Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Burmistrz
Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Węgorzewo
Strategia rozwoju gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
Planu Rozwoju Lokalnego
Program Rozwoju Regionlnego
STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
 WYBORY Samorządowe 2014
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych, granicach oraz liczbie wybieranych radnych
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Informacja o bezpłatynym wywieszaniu komunikatów wyborczych
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie
INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie o terminie i miejscu losowania numerów list
INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
WYNIKI Wyborów Samorządowych 2014
 ADMINISTRACJA
Urząd Miejski
    Regulamin organizacyjny Urzędu
    Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
    Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
    Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
Sposób załatwiania spraw
Rejestry i Ewidencje
Wzory dokumentów
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
SOŁECTWA I OSIEDLA
Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
Straż Miejska
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Węgorzewskie Centrum Kultury
Gimnazjum w Węgorzewie
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa w Perłach
Zespół Szkół w Radziejach
Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
 OCHRONA ŚRODOWISKA
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
Rejestr działalności regulowaniej
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Informacje
Konkursy
Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
Zespół Opiniujący
Wzory formularzy
Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
Informacje nieudostępnione
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ADMINISTRACJA > Urząd Miejski

Spis dokumentów:
1. Regulamin organizacyjny Urzędu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
2. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka zarządzającego gminną osobą prawn
3. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
4. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
5. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
6. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
7. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
8. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
9. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
10. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy

Urząd Miejski

11-600 Węgorzewo

ul. Zamkowa 3

tel. centrala 0 87 427-54-00

fax 0 87 427-54-01

e-mail um@wegorzewo.pl

NIP Urzędu 845-10-01-431

REGON: 000524476

Urząd Miejski jest czynny:

w poniedziałki w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530

Kasa Urzędu jest czynna:

w poniedziałki w godz. 830 - 1530

od wtorku do piątku w godz. 800 - 1400

Burmistrz Krzysztof Piwowarczyk 874275439
Zastępca Burmistrza Andrzej Lachowicz 874275440
Sekretarz Andrzej Fil 874275441

 

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału Andrzej Fil pokój 41 874275441
Ds. kadr i obsługi kancelaryjno-technicznej Grażyna Sajewicz pokój 07 874275407
Sekretariat UM Jolanta Michałowska piętro I 874275400
Ds. dowodów osobistych Ewa Kowalska pokój 21 874275420
Ds. ewidencji ludności Maria Chaciej pokój 21 874275421
Ds. informatyki Bartosz Romatowski pokój 56 874275456
Ds. kancelaryjno technicznych Barbara Wus pokój 08 874275408
Ds. Biura Rady Anna Waśkiewicz pokój 54 874275454
Ds. współpracy z org. pozarządowymi Danuta Abramowicz pokój 01 874275422
Referent Danuta Abramowicz pokój 01 874275422


 Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy Danuta Michałowska pokój 32 874275432
Ds. księgowości Walentyna Żerucha pokój 31 874275431
  Agnieszka Burak pokój 26 874275426
  Renata Melzer pokój 26 874275426
  Piotr Taranko pokój 31 874275431
  Halina Szpot pokój 30 874275430
  Małgorzata Pietrasz pokój 30 874275430
Ds. obsługi kasowej Wiesława Drozd pokój 29 874275429
Ds. wymiaru podatków Paweł Kacprzak pokój 33 874275433
Ds. wymiaru podatków Katarzyna Kołaszewska pokój 33 874275433
Ds. księgowości podatkowej Henryka Godlewska pokój 27 874275427
  Marta Noga pokój 27 874275427

 

Wydział Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Naczelnik Wydziału Jacek Rutkowski pokój 18 874275418
Ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa Danuta Prystasz pokój 14 874275414
  Daria Łucaś pokój 14 874275414
Ds. gospodarki ziemią Ewa Gordziewicz pokój 19 874275419

Biuro Planowania Przestrzennego

Ds. planowania Ewelina Serkis pokój 11 874275411

 

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Naczelnik Wydziału Robert Kozian pokój 42 874275442
Ds. Zamówień publicznych Grażyna Stępniak pokój 35 874275435
  Sylwia Kobielska pokój 37 874275437
Ds. infrastruktury Wiesław Ziniewicz pokój 44 874275444
  Iwona Kowalczyk pokój 44 874275444
Ds. infrastruktury Grzegorz Lewtak pokój 44 874275444
Ds. funduszy unijnych Agnieszka Chodań pokój 37 874275437
Ds. mieszkaniowych Grzegorz Lewtak pokój 44 874275444
Ds. remontów i eksploatacji budynków Edward Karwacki pokój 37 874275437

 

Biuro Prawne

Radca Prawny

Żaneta Jania

pokój 25 874275425
Główny specjalista

Monika Szypulewska

pokój 25 874275425

 

Biuro Promocji

Izabela Dołęga

 Bulwar Loir-et-Cher 4, 11-600 Węgorzewo 874274009

 

Biuro Ochrony Środowiska

Karolina Kładko

pokój 36 874275436

Ewa Wojnowska

pokój 36 874275436
Renata Rogala pokój 11 874275415

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Anna Opałka-Węda

pokój 09 874275409

 

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Edward Cencora

pokój 46

874275447

e-mail:

obronacywilna@umw.internetdsl.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu i usług

Edward Tylenda

pokój 06

874275406

e-mail:

edwardtylenda@umw.internetdsl.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Halina Hejka

pokój 59

874275459

e-mail:

halinahejka@umw.internetdsl.pl

 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Edward Tylenda

pokój 06

874275406

e-mail:

edwardtylenda@umw.internetdsl.pl

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Bartosz Romatowski pokój 57 874275456

e-mail:

informatyk@wegorzewo.pl


 

Urząd Miejski w Węgorzewie działa na podstawie:

1.Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2. Statutu Gminy Węgorzewo.
3. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
i realizuje zadania:

  • własne gminy określone w ustawach i aktach wykonawczych do nich, Statucie oraz uchwałach Rady Miejskiej w Węgorzewie i zarządzeniach Burmistrza,
  • zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczegółowych,
  • zlecone wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 

Ilość odwiedzin: 129645
Nazwa dokumentu: Urząd Miejski
Skrócony opis: dane teleadresowe, pracownicy, telefony
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Fil
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-02 09:34:31
Data udostępnienia informacji: 2012-07-02 09:34:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 09:12:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...