logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
minus SOŁECTWA I OSIEDLA
   minus Wykaz sołtysów gminy Węgorzewo
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY > SOŁECTWA I OSIEDLA > Wykaz sołtysów gminy Węgorzewo

Wykaz sołtys??w gminy Węgorzewo

Lp.

Imię i nazwisko

Wieś

1.

Jarosław Janko

Brzozowo, 11-600 Węgorzewo

2.

Arkadiusz Kasiński

Czerwony Dw??r, 11-600 Węgorzewo

3.

Jarosław Kret

Dąbr??wka Mała, 11-600 Węgorzewo

4.

Halina Kołpak

Dłużec, 11 - 620 Radzieje

5.

J??zef Pawlik

Guja, 11- 600 Węgorzewo

6.

Jarosław Juchniewicz

Jakunowo, 11- 600 Węgorzewo

7.

Anna Wasylinko

Jan??wko, 11 - 600 Węgorzewo

8.

Eugeniusz Brzozowski

Kal, 11 - 600 Węgorzewo

9.

Andrzej Kruk

Kalskie Nowiny, 11 - 600 Węgorzewo

10.

Anna Aniszczyk

Karłowo, 11 - 420 Srokowo

11. Czesława Dąbrowska Klimki, 11 - 600 Węgorzewo
12. Urszula Marciniak Kamionek Wielki, 11-600 Węgorzewo

13.

Marian Błaszko

Kolonia Rybacka, 11-600 Węgorzewo

12.

Czesława Dąbrowska

Klimki, 11 - 600 Węgorzewo

14.

Mirosław Szymański

Maćki , 11 - 600 Węgorzewo

15.

Andrzej Zag??rny

Ogonki, 11 - 600 Węgorzewo

16.

Irena Dobosz

Parowa, 11 - 600 Węgorzewo

17.

Edward Ożga

Perły, 11 - 600 Węgorzewo

18.

Adam Artymowicz

Pilwa, 11 - 620 Radzieje

19.

Edward Wolański

Prynowo, 11 - 600 Węgorzewo

20.

Czesław Kułdo

Radzieje, 11 - 620 Radzieje

21.

Łukasz Dujnowski

R??że, 11 - 620 Radzieje

22.

Wojciech Olender

Rudziszki, 11 - 600 Węgorzewo

23.

Dorota Kiszczak

Ruska Wieś, 11 - 600 Węgorzewo

24.

Tadeusz G??rski

Stawki, 11 - 600 Węgorzewo

25.

Małgorzata Hamadyk

Stawiska, 11 - 600 Węgorzewo

26. Paweł Kraśniewski Stręgiel, 11 - 600 Węgorzewo
27.

Marcin Furtak

Stulichy, 11 - 600 Węgorzewo

28.

Ewa Zanio

Sztynort, 11 - 600 Węgorzewo
29. Czesław Buć Tarławki, 11 - 600 Węgorzewo

30.

Alicja Rymszewicz

Trygort, 11 - 600 Węgorzewo

31.

Małgorzata Drzał

Wesołowo, 11 - 600 Węgorzewo

32.

Dymitr Pietrasz

Węgielsztyn, 11 - 600 Węgorzewo

33.

Lucyna Rojek

Wilkowo, 11 - 600 Węgorzewo

34.

Marek Wr??blewski

Wysiecza, 11 - 600 Węgorzewo

32.

Henryk Krzemiński

Węgorzewo Osiedle nr 1

33.

Romuald Koszczyc

Węgorzewo Osiedle nr 2

 

Ilość odwiedzin: 3643
Nazwa dokumentu: Wykaz sołtysów gminy Węgorzewo
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Wus
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-16 22:19:00
Data udostępnienia informacji: 2016-05-16 22:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 10:23:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner