logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH > Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Wsp??łuzależnienia

 • ul. Żeglarska 10, Węgorzewo
 • tel. 87 427 40 51
 • Terapia uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
 • Terapia uzależnionych od środk??w psychoaktywnych i ich rodzin
 • Terapia uzależnionych od hazardu i innych zaburzeń nawyk??w popęd??w oraz ich rodzin

Poniedziałki – Wtorki 8:00 – 13:00 i 15:00 – 20:00
Środy 8:00 -13:00 i 14:00 – 20:00
 Czwartki 8:00 – 13:00 i 16:00 – 20:00
Piątki 8:00 – 13:00 i 14:00

 

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
Oddział Detoksykacji Alkoholowy

 • ul. Gen. J. Bema 24, Węgorzewo
 • tel. 87 427 27 66

 

Wojew??dzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i  Wsp??łuzależnienia

 • ul. Warszawska 41 A, Giżycko
 • tel./fax 87 428 40 30

 

Ośrodek Terapii Uzależnień Stare Juchy

 • ul. Mazurska 33, Stare Juch
 • tel. 668 114 066

 

 Grupa Samopomocowa AA „Wrzos”

 • przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła
 • ul. Zamkowa 16, Węgorzewo
 • Dzień otwarty: pierwszy poniedziałek miesiąca 18.00 (letem), 19.00 (zimą)

 

Grupa Samopomocowa „Wiosna”

 • przy Parafii Dobrego Pasterza
 • ul. Pionier??w 4, Węgorzewo
 • spotkania: czwartki 18:15

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problem??w Alkoholowych w Węgorzewie

 • ul. Zamkowa 3 pok??j 6, Węgorzewo
 • tel. 87 427 54 06
 • Wnioski o leczenie odwykowe w stosunku do os??b nadużywających alkoholu

 

Gminny Punkt Interwencji Kryzysowej

 • ul. Gen. J. Bema 16A, Węgorzewo (przy PCPR)
 • tel. 87 427 06 40
 • Pomoc psychologiczna - poniedziałki w godz. 15.30 – 18.30
 • Pomoc prawna - środy w godz. 16.00 – 17.30  i piątki co dwa tygodnie od 9.00 -12.00
 • Terapeuta ds. uzależnień - poniedziałki w godz. 15.00 – 18.00

 

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ

 • R??żewiec 1, Węgorzewo
 • tel. 87 427 60 39

 

Szpital Powiatowy Oddział Detoksykacji

 • ul. 3-go Maja 17, Węgorzewo
 • tel. 87 427 32 52

 

 Punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawc??w przemocy w rodzinie

 • ul. Sikorskiego 3B, Giżycko
 • tel. 87 428 51 63
 • Konsultacje prawne - poniedziałki 16.00 – 18.00 i środy w godz. 15.00 – 19.00

 

Pomarańczowa linia www.parpa.pl

Telefon zaufania dla rodzic??w, kt??rych dzieci piją alkohol

 • tel. 801 140 068, poniedziałek – piątek od 14.00 do 20.00

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 • Al. 1-go Maja 14, Giżycko
 • tel. 87 732 41 62
 • www.centrumprofilaktyki.pl
 • Kompleksowa pomoc prawna - poniedziałek w godz. 16.00-18.00, środa w godz. 15.00-18.00
 • Pomoc psychologiczna - poniedziałek w godz. 16.00-18.00
 • Konsultacje psychologiczne - wtorek 15.00 - 17.00, czwartek  17.00-19.00
 • Poradnictwo pedagogiczne - wtorek 16.00 - 18.00

 

 Telefon zaufania AIDS

 • www.aids.gov.pl
 • tel. 22 692 82 26 całodobowy

 

 Fundacja Mederi – Wysłuchamy Cię i wsp??lnie spr??bujemy znaleźć rozwiązanie z trudnej sytuacji

 • tel. 22 815 76 03

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 • 800 12 12 12 (numer bezpłatny)

 

 Świetlica Socjoterapeutyczna „DOM”

 • ul. Gen. J. Bema 14, Węgorzewo
 • tel. 87 427 30 31
 • poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 • ul. Gen. J. Bema 16A, Węgorzewo
 • tel. 87 427 25 03

Ilość odwiedzin: 16971
Nazwa dokumentu: Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Tylenda
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2014-02-18 10:42:00
Data udostępnienia informacji: 2014-02-18 10:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 15:32:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner