logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
minus WYBORY Samorządowe 2014
   minus Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych, granicach oraz liczbie wybieranych radnych
   minus Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
   minus Informacja o bezpłatynym wywieszaniu komunikatów wyborczych
   plus Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie
   minus INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych
   plus INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie o terminie i miejscu losowania numerów list
   minus INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
   minus WYNIKI Wyborów Samorządowych 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenie
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwod??w głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborc??w niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborc??w niepełnosprawnych oraz wskazanie,kt??ra z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwały Nr XXXIII/231/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Węgorzewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numer??w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmieniona uchwałą Nr LVI/415/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 6 sierpnia 2014 r., uchwały Nr LVII/425/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwod??w głosowania w zakładach opieki zdrowotnej oraz w domu pomocy społecznej  i zarządzenia Nr 122/2014 Burmistrza Węgorzewa z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych  dla cel??w głosowania korespondencyjnego w wybor??w do rad gmin, rad powiat??w, sejmik??w wojew??dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor??w w??jt??w, burmistrz??w i prezydent??w miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku podaje się do wiadomości wyborc??w informację o numerach i granicach obwod??w głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborc??w niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborc??w niepełnosprawnych oraz wskazanie, kt??ra z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wybor??w do rad gmin, rad powiat??w, sejmik??w wojew??dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor??w w??jt??w, burmistrz??w i prezydent??w miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

NUMER OBWODU

 GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

 SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ1

Część Osiedla Nr 1:
ul. 3 Maja
ul. Adama Mickiewicza
ul. Andrzeja Struga
ul. Braci Ejsmont??w
ul. Fryderyka Chopina
ul. Juliusza Słowackiego
ul. Mała
ul. Melchiora Wańkowicza
ul. Michała Kajki od skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika do ul. Michała Kajki nr 2
ul. Mikołaja Kopernika od skrzyżowania z ul. Jasna do skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego
ul. Nadbrzeżna
ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Generała J??zefa Bema do ul. Zamkowej nr 5b
ul. Żeglarska

Urząd Miejski w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 3,
11-600 Węgorzewo

 2


 

Część Osiedla Nr 1:
ul. Chmielna
ul. Jana Heweliusza
ul. Jasna nr 1-32 oraz nr parzyste 34-36g
ul. Michała Kajki od nr 3 do końca
ul. Mikołaja Kopernika od nr 10 do końca
ul. Wesoła

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 6,
11-600 Węgorzewo

3

Część Osiedla Nr 1:
ul. Bolesława Chrobrego od skrzyżowania z ul. Jasna do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II
ul. Generała J??zefa Bema
ul. Jana Pawła II
ul. Jasna nr nieparzyste 33-37 oraz od nr 38 do końca
ul. Litewska
ul. Nowa
ul. Ogrodowa
ul. Pogodna
ul. Szkolna
ul. Wiosenna
ul. Władysława Łokietka
ul. Zbożowa

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 4,
11-600 Węgorzewo
 

4

Część Osiedla Nr 1:
ul. Akacjowa
ul. Bolesława Chrobrego od nr 5 do końca
ul. Brzozowa
ul. Dębowa
ul. Gajowa
ul. Hetmańska
ul. Konopki
ul. Kr??lowej Jadwigi
ul. Książęca
ul. Leśna
ul. Letnia
ul. Łuczańska
ul. Marszałkowska
ul. Parkowa
ul. Plażowa
ul. Wczasowa
ul. Wileńska
ul. Władysława Jagiełły
ul. Wodociągowa


Węgorzewskie Centrum Kultury
w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 14,
11-600 Węgorzewo
 5

Część Osiedla Nr 1:
ul. Aleje Wojska Polskiego
ul. Chabrowa
ul. Lawendowa
ul. Łąkowa od rzeki do skrzyżowania z ul. Aleje Wojska Polskiego
ul. Mazurska
ul. Polna
ul. Przesiedleńcza
ul. Rolna
ul. R??żana
ul. Słoneczna
ul. Smętka
ul. Spokojna
ul. Warmińska
ul. Wincentego Witosa
ul. Zacisze
ul. Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 12,
11-600 Węgorzewo

 

6

Część Osiedla Nr 2:
ul. Graniczna
ul. Kr??tka
ul. Ofiar Katynia
ul. Pionier??w od nr 8 do końca
ul. Poprzeczna
ul. Portowa
ul. Przemysłowa
ul. Stefana Jaracza
ul. Towarowa
ul. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Zamkowa od nr 28 do końca
ul. Zesłańc??w Sybiru


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 34,
11-600 Węgorzewo

7


 

Część Osiedla Nr 2:
ul. Armii Krajowej
ul. Bolesława Prusa
ul. Ks. Mirosława Ripeckiego
ul. Marii Konopnickiej
ul. Targowa
ul. Turystyczna
ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej


Gimnazjum w Węgorzewie,
ul. Pionier??w 6,
11-600 Węgorzewo

 8
 

Część Osiedla Nr 2:
ul. 11 Listopada
ul. Grunwaldzka
ul. Rolna
ul. Stefana Żeromskiego

Liceum Og??lnokształcące
w Węgorzewie,
ul. Bolesława Prusa 10,
11-600 Węgorzewo

9 

Część Osiedla Nr 2:
ul. Krzywa
ul. Pionier??w od skrzyżowania z ul. Plac Wolności do ul. Pionier??w nr 7
ul. Plac Wolności
ul. Śr??dmiejska
ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Krzywa do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa


Gimnazjum w Węgorzewie,
ul. Pionier??w 6,
11-600 Węgorzewo

 

10


 

Część Osiedla Nr 2:
ul. Henryka Sienkiewicza
ul. J??zefa Ignacego Kraszewskiego
ul. Łąkowa od skrzyżowania z ul. J??zefa Ignacego Kraszewskiego do rzeki
ul. Młyńska
ul. Szpitalna
ul. Teatralna
ul. Zamkowa od rzeki do skrzyżowania z ul. Krzywa


Szkoła Podstawowa Nr 2
w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 6,
11-600 Węgorzewo

 


11

Sołectwa:
Brzozowo
Klimki
Parowa
Perły
Rudziszki
Wesołowo

 Szkoła Podstawowa w Perłach,
Perły 33,
11-600 Węgorzewo


12

Sołectwa:
Jakunowo
Jan??wko
Maćki
Prynowo
Ruska Wieś
Stulichy
Trygort
Wilkowo

 Ekomarina,
Bulwar Loir et Cher 4,
11-600 Węgorzewo

13


 

Sołectwa:
Czerwony Dw??r
Kal
Kalskie Nowiny
Kolonia Rybacka
Ogonki
Stręgiel
Wysiecza

 Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Węgorzewie,
ul. Generała J??zefa Bema 12,
11-600 Węgorzewo

 14

Sołectwa:
Dąbr??wka Mała
Guja
Karłowo
Stawki
Węgielsztyn


Świetlica wiejska w Węgielsztynie,
Węgielsztyn 45,
11-600 Węgorzewo15

Sołectwa:
Dłużec
Pilwa
Radzieje
R??że
Sztynort

Zesp??ł Szk??ł w Radziejach,
ul. Węgorzewska 16,

Radzieje

11-600 Węgorzewo

16

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Węgorzewie

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej 
w Węgorzewie

ul. Gen. J. Bema 24
11-600 Węgorzewo

Sekretariat z-cy dyrektora

17

Mazurskie Centrum Zdrowia

Szpital Powiatowy w Węgorzewie

Mazurskie Centrum Zdrowia

Szpital Powiatowy
w Węgorzewie
ul. 3 –go Maja 17
11-600 Węgorzewo
Hol na parterze.

18

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
ul. 11 Listopada 12
11-600 Węgorzewo

 

  obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborc??w niepełnosprawnych.

obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla cel??w głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborc??w w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborc??w niepełnosprawnych w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os??b niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) oraz wyborca, kt??ry najp??źniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 7 listopada 2014 r. złożyć wniosek do Burmistrza Węgorzewa o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os??b niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 27 października 2014 r.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborc??w, udzielenia pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo, pok??j nr 20, 21 albo pod nr telefon??w: 87/427-54-20; 87/427-54-21 lub w formie elektronicznej, adres e-mail um@wegorzewo.pl.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do
21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dow??d osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dow??d osobisty.

Burmistrz Węgorzewa

(-) Krzysztof Piwowarczyk

Ilość odwiedzin: 379
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający: Urzad Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Wus
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 16:48:34
Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 16:48:34
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-20 14:36:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner