logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
minus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
   minus Informacja o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
   minus Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
   minus Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
   minus Informacja w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Węgorzewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
   minus Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu pełnych składów obwodowych komisji do spraw referendum
   minus Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
   minus Obwieszczenie Burmistrza w sprawie składów obwodowych komisji do spraw referendum
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenie
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwod??w głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb os??b niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum,  o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum og??lnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum og??lnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318), uchwały Nr XXXIII/231/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Węgorzewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numer??w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr LVI/415/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 6 sierpnia 2014 r., uchwały Nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwod??w głosowania w zakładach opieki zdrowotnej oraz w domu pomocy społecznej, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwod??w głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb os??b niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum og??lnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.


NUMER OBWODU
GŁOSOWANIA


GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM
1 Część Osiedla Nr 1:
ul.: 3 Maja, Adama Mickiewicza,  Andrzeja Struga, Braci Ejsmont??w, Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego, Mała, Melchiora Wańkowicza, Michała Kajki od skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika do ul. Michała Kajki nr 2, Mikołaja Kopernika od skrzyżowania z ul. Jasna do skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego, Nadbrzeżna,  Zamkowa od skrzyżowania z ul. Generała J??zefa Bema do ul. Zamkowej nr 5b,  Żeglarska
Urząd Miejski w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 3,
11-600 Węgorzewo
2

Część Osiedla Nr 1:
ul.: Chmielna, Jana Heweliusza, Jasna nr 1-32 oraz nr parzyste 34-36g, Michała Kajki od nr 3 do końca, Mikołaja Kopernika od nr 10 do końca, Wesoła

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 6,
11-600 Węgorzewo

3
 


 

Część Osiedla Nr 1:
ul. Bolesława Chrobrego od skrzyżowania z ul. Jasna do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, Generała J??zefa Bema, Jana Pawła II, Jasna nr nieparzyste 33-37 oraz od nr 38 do końca, Litewska, Nowa, Ogrodowa,  Pogodna, Szkolna, Wiosenna, Władysława Łokietka,  Zbożowa

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 4,
11-600 Węgorzewo
 
4
 
Część Osiedla Nr 1:
ul.:  Akacjowa, Bolesława Chrobrego od nr 5 do końca, Brzozowa, Dębowa, Gajowa, Hetmańska, Konopki, Kr??lowej Jadwigi, Książęca, Leśna, Letnia, Łuczańska, Marszałkowska, Parkowa, Plażowa, Wczasowa, Wileńska, Władysława Jagiełły, Wodociągowa
Węgorzewskie Centrum Kultury
w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 14,
11-600 Węgorzewo
 

5
 

Część Osiedla Nr 1:
ul.: Aleje Wojska Polskiego, Chabrowa, Lawendowa, Mazurska, Polna, Przesiedleńcza, R??żana, Słoneczna, Smętka, Spokojna,  Warmińska, Wincentego Witosa, Zacisze, Zielona
Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 12,
11-600 Węgorzewo
 

6
 

Część Osiedla Nr 2:
ul.:  Graniczna, Kr??tka, Ofiar Katynia, Pionier??w od nr 8 do końca, Poprzeczna, Portowa, Przemysłowa,  Stefana Jaracza,  Towarowa,  Władysława Stanisława Reymonta,  Zamkowa od nr 28 do końca, Zesłańc??w Sybiru
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 34,
11-600 Węgorzewo
 

7
 

Część Osiedla Nr 2:
ul.: Armii Krajowej, Bolesława Prusa, Ks. Mirosława Ripeckiego, Marii Konopnickiej, Targowa, Turystyczna, Zamkowa od skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej
Gimnazjum w Węgorzewie,
ul. Pionier??w 6,
11-600 Węgorzewo
 
8 Część Osiedla Nr 2:
ul.: 11 Listopada , Grunwaldzka, Rolna, Stefana Żeromskiego
Liceum Og??lnokształcące
w Węgorzewie,
ul. Bolesława Prusa 10,
11-600 Węgorzewo
 

9

Część Osiedla Nr 2:
ul.: Krzywa, Pionier??w od skrzyżowania z ul. Plac Wolności do ul. Pionier??w nr 7, Plac Wolności, Śr??dmiejska, Zamkowa od skrzyżowania z ul. Krzywa do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa
Gimnazjum w Węgorzewie,
ul. Pionier??w 6,
11-600 Węgorzewo
10
 
Część Osiedla Nr 2:
ul.: Henryka Sienkiewicza, J??zefa Ignacego Kraszewskiego, Łąkowa nr 2 - 10,  Młyńska, Szpitalna, Teatralna, Zamkowa od rzeki do skrzyżowania z ul. Krzywa
Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 6,
11-600 Węgorzewo
 
11
 

Sołectwa:
Brzozowo, Klimki, Parowa, Perły, Rudziszki, Wesołowo

Szkoła Podstawowa w Perłach,
Perły 33,
11-600 Perły

12
 

Sołectwa:
Jakunowo, Jan??wko, Maćki, Prynowo, Ruska Wieś, Stulichy, Trygort, Wilkowo
Ekomarina,
Bulwar Loir et Cher 4
11-600 Węgorzewo
 

13

Sołectwa:
Czerwony Dw??r, Kal, Kalskie Nowiny, Kolonia Rybacka, Ogonki, Stręgiel, Wysiecza
Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 12,
11-600 Węgorzewo
 
14
 
Sołectwa:
Dąbr??wka Mała, Guja, Karłowo, Stawki, Węgielsztyn
Świetlica wiejska w Węgielsztynie,
Węgielsztyn 45,
11-600 Węgielsztyn
15
 
Sołectwa:
Dłużec, Pilwa, Radzieje, R??że, Sztynort
Zesp??ł Szk??ł w Radziejach,
ul. Węgorzewska 16,
11-600 Radzieje
16
 
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki  Zdrowotnej w Węgorzewie
 

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej 
w Węgorzewie
ul. Gen. J. Bema 24
11-600 Węgorzewo
Sekretariat z-cy dyrektora

17

Mazurskie Centrum Zdrowia
Szpital Powiatowy w Węgorzewie

Mazurskie Centrum Zdrowia
Szpital Powiatowy
w Węgorzewie
ul. 3 –go Maja 17
11-600 Węgorzewo
Hol na parterze

18
 

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
ul. 11 Listopada 12
11-600 Węgorzewo

 - obw??d dostosowany do potrzeb os??b niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.

- obw??d wyznaczony do cel??w głosowania korespondencyjnego.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), na jej pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie w terminie do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu os??b uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy.

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os??b niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p??źn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, kt??ra najp??źniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r., złożyć wniosek do Burmistrza Węgorzewa o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu os??b uprawnionych do udziału w referendum, udzielenia pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo, pok??j nr 20, 21 albo pod nr telefon??w: 87/427-54-20; 87/427-54-21 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: ewidencja@umw.internetdsl.pl

 

Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach
od 6.00 do 22.00.

Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum będzie obowiązana okazać obwodowej komisji wyborczej dow??d osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

                                                                                  Burmistrz Węgorzewa

      /-/ Krzysztof Piwowarczyk

Ilość odwiedzin: 1810
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Rogala
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2015-07-13 23:49:00
Data udostępnienia informacji: 2015-07-13 23:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 09:37:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner