniczącego
 3. Jan JEWUŁA
 4. Cezary Stanisław GŁĘBOCKI
 5. Danuta TRACEWICZ
 6. Eugeniusz MELNYK
 7. Lilla GRYGLAS
 8. Karolina KŁADKO

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, ul. Zamkowa 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Wiesław ZINIEWICZ - Przewodniczący
 2. Michał BIAŁOCERKOWIEC – Zastępca Przewodniczącego
 3. Grażyna KRZEMIŃSKA
 4. Lucyna Teresa LASKOWSKA
 5. Ewa GŁĘBOCKA
 6. Anna BIAŁOCERKOWIEC
 7. J??zef ŚWIERCZ
 8. Iwona GRODZKA

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo

 1. Tomasz Lech ZIELENIEWSKI - Przewodniczący
 2. Teresa CZERNIAWSKA – Zastępca Przewodniczącego
 3. Władysław ŻYGADŁO
 4. Elżbieta BURZYŃSKA
 5. Zenon Andrzej BIAŁOCERKOWIEC
 6. Irena ŁUKASZEWICZ
 7. Anna POPŁAWSKA
 8. Irena Maria MIERZEJEWSKA

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 4
Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, ul. Generała J??zefa Bema 14, 11-600 Węgorzewo

 1. Stanisław CIEŚLUK – Przewodniczący
 2. Henryk AUGUSTYNOWICZ – Zastępca Przewodniczącego
 3. Iwona Ewa WAŁUTO
 4. Lucyna Ewa JASZCZOŁT
 5. Joanna Maria TECL- ZIELENIEWSKA
 6. Danuta Michalina GÓRNIAK
 7. Jadwiga Teresa KŁYMKO
 8. Anna WAŚKIEWICZ

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała J??zefa Bema 12,  11-600 Węgorzewo

 1. Krystyna GIRWIDZ - Przewodniczący
 2. Marek KOWALIK – Zastępca Przewodniczącego
 3. Anna SINIUK
 4. Henryk J??zef WASIELEWSKI
 5. Teresa PUZIO
 6. Anna Renata FABER
 7. Anna Agnieszka KABELIS
 8. Justyna ACHRAMOWICZ

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 6
Specjalny Ośrodek Szkolno ‑ Wychowawczy w Węgorzewie, ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo

 1. Halina Mirosława HEJKA - Przewodniczący
 2. Hanna KOPCYCH – Zastępca Przewodniczącego
 3. Piotr RYSZCZUK
 4. Grażyna GINOWICZ
 5. Grażyna Barbara ŁAWRUSZCZYK
 6. Krystyna NADER – DĄBROWSKA
 7. Jakub ZWIERZCHOWSKI
 8. Marta KAMIŃSKA

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 7
Gimnazjum w Węgorzewie, ul. Pionier??w 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Lilia Maria SZEWC - Przewodniczący
 2. Maria Bogusława CHLUDZIŃSKA – Zastępca Przewodniczącego
 3. Krystyna SOKOŁOWSKA - ŁĄKA
 4. Krzysztof  MARCINIAK
 5. Alina CZERNIAWSKA
 6. Kamil Filip OLSZEWSKI
 7. Aleksandra Marta PĘKALA
 8. Paweł Rafał CIEŚLUK

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 8
Liceum Og??lnokształcące w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 10, 11-600 Węgorzewo

 1. Teresa STANISZEWSKA - Przewodniczący
 2. Marta NOGA – Zastępca Przewodniczącego
 3. Anna PERSTYNAK
 4. Jolanta Joanna BALCER
 5. J??zef DĄBROWSKI
 6. Danuta PACUŁA
 7. Halina Danuta LICHOTA
 8. Elżbieta ADAMEJTIS

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 9
Gimnazjum w Węgorzewie, ul. Pionier??w 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Agnieszka Natalia SYPNIEWSKA - Przewodniczący
 2. Henryka GODLEWSKA – Zastępca Przewodniczącego
 3. Mariusz  LAWENDOWSKI
 4. Jan MINGIELEWICZ
 5. Janina Ewa LEWCZYSZYN
 6. Anna GICZEWSKA
 7. Żaneta GABRUSIEWICZ - PUCYK
 8. Patrycja Dagmara KAPIŃSKA

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, ul. Zamkowa 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Anna MILEWSKA - Przewodniczący
 2. Natalia Patrycja SYPNIEWSKA – Zastępca Przewodniczącego
 3. Roman BARAN
 4. Sylwia Katarzyna GAJOWNIK
 5. Bożenna Irena SZTABIŃSKA
 6. Magdalena BIAŁOCERKOWIEC
 7. Ewa Natalia KRAWCZYK
 8. Teresa KLUKOWSKA

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 11
Szkoła Podstawowa w Perłach, Perły 33, 11-600 Węgorzewo

 1. Stanisław KURPIEWSKI - Przewodniczący
 2. Urszula BEDNARCZYK – Zastępca Przewodniczącego
 3. Andrzej MICHALAK
 4. Mateusz HRABYK
 5. Dariusz Robert CZERNIGA
 6. Adam HRABYK
 7. Katarzyna CYBULSKA
 8. Remigiusz KACZYŃSKI

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 12
EKOMARINA, ul. Bulwar Loir et Cher 4, 11-600 Węgorzewo

 1. Agnieszka GASIK - Przewodniczący
 2. Grażyna ŁOCH – Zastępca Przewodniczącego
 3. Paweł Adam BROŻEWICZ
 4. Teresa PILUJKO
 5. Urszula BUŁACZ
 6. Danuta CZUCZKO
 7. Olgierd JURGIELEWICZ
 8. Izabela DOŁĘGA

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 13
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała J??zefa Bema 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Monika Izabella KUCHARSKA - Przewodniczący
 2. Beata BARTNIK – Zastępca Przewodniczącego
 3. Gabriela WIŚNIEWSKA
 4. Joanna GIRWIDZ
 5. Marzena RAPITA
 6. Eliza Maria OCZKOWSKA
 7. Łukasz ACHRAMOWICZ
 8. Halina SZPOT

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 14
Świetlica Wiejska w Węgielsztynie, Węgielsztyn 45, 11-600 Węgorzewo

 1. Rafał ZAKRZEWSKI - Przewodniczący
 2. Grażyna RAJCHERT – Zastępca Przewodniczącego
 3. Marian Marek BICKI
 4. Adam WASILEWSKI
 5. Jarosław JARCZAK
 6. Janusz Kazimierz SAUTER
 7. Barbara CABAJ
 8. Jarosław Dariusz DYK

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 15
Zesp??ł Szk??ł w Radziejach, Radzieje ul. Węgorzewska 16, 11-600 Węgorzewo

 1. Kazimierz Zenon WÓJTOWICZ - Przewodniczący
 2. Marcin Bogusław PERFIKOWSKI – Zastępca Przewodniczącego
 3. Janina TRUSEWICZ
 4. Danuta Maria PIETKIEWICZ
 5. Ewa WOJNOWSKA
 6. Pelagia KOZŁOWSKA
 7. Marcin MOZYRO
 8. Krystyna Czesława PASZKIEWICZ

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 16
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo

 1. Renata CIEŚLUK - Przewodniczący
 2. Monika Edyta ATKIELSKA – Zastępca Przewodniczącego
 3. Bożenna DATA
 4. Jarosław Gerard SOSNOWSKI
 5. Karolina WOJDA
 6. Joanna Agnieszka TUMOWSKA
 7. Ewa LICKIEWICZ
 8. Bogusława Urszula PIĘTAK

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 17
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy ul. 3 –go Maja 17, 11-600 Węgorzewo

 1. Anna WIŚNIEWSKA - Przewodniczący
 2. Marta Iwona MICKIEWICZ – Zastępca Przewodniczącego
 3. Ilona TOCZYŃSKA
 4. Elżbieta WASILEWSKA
 5. Eugeniusz PIECZUL
 6. Wiesława WOJDA
 7. Leszek Grzegorz GIRWIDZ
 8. Agnieszka JURGIELEWICZ

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 18
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Krystyna JANKOJĆ - Przewodniczący
 2. Aneta Magdalena SIWEK – Zastępca Przewodniczącego
 3. Janusz Paweł SŁODKIEWICZ
 4. Irena MINGIELEWICZ
 5. Romuald Stanisław KOSZCZYC
 6. Kamila Magdalena JARZĘBSKA
 7. Edyta Maria JUSIS
 8. Elżbieta Małgorzata GRZEBIENIAK

Ilość odwiedzin: 1133
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza w sprawie składów obwodowych komisji do spraw referendum
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Rogala
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2015-08-25 18:53:12
Data udostępnienia informacji: 2015-08-25 18:53:12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-01 08:59:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner