logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
minus WYBORY Samorządowe 2014
   minus Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych, granicach oraz liczbie wybieranych radnych
   minus Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
   minus Informacja o bezpłatynym wywieszaniu komunikatów wyborczych
   plus Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie
   minus INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych
   plus INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie o terminie i miejscu losowania numerów list
   minus INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
   minus WYNIKI Wyborów Samorządowych 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1  siedziba Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo

 1. Wojciech MACZAN - Przewodniczący Komisji
 2. Ewa KRAŚNIEWSKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jan JEWUŁA - Członek Komisji
 4. Alina GUTOWSKA - Członek Komisji
 5. Marzena TOMASZEWSKA - Członek Komisji
 6. Jolanta DUDA - Członek Komisji
 7. Lucyna Maria KUMKOWSKA - Członek Komisji
 8. Anna Agnieszka KABELIS - Członek Komisji
 9. Karol KŁADKO - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 siedziba Szkoła Podstawowa Nr 2
w Węgorzewie,  ul. Zamkowa 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Jan NAREJKO - Przewodniczący Komisji
 2. Anna WAŚKIEWICZ - Zastępca Przewodniczącego
 3. Dominika GÓRSKA - Członek Komisji
 4. Edward CENCORA - Członek Komisji
 5. Edyta SIEKLICKA - Członek Komisji
 6. Jania Ewa LEWCZYSZYN - Członek Komisji
 7. Zdzisław Edward CUKROWSKI - Członek Komisji
 8. Renata Regina POGORZELSKA - Członek Komisji
 9. Alina KACZMARCZYK - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 siedziba Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo

 1. Maria KOCHAN - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta GRABOWSKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Waldemar Arkadiusz GUTOWSKI - Członek Komisji
 4. Anna SINIUK - Członek Komisji
 5. Paweł KACPRZAK - Członek Komisji
 6. Halina SZPOT - Członek Komisji
 7. Ewa GORDZIEWICZ - Członek Komisji
 8. Halina WOJTKIEWICZ - Członek Komisji
 9. Łukasz SINIUK - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 siedziba Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 14, 11-600 Węgorzewo

 1. Wojciech KAZIMIERCZYK - Przewodniczący Komisji
 2. Anna DROŻYNER - Zastępca Przewodniczącego
 3. Iwona Ewa WAŁUTO - Członek Komisji
 4. Dorota GRABOŚ - Członek Komisji
 5. Małgorzata Anna DOBACZEWSKA - Członek Komisji
 6. Marta ARTYMOWICZ - Członek Komisji
 7. Eugenia SZCZĘSNA - Członek Komisji
 8. Justyna ABRAMOWICZ - Członek Komisji
 9. Irena Barbara PALUSZKIEWICZ - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 siedziba Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 12, 11-600 Węgorzewo

 1.  Grażyna GINOWICZ - Przewodniczący Komisji
 2.  Marzena WIERZBICKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jerzy Eugeniusz OZAIST - Członek Komisji
 4. Szymon ZYSKOWSKI - Członek Komisji
 5. Dorota KRAMEK - Członek Komisji
 6. Tomasz SULEJ - Członek Komisji
 7. Łukasz ŚWIDERSKI - Członek Komisji
 8. Anna Małgorzata CZAPSKA - Członek Komisji
 9. Alicja GROCHOWSKA - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 siedziba Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Węgorzewie, ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo

 1. Marianna PUTKOWSKA - Przewodniczący Komisji
 2. Teresa STANISZEWSKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Monika KACPRZAK - Członek Komisji
 4. Danuta KLĘBOWSKA - Członek Komisji
 5. Tomasz Marek STĘPNIAK - Członek Komisji
 6. Elżbieta OLEKSY - Członek Komisji
 7. Ewelina BIŁAS - Członek Komisji
 8. Wanda NIEDŹWIECKA - Członek Komisji
 9. Karolina KŁADKO - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 siedziba Gimnazjum w Węgorzewie,
ul. Pionier??w 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Lilia Maria SZEWC - Przewodniczący Komisji
 2. Wiesław LICHTAROWICZ - Zastępca Przewodniczącego
 3. Katarzyna HAMUŁKA - Członek Komisji
 4. Alina CZERNIAWSKA - Członek Komisji
 5. Teresa PUZIO - Członek Komisji
 6. Marzena Maria KUCHARSKA - Członek Komisji
 7. Marta TRZASKO - Członek Komisji
 8. Bogumiła Małgorzata ATKIELSKA - Członek Komisji
 9. Maria Bogusława CHLUDZIŃSKA - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 siedziba Liceum Og??lnokształcące w Węgorzewie,
ul. Bolesława Prusa 10, 11-600 Węgorzewo

 1. Wiesław ZINIEWICZ - Przewodniczący Komisji
 2. Łucja TARANKO - Zastępca Przewodniczącego
 3. Anna PERSTYNAK - Członek Komisji
 4. Gabriela WIŚNIEWSKA - Członek Komisji
 5. Joanna IDZIKOWSKA - Członek Komisji
 6. Patryk ROSTECKI - Członek Komisji
 7. Danuta PACUŁA - Członek Komisji
 8. Ewelina POGORZELSKA - Członek Komisji
 9. Anna Joanna WOŹNIAK - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9  siedziba Gimnazjum w Węgorzewie,
ul. Pionier??w 6, 11-600 Węgorzewo

 1. Henryka GODLEWSKA - Przewodniczący Komisji
 2. Wiesława PISOWACKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Joanna DOMEŁA - Członek Komisji
 4. Iwona GRODZKA - Członek Komisji
 5. Beata MIAZGA - Członek Komisji
 6. Rafał BAZYDŁO - Członek Komisji
 7. Jolanta ROSTECKA - Członek Komisji
 8. Marta Monika KUBAJKA - Członek Komisji
 9. Teresa Maria KRUSIŃSKA - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 siedziba Szkoła Podstawowa Nr 2  w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 6 11-600 Węgorzewo

 1. Weronika BORTKIEWICZ - Przewodniczący Komisji
 2. Anna GICZEWSKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Roman BARAN - Członek Komisji
 4. Anna Ewa BONDARUK - Członek Komisji
 5. Anna KOWALEWSKA - Członek Komisji
 6. Wiesława SOBIESZCZUK - Członek Komisji
 7. Grażyna CUKROWSKA - Członek Komisji
 8. Danuta TRACEWICZ - Członek Komisji
 9. Wioletta KUCZYŃSKA-KRUPA - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11  siedziba Szkoła Podstawowa w Perłach,
Perły 33 11-600 Węgorzewo

 1. Stanisław KURPIEWSKI - Przewodniczący Komisji
 2. Urszula BUŁACZ - Zastępca Przewodniczącego
 3. Patrycja BRZUŚ - Członek Komisji
 4. Jolanta Anna WOŁODŹKO - Członek Komisji
 5. Agnieszka Barbara ZAKRZEWSKA - Członek Komisji
 6. Lidia HRABYK - Członek Komisji
 7. Jan UŚCIENNY - Członek Komisji
 8. Joanna Maria DOBOSZ - Członek Komisji
 9. Remigiusz KACZYŃSKI - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12  siedziba EKOMARINA,
ul. Bulwar Loir et Cher 4, 11-600 Węgorzewo

 1. Teresa PILUJKO - Przewodniczący Komisji
 2. Jan Bogdan BEJNAROWICZ - Zastępca Przewodniczącego
 3. Paulina PAULUKANIS - Członek Komisji
 4. Grażyna ŁOCH - Członek Komisji
 5. Małgorzata Dorota CIUNOWICZ - Członek Komisji
 6. Grażyna MICKIEWICZ - Członek Komisji
 7. Elzbieta Renata KARASEK - Członek Komisji
 8. Genowefa ZALESKA - Członek Komisji
 9. Izabela DOŁĘGA - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 siedziba Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Beata BARTNIK - Przewodniczący Komisji
 2. Marta NOGA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Anna KRAWIEL - Członek Komisji
 4. Kazimierz DAWCEWICZ - Członek Komisji
 5. Wiesława WOJDA - Członek Komisji
 6. Magdalena Anna PISKORZ - Członek Komisji
 7. Joanna GIRWIDZ - Członek Komisji
 8. Maria PISKORZ - Członek Komisji ( odwołana na podstawie Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie nr 7/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.)
 9. Barbara KUPIBIDA - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14  siedziba Świetlica Wiejska w Węgielsztynie,
Węgielsztyn 45 11-600 Węgorzewo

 1. Wiesław Zbigniew CABAJ - Przewodniczący Komisji
 2. Monika Edyta ATKIELSKA - Zastępca Przewodniczącego
 3. Łukasz SAWKO - Członek Komisji
 4. Karolina ROGAL - Członek Komisji
 5. Adam HRABYK - Członek Komisji
 6. Alina KOŁASZEWSKA - Członek Komisji
 7. Jolanta CHMIELEWSKA - Członek Komisji
 8. Katarzyna UŚCIENNA - Członek Komisji
 9. Rafał ZAKRZEWSKI - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 siedziba Zesp??ł Szk??ł w Radziejach,
ul. Węgorzewska 16, 11-600 Węgorzewo

 1. Marcin MEŁECH - Przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Małgorzata CHĘDEL - Zastępca Przewodniczącego
 3. Janina TRUSEWICZ - Członek Komisji
 4. Danuta Maria PIETKIEWICZ - Członek Komisji
 5. Marcin MOZYRO - Członek Komisji
 6. Agnieszka DOBRZYCKA - Członek Komisji
 7. Pelagia KOZŁOWSKA - Członek Komisji
 8. Krystyna PARZYCH - Członek Komisji
 9. Krystyna Czesława PASZKIEWICZ - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16  siedziba Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo

 1. Katarzyna SZTABIŃSKA - Przewodniczący Komisji
 2. Teresa Marianna KAZIMIERCZYK - Zastępca Przewodniczącego
 3. Halina KLUKIŃSKA - Członek Komisji
 4. Barbara Klementyna BUJKO - Członek Komisji
 5. J??zefa Romana BUKOWSKA - Członek Komisji
 6. Jarosław SOSNOWSKI - Członek Komisji
 7. Bogusława Urszula PIĘTAK - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 siedziba Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy,
ul. 3 –go Maja 17, 11-600 Węgorzewo

 1. Anna WIŚNIEWSKA - Przewodniczący Komisji
 2. Grażyna Barbara ŁAWRUSZCZYK - Zastępca Przewodniczącego
 3. Elżbieta WASILEWSKA - Członek Komisji
 4. Grażyna KRZYSZCZAK - Członek Komisji
 5. Marzena GASIK - Członek Komisji
 6. Daria BAZYDŁO - Członek Komisji
 7. Irena Genowefa CENCORA - Członek Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 siedziba Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo

 1. Stanisław MASIUL - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta CZUCZKO - Zastępca Przewodniczącego
 3. Grzegorz Paweł WAŁUTO - Członek Komisji
 4. Anna KOZIJ - Członek Komisji
 5. Karolina ŚWIST - Członek Komisji
 6. Jan MINGIELEWICZ - Członek Komisji
 7. Elżbieta Małgorzata GRZEBIENIAK - Członek Komisji

Ilość odwiedzin: 324
Nazwa dokumentu: INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Podmiot udostępniający: Urzad Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Wus
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Wus
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2014-11-10 23:15:00
Data udostępnienia informacji: 2014-11-10 23:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-15 23:30:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner