logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Przebudowa drogi w miejscowości Maćki gm. Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-10-05 11:04:50
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II Bartosz Romatowski 2016-09-23 08:56:25
Przebudowa drogi w Maćkach Bartosz Romatowski 2016-09-22 12:28:11
Przebudowa drogi w Maćkach Bartosz Romatowski 2016-09-22 12:23:44
Przebudowa drogi w Maćkach Bartosz Romatowski 2016-09-22 12:08:08
Pzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. J. I. Kraszewskiego. Bartosz Romatowski 2016-09-22 12:00:51
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09.08.2016 r Bartosz Romatowski 2016-09-08 14:35:36
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09.08.2016 r Bartosz Romatowski 2016-09-08 14:34:56
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2016-09-08 14:30:44
Tryb postępowania w sprawach Ewidencji Ludności Bartosz Romatowski 2016-09-01 09:40:20
Sposób załatwiania spraw Bartosz Romatowski 2016-09-01 09:38:47
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2016-09-01 09:38:27
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2016-08-31 11:06:06
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2016-08-31 11:02:34
Wykaz sołtysów gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-08-31 10:23:37
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo-sezon grzewczy 2016-2017 r. Bartosz Romatowski 2016-08-25 15:12:40
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2016-2017 do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-08-19 15:37:17
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2016-08-17 14:48:48
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2016-08-17 14:48:23
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2016-08-17 14:47:04
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2016-08-11 16:03:04
Ogłaszenie konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w zakresie Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie Bartosz Romatowski 2016-08-09 14:43:41
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2016-2017 do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-08-04 10:33:12
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2016-2017 do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-07-27 11:15:44
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo-sezon grzewczy 2016-2017 r. Bartosz Romatowski 2016-07-27 11:12:12
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650 Bartosz Romatowski 2016-07-07 11:04:29
Burmistrz Węgorzewa ogłasza dodatkowy nabór wniosków na sfinansowanie inwestycji Bartosz Romatowski 2016-07-07 11:00:33
Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników Bartosz Romatowski 2016-07-07 10:58:50
Obwieszczenie o wszczęciu ostępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Pogodnej i Wiosennej wraz z infrastrukturą technic Bartosz Romatowski 2016-06-24 15:38:42
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2016-06-15 09:19:59
Zapytanie ofertowe "Przebudowa układu komunikacyjnego przy budynkach usługowo – mieszkalnych na ulicy Armii Krajowej" Bartosz Romatowski 2016-06-03 15:29:56
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2016-06-01 15:11:37
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2016-06-01 15:10:50
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-05-30 17:11:15
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-05-30 17:07:29
Świetlice socjoterapeutyczne i ognisko wychowawcze Rafał Tryk 2016-05-30 10:28:49
Świetlice socjoterapeutyczne i ognisko wychowawcze Rafał Tryk 2016-05-30 10:27:11
Świetlice socjoterapeutyczne i ognisko wychowawcze Rafał Tryk 2016-05-30 10:26:33
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:23:11
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:22:33
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:21:25
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:20:48
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:18:01
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:16:50
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:16:21
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:15:01
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:13:17
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:09:29
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2016-05-30 10:02:45
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rafał Tryk 2016-05-30 09:50:39
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rafał Tryk 2016-05-30 09:45:04
Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu Bartosz Romatowski 2016-05-25 15:26:20
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Bartosz Romatowski 2016-05-25 15:11:25
Tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego dla osób pełnoletnich Bartosz Romatowski 2016-05-25 15:10:33
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie ieruchomości, stanowiących własność Gminy Węgorzewo, przeznaczonych do sprzedaży Bartosz Romatowski 2016-05-17 14:12:31
SOŁECTWA I OSIEDLA Bartosz Romatowski 2016-05-16 19:40:01
Wykaz sołtysów gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-05-16 19:30:50
Wykaz sołtysów gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-05-16 19:29:51
Zapytanie ofertowe "Przebudowa układu komunikacyjnego przy budynkach usługowo – mieszkalnych na ulicy Armii Krajowej" Bartosz Romatowski 2016-05-16 19:10:33
Zapytanie ofertowe "Przebudowa układu komunikacyjnego przy budynkach usługowo – mieszkalnych na ulicy Armii Krajowej" Bartosz Romatowski 2016-05-16 19:08:52
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Węgorzewie, przy ul. Generała Józefa Bema Bartosz Romatowski 2016-04-29 13:34:29
Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Bartosz Romatowski 2016-04-27 15:38:06
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu nr geod. 251/14 i 251/15, położonych w Węgorzewie przy ul. Teatralnej Bartosz Romatowski 2016-04-19 12:29:09
Obwueszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ruska Wieś Bartosz Romatowski 2016-04-13 16:28:10
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Sztynort Duży Bartosz Romatowski 2016-04-13 16:28:01
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Węgielszty Bartosz Romatowski 2016-04-13 16:25:49
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Sztynort Duży wraz z niezbędną infrastruktur Bartosz Romatowski 2016-04-13 16:25:34
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Sztynort Duży wraz z niezbędną infrastruktur Bartosz Romatowski 2016-04-13 16:25:16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Bartosz Romatowski 2016-04-13 11:31:17
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Bartosz Romatowski 2016-04-13 11:29:34
Remont budynku nr 2 przy ul. Zamkowej 4 w Węgorzewie na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bartosz Romatowski 2016-04-07 08:54:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanali Bartosz Romatowski 2016-04-05 15:39:06
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2016-04-05 11:33:08
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych – Jezioro Święcajty Bartosz Romatowski 2016-03-30 15:39:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Sztynort Duży wraz z nie Bartosz Romatowski 2016-03-19 09:47:27
Remont budynku nr 2 przy ul. Zamkowej 4 w Węgorzewie na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bartosz Romatowski 2016-03-19 09:37:07
Remont budynku nr 2 przy ul. Zamkowej 4 w Węgorzewie na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bartosz Romatowski 2016-03-19 09:36:25
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki położonej w Węgorzewie przy ul. Turystycznej Bartosz Romatowski 2016-03-11 15:42:18
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Węgielsztyn, gm. Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-03-11 15:41:01
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenupołożonego w Węgorzewie przy ulicy Wiosennej Bartosz Romatowski 2016-03-11 15:33:44
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2016-03-04 16:14:52
Przetarg Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2016-03-04 16:13:47
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr geod. 394 poł. w obrębie geod. Ogonki, we wsi Kolonia Rybacka Bartosz Romatowski 2016-03-01 13:15:47
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr geod. 394 poł. w obrębie geod. Ogonki, we wsi Kolonia Rybacka Bartosz Romatowski 2016-02-29 16:29:15
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr geod. 394 poł. w obrębie geod. Ogonki, we wsi Kolonia Rybacka Bartosz Romatowski 2016-02-29 16:27:59
Pzetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr geod. 394 poł. w obrębie geod. Ogonki, we wsi Kolonia Rybacka Bartosz Romatowski 2016-02-29 16:27:35
Przetarg Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2016-02-29 16:18:33
Zapytanie ofertowe na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu Bartosz Romatowski 2016-02-29 16:14:31
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Bartosz Romatowski 2016-02-26 15:31:15
Pzetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr geod. 394 poł. w obrębie geod. Ogonki, we wsi Kolonia Rybacka Bartosz Romatowski 2016-02-26 15:28:03
Przetarg Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2016-02-26 15:16:35
Przetarg Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2016-02-26 15:14:59
Przetarg Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2016-02-26 15:13:44
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie ieruchomości, stanowiących własność Gminy Węgorzewo, przeznaczonych do sprzedaży Bartosz Romatowski 2016-02-19 15:46:59
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Bartosz Romatowski 2016-02-16 17:20:09
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Bartosz Romatowski 2016-02-16 17:19:04
Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych Bartosz Romatowski 2016-02-16 17:12:31
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV Bartosz Romatowski 2016-02-16 13:37:19
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:33:57
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku (II konkurs) Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:19:47
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:19:32
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w różnych dziedzinach Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:19:15
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:18:56
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:18:37
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku (III edycja) Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:18:19
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku (II edycja) Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:18:01
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:15:35
Zapytanie ofertowe na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu Bartosz Romatowski 2016-02-09 15:11:55
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-02-04 16:29:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej Bartosz Romatowski 2016-02-04 16:26:57
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Bartosz Romatowski 2016-02-02 16:13:49
Zapytanie ofertowe na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu Bartosz Romatowski 2016-01-29 15:41:19
Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-01-28 11:24:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Jezioro Święcajty Bartosz Romatowski 2016-01-22 14:35:16
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2016-01-19 13:59:10
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg w miejscowości Maćki gm. Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-01-15 11:49:45
o zakończeniu postępowania administracyjnego Bartosz Romatowski 2016-01-15 11:47:54
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2016-01-15 11:43:58
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Bartosz Romatowski 2016-01-12 10:19:43
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Bartosz Romatowski 2016-01-12 10:18:05
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Bartosz Romatowski 2016-01-12 10:14:52
Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych Bartosz Romatowski 2016-01-12 10:10:22
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Bartosz Romatowski 2016-01-12 10:08:08
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. Bartosz Romatowski 2016-01-12 10:07:40
Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych Bartosz Romatowski 2016-01-12 09:42:38
Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników Bartosz Romatowski 2016-01-05 14:07:22
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej Bartosz Romatowski 2016-01-04 14:48:33
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Kalu, gm. Węgorzewo (III przetarg) Bartosz Romatowski 2016-01-04 14:43:08
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. Bartosz Romatowski 2015-12-31 14:47:30
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. Bartosz Romatowski 2015-12-31 14:45:30
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. Bartosz Romatowski 2015-12-31 14:43:29
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. Bartosz Romatowski 2015-12-31 14:42:18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal, gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-12-31 11:06:33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal, gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-12-30 15:27:26
Sprzedaż oleju napędowego do autobusu szkolnego w roku 2016 Bartosz Romatowski 2015-12-29 14:52:44
Sprzedaż oleju napędowego do autobusu szkolnego w roku 2016 Bartosz Romatowski 2015-12-29 14:47:58
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Radzieje Bartosz Romatowski 2015-12-21 15:09:11
Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2016 Bartosz Romatowski 2015-12-21 12:02:24
Obwieszczeine o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćki – Zachód Bartosz Romatowski 2015-12-18 15:17:36
Obwieszczeine o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćki – Zachód Bartosz Romatowski 2015-12-18 15:06:22
Obwieszczeine o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćki – Zachód Bartosz Romatowski 2015-12-18 14:54:20
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Bartosz Romatowski 2015-12-17 09:02:21
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-12-16 16:25:42
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-12-16 16:17:28
SOŁECTWA I OSIEDLA Bartosz Romatowski 2015-12-08 12:06:55
Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2016 Bartosz Romatowski 2015-12-02 14:57:37
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015 Bartosz Romatowski 2015-11-27 15:15:03
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015 Bartosz Romatowski 2015-11-27 15:12:35
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015 Bartosz Romatowski 2015-11-27 15:11:45
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015 Bartosz Romatowski 2015-11-27 15:11:07
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015 Bartosz Romatowski 2015-11-27 15:10:10
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015 Bartosz Romatowski 2015-11-27 15:08:15
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015 Bartosz Romatowski 2015-11-27 15:07:36
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Bartosz Romatowski 2015-11-25 16:27:20
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Bartosz Romatowski 2015-11-25 16:26:34
Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" Bartosz Romatowski 2015-11-23 12:37:29
Bartosz Romatowski 2015-11-20 10:33:43
Bartosz Romatowski 2015-11-20 10:30:16
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-11-20 08:42:25
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwony Dwór dla terenu o powierzchn około 583 ha Bartosz Romatowski 2015-11-20 08:36:35
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Bartosz Romatowski 2015-11-20 08:36:22
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Bartosz Romatowski 2015-11-20 08:36:05
Adaptacja budynku na działce nr ewid. 580/4 obręb 1 Węgorzewo na lokale mieszkalne Bartosz Romatowski 2015-11-10 16:02:47
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-11-06 14:36:43
Remont części pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2015-11-06 09:07:58
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-06 09:02:29
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-06 09:00:43
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-06 08:58:32
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-05 20:12:39
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-05 20:08:59
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-05 19:53:10
Oświadczenia majątkowe Bartosz Romatowski 2015-11-05 19:50:12
Oświadczenia majątkowe Bartosz Romatowski 2015-11-05 19:44:26
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-05 19:41:40
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-05 19:33:37
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-05 19:29:59
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-05 19:24:09
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Bartosz Romatowski 2015-11-05 19:17:25
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-11-04 15:56:05
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-11-04 15:52:50
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Bartosz Romatowski 2015-10-30 15:57:10
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Bartosz Romatowski 2015-10-30 15:56:50
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-10-30 15:46:02
Remont części pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2015-10-30 12:30:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Bartosz Romatowski 2015-10-27 16:22:30
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie dotyczące ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego Bartosz Romatowski 2015-10-27 16:22:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie SB telefonii komórkowej sieci ORANGE Bartosz Romatowski 2015-10-27 16:21:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Bartosz Romatowski 2015-10-27 16:21:16
Adaptacja budynku na działce nr ewid. 580/4 obręb 1 Węgorzewo na lokale mieszkalne Bartosz Romatowski 2015-10-23 16:20:49
Ogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-10-23 12:19:28
OBWIESZCZENIE w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-10-19 15:41:06
Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-10-16 14:16:57
Informacja w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-10-16 14:16:01
ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu pełnych składów obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-10-16 14:14:31
INFORMACJA o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach Bartosz Romatowski 2015-10-16 14:13:24
Adaptacja budynku na działce nr ewid. 580/4 obręb 1 Węgorzewo na lokale mieszkalne Bartosz Romatowski 2015-10-09 13:17:07
Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne Bartosz Romatowski 2015-10-09 08:52:34
Bartosz Romatowski 2015-10-09 08:46:14
Informacja w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-10-06 10:08:36
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych audyt zewnętrzny (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2015-10-05 17:11:54
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej Bartosz Romatowski 2015-10-02 15:28:34
Pzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II Bartosz Romatowski 2015-10-02 14:29:44
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP Bartosz Romatowski 2015-10-02 14:19:00
Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Bartosz Romatowski 2015-09-25 20:09:49
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 Bartosz Romatowski 2015-09-25 19:46:33
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych audyt zewnętrzny (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2015-09-24 10:29:25
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych audyt zewnętrzny (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2015-09-24 10:29:04
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych audyt zewnętrzny (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2015-09-24 10:28:35
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2015-09-24 10:25:51
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2015-09-24 10:24:56
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych Bartosz Romatowski 2015-09-22 14:23:48
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2015-09-18 12:15:48
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2015-09-18 12:12:51
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych Bartosz Romatowski 2015-09-10 14:22:40
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych Bartosz Romatowski 2015-09-04 18:52:11
Zaproszenie do złożenie ofert cenowych Bartosz Romatowski 2015-09-04 18:51:31
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie składów obwodowych komisji do spraw referendum Bartosz Romatowski 2015-09-01 08:59:03
Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2015-08-26 15:23:11
ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego Bartosz Romatowski 2015-08-26 12:29:43
Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2015-08-14 22:49:58
Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu pełnych składów Bartosz Romatowski 2015-08-14 15:54:11
Informacja o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum Bartosz Romatowski 2015-08-14 10:02:46
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum Bartosz Romatowski 2015-08-07 09:37:45
Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2015-07-31 12:24:04
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2015-07-29 11:19:17
WYBORY Prezydenta RP 2015 Bartosz Romatowski 2015-07-29 11:11:24
Zaproszenie do konsultacji ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY” Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2015-07-29 11:05:46
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-07-27 14:29:58
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-07-27 14:27:22
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo-sezon grzewczy 2015-2016 r. Bartosz Romatowski 2015-07-27 14:25:01
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2015-2016 do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-07-27 14:19:16
Przetarg na wymianę nawierzchni ulicy Zielonej Bartosz Romatowski 2015-07-22 09:52:35
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-07-18 00:12:24
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-07-18 00:08:34
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-07-18 00:06:23
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-07-18 00:02:10
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-07-17 23:58:34
REFERENDUM 2015 Bartosz Romatowski 2015-07-17 23:32:03
WYBORY Bartosz Romatowski 2015-07-17 23:29:08
WYBORY Prezydenta RP 2015 Bartosz Romatowski 2015-07-17 23:27:47
WYBORY Samorządowe 2014 Bartosz Romatowski 2015-07-17 23:23:02
Przetarg na wymianę nawierzchni ulicy Zbożowej Bartosz Romatowski 2015-07-17 10:20:45
Przetarg na wymianę nawierzchni ulicy Zbożowej Bartosz Romatowski 2015-07-13 15:28:03
Przetarg na wymianę nawierzchni ulicy Zielonej Bartosz Romatowski 2015-07-13 15:26:09
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Bartosz Romatowski 2015-07-09 14:43:43
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Bartosz Romatowski 2015-07-09 14:39:57
Przetarg ofertowy na 20 letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej zorganizowany ośrodek wypoczynkowy położony nad jez. Mamry Bartosz Romatowski 2015-06-30 16:22:50
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2015-2016 do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-06-30 16:20:00
Przetarg na wymianę nawierzchni ulicy Zbożowej Bartosz Romatowski 2015-06-30 16:11:38
Przetarg na wymianę nawierzchni ulicy Zielonej Bartosz Romatowski 2015-06-30 11:50:47
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2015-2016 do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-06-30 11:28:55
Przetarg na wymianę nawierzchni ulicy Zielonej Bartosz Romatowski 2015-06-30 11:16:55
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo-sezon grzewczy 2015-2016 r. Bartosz Romatowski 2015-06-25 16:26:52
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Biedaszki, gm. Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-06-23 16:27:31
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2015-2016 do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-06-23 16:21:39
Przetarg ofertowy na 20 letnią dzierżawę terenu poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej Bartosz Romatowski 2015-06-09 11:06:35
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2015-06-01 09:32:15
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia" Bartosz Romatowski 2015-05-28 16:34:48
Zgłaszanie kandydatów na Ławników Bartosz Romatowski 2015-05-28 16:21:59
Zgłaszanie kandydatów na Ławników Bartosz Romatowski 2015-05-28 16:20:56
Budżet na 2015 rok Bartosz Romatowski 2015-05-27 09:55:50
Wyniki WYBORÓW Prezytenta RP Bartosz Romatowski 2015-05-27 09:47:55
Wyniki WYBORÓW Prezytenta RP Bartosz Romatowski 2015-05-27 09:43:20
Wyniki WYBORÓW Prezytenta RP Bartosz Romatowski 2015-05-27 09:41:27
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 25 marca 2015. przez Burmistrz Węgorzewa Bartosz Romatowski 2015-05-18 10:12:49
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 25 marca 2015. przez Burmistrz Węgorzewa Bartosz Romatowski 2015-05-18 10:11:52
Terminy czynności wyborczych Bartosz Romatowski 2015-05-14 11:42:07
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ewa Wojnowska 2015-05-14 11:19:14
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z opisem nieruchomości pod dzierżawę na okres 20 lat Bartosz Romatowski 2015-05-08 08:46:54
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwony Dwór dla terenu o powierzchn około 583 ha Bartosz Romatowski 2015-05-07 15:28:00
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwony Dwór dla terenu o powierzchn około 583 ha Ewa Wojnowska 2015-05-06 13:55:42
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwony Dwór dla terenu o powierzchn około 583 ha Ewa Wojnowska 2015-05-06 13:51:21
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwony Dwór dla terenu o powierzchn około 583 ha Ewa Wojnowska 2015-05-06 13:50:50
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Stręgiel w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-04-28 15:52:39
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-04-28 15:52:14
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2015-04-23 13:10:47
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2015-04-22 15:24:16
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2015-04-22 15:13:17
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Bartosz Romatowski 2015-04-22 15:03:31
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-04-22 13:15:58
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-04-22 13:11:58
Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze Bartosz Romatowski 2015-04-13 20:06:47
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2015-04-10 15:02:16
Budowa sieci kanalizacji sanitarne w Kolonii Rybackiej Bartosz Romatowski 2015-04-08 10:20:22
Obwieszczenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia Bartosz Romatowski 2015-04-03 12:49:50
Obwieszczenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia Bartosz Romatowski 2015-04-03 12:49:21
Wykaz sołtysów gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-04-02 10:45:13
Obwieszczenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia Bartosz Romatowski 2015-04-01 15:26:55
o wydaniu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w msc. Czerwony Ewa Wojnowska 2015-03-26 09:45:03
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2015-03-25 17:16:06
Budowa sieci kanalizacji sanitarne w Kolonii Rybackiej Bartosz Romatowski 2015-03-25 17:04:32
Budowa sieci kanalizacji sanitarne jw Kolonii Rybackiej Bartosz Romatowski 2015-03-25 17:00:26
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Guja Bartosz Romatowski 2015-03-24 10:37:13
NABÓR DO ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Bartosz Romatowski 2015-03-23 17:09:19
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2015-03-19 23:51:33
Informacja dla wyborców dotycząca udostępniania spisu wyborców Bartosz Romatowski 2015-03-19 16:05:07
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-03-19 16:04:48
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2015-03-19 16:04:27
Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Bartosz Romatowski 2015-03-19 16:04:13
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2015-03-19 16:03:55
WYBORY Samorządowe 2014 Bartosz Romatowski 2015-03-19 16:02:24
Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze Bartosz Romatowski 2015-03-19 16:01:04
Budowa sieci kanalizacji sanitarne jw Kolonii Rybackiej Bartosz Romatowski 2015-03-19 15:59:07
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2015-03-17 09:26:43
Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze Bartosz Romatowski 2015-03-10 15:48:23
Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze Bartosz Romatowski 2015-03-10 15:44:27
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2015-03-06 09:31:55
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-03-06 09:22:41
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży Bartosz Romatowski 2015-03-04 15:43:45
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14.01.2015 r. na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej Bartosz Romatowski 2015-03-04 15:39:13
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyst Bartosz Romatowski 2015-02-17 12:59:36
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży Bartosz Romatowski 2015-02-17 12:59:14
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-02-17 08:56:48
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzew Bartosz Romatowski 2015-02-17 08:53:51
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2015-02-13 15:44:27
Statut Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-02-13 15:41:27
Statut Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2015-02-13 15:40:32
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. Bartosz Romatowski 2015-02-12 14:25:09
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. Bartosz Romatowski 2015-02-02 12:26:05
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. Bartosz Romatowski 2015-01-30 13:04:21
Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych Bartosz Romatowski 2015-01-30 09:03:18
Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych Bartosz Romatowski 2015-01-30 09:01:39
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. Bartosz Romatowski 2015-01-30 08:57:05
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2015-01-19 09:12:59
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2015-01-19 09:11:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w określonych dziedzinach Bartosz Romatowski 2015-01-14 16:16:07
SOŁECTWA I OSIEDLA Bartosz Romatowski 2015-01-14 15:55:02
Informacja "Kandydaci do udziału w pracach zespołu opiniującego" Bartosz Romatowski 2014-12-31 10:05:06
Informacja "Kandydaci do udziału w pracach zespołu opiniującego" Bartosz Romatowski 2014-12-31 10:03:58
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Bartosz Romatowski 2014-12-29 16:45:51
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Bartosz Romatowski 2014-12-29 16:38:14
Bartosz Romatowski 2014-12-29 16:04:48
Komisje Rady Bartosz Romatowski 2014-12-29 16:01:53
Rada Miejska Bartosz Romatowski 2014-12-29 15:57:38
Rada Miejska Bartosz Romatowski 2014-12-29 15:57:18
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty Bartosz Romatowski 2014-12-23 08:41:42
Szkoła Podstawowa Nr 2 Bartosz Romatowski 2014-12-22 17:19:17
Przedszkoe Nr 2 w Wegorzewie Bartosz Romatowski 2014-12-19 14:43:45
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Bartosz Romatowski 2014-12-19 13:37:43
Szkoła Podstawowa Nr 1 Bartosz Romatowski 2014-12-19 13:34:58
Gimnazjum w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-12-19 13:20:37
Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2015 Bartosz Romatowski 2014-12-16 15:54:39
Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2015 Bartosz Romatowski 2014-12-04 15:38:03
WYNIKI Wyborów Samorządowych 2014 Bartosz Romatowski 2014-12-01 10:47:26
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-11-28 12:49:00
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Bartosz Romatowski 2014-11-19 09:45:03
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-11-18 11:50:41
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-11-18 11:50:04
INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych Bartosz Romatowski 2014-11-15 23:30:55
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-11-15 18:03:37
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-11-13 15:32:53
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-11-13 15:31:49
Bartosz Romatowski 2014-10-28 18:45:38
Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie Bartosz Romatowski 2014-10-28 18:39:28
Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie Bartosz Romatowski 2014-10-28 18:35:51
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. Bartosz Romatowski 2014-10-28 18:31:55
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-10-28 18:28:34
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-10-28 18:27:33
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-10-24 20:27:31
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-10-24 13:53:24
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-10-24 13:48:54
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-10-24 13:47:26
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-10-24 13:43:03
Obwieszczenie z 23 września 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-10-24 13:32:11
Obwieszczenie z 23 września 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-10-24 13:31:56
Bartosz Romatowski 2014-10-23 13:38:10
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-10-23 13:35:36
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650 (NOWE !) Bartosz Romatowski 2014-10-23 13:35:10
Obwieszczenie z 23 września 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-10-23 13:28:10
Obwieszczenie z 23 września 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-10-23 13:17:30
Obwieszczenie z 23 września 2014 Bartosz Romatowski 2014-10-23 13:13:56
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-10-23 12:53:23
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2014-10-23 12:53:04
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radziejach Bartosz Romatowski 2014-10-22 12:10:15
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-20 14:36:02
INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-20 13:00:25
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-20 12:59:46
INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-17 23:07:32
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-17 17:10:47
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-17 17:08:39
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-17 17:05:37
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-17 17:04:25
INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-17 16:46:24
INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-17 16:45:53
Informacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych Bartosz Romatowski 2014-10-17 16:44:53
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje, gm. Węgorzewo (III przetarg) Bartosz Romatowski 2014-10-13 20:44:06
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia (III przterg) Bartosz Romatowski 2014-10-13 20:37:08
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radziejach Bartosz Romatowski 2014-10-08 12:59:20
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radziejach Bartosz Romatowski 2014-10-08 12:57:10
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radziejach Bartosz Romatowski 2014-10-07 19:25:14
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku gospodarczego położonego w miejscowości Kal Bartosz Romatowski 2014-10-07 19:16:54
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-10-06 15:58:54
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-10-06 15:58:09
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-10-03 12:28:42
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-10-03 12:28:12
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-10-03 12:25:40
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów Bartosz Romatowski 2014-10-02 16:42:34
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-10-01 14:57:03
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-10-01 14:55:46
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-10-01 14:54:08
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów Bartosz Romatowski 2014-09-29 11:42:02
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-09-29 08:35:29
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-09-29 08:35:05
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-09-29 08:33:54
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-09-29 08:30:11
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2014-2015 r. Bartosz Romatowski 2014-09-25 16:20:41
Zaproszenie do konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Węgorzewo na 2015 rok Bartosz Romatowski 2014-09-25 16:12:03
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-09-24 10:54:39
Informacja o bezpłatynym wywieszaniu komunikatów Bartosz Romatowski 2014-09-19 21:16:49
Informacja o bezpłatynym wywieszaniu komunikatów Bartosz Romatowski 2014-09-19 21:15:40
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów Bartosz Romatowski 2014-09-19 21:02:21
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów Bartosz Romatowski 2014-09-18 14:48:33
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów Bartosz Romatowski 2014-09-15 16:04:05
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów Bartosz Romatowski 2014-09-15 16:01:42
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2014-2015 r. Bartosz Romatowski 2014-09-15 15:28:36
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2014-2015 r. Bartosz Romatowski 2014-09-15 15:23:56
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2014-2015 r. Bartosz Romatowski 2014-09-12 11:29:41
Podatki i opłaty lokalne w 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:42:51
Podatki i opłaty lokalne w 2013 r. Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:42:33
Podatki i opłaty lokalne w 2012 r. Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:42:18
Podatki i opłaty lokalne w 2011 r. Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:42:01
Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:41:45
Podatki i opłaty lokalne w 2009 r. Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:41:29
Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:41:13
Podatki i opłaty lokalne w 2009 r. Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:39:18
Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:38:37
Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:37:56
Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:37:23
Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:36:38
Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:35:32
Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:35:09
Wykaz sołtysów gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:21:40
SOŁECTWA I OSIEDLA Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:19:06
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-09-05 22:15:28
Statut Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-09-05 09:54:26
Statut Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-09-05 09:53:12
Bartosz Romatowski 2014-09-05 09:52:58
Zaproszenie do konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Węgorzewo na 2015 rok Bartosz Romatowski 2014-09-04 11:13:10
Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2014-09-04 10:58:34
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych, granicach oraz liczbie wybieranych radnych Bartosz Romatowski 2014-09-04 09:22:50
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych, granicach oraz liczbie wybieranych radnych Bartosz Romatowski 2014-09-04 09:21:27
WYBORY do Parlamentu Europejskiego 2014 Bartosz Romatowski 2014-09-04 09:05:49
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2014-08-27 14:30:00
Węgorzewskie Centrum Kultury Bartosz Romatowski 2014-08-27 14:27:57
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-08-25 15:56:39
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-08-19 15:44:29
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015 Bartosz Romatowski 2014-08-18 15:57:07
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-08-18 15:55:15
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-08-13 18:44:07
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-08-13 18:39:04
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków przy ul. Zamkowej Bartosz Romatowski 2014-07-29 10:07:07
Przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Jezioro Święcajty Bartosz Romatowski 2014-07-29 09:57:57
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015 Bartosz Romatowski 2014-07-25 15:55:48
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki miejscowości Ogonki, gm. Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-07-18 15:38:18
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków przy ul. Zamkowej Bartosz Romatowski 2014-07-11 15:54:24
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015 Bartosz Romatowski 2014-06-30 18:24:32
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015 Bartosz Romatowski 2014-06-30 18:24:19
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2014-06-23 16:10:56
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2014-06-06 08:44:30
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do zbycia Bartosz Romatowski 2014-06-02 11:48:42
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24.04.2014 r. Bartosz Romatowski 2014-06-02 11:39:28
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia Bartosz Romatowski 2014-05-23 17:13:52
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje Bartosz Romatowski 2014-05-23 17:05:03
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej Bartosz Romatowski 2014-05-23 17:00:09
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny Bartosz Romatowski 2014-05-23 16:59:03
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-05-21 14:08:26
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-05-21 14:06:33
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-05-16 16:38:21
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-05-16 16:36:39
Rewitalizacja wsi Ogonki poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla wędkarzy i ich rodzin Bartosz Romatowski 2014-05-08 16:21:09
Zarządzenie sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-05-05 22:54:38
WYBORY Parlamentarne Bartosz Romatowski 2014-05-05 22:47:26
Rewitalizacja wsi Ogonki poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla wędkarzy i ich rodzin Bartosz Romatowski 2014-05-05 16:08:32
Przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015 Bartosz Romatowski 2014-04-29 15:35:42
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-04-25 16:22:43
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-04-25 16:20:56
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-04-25 16:18:25
Rewitalizacja wsi Ogonki poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla wędkarzy i ich rodzin Bartosz Romatowski 2014-04-16 18:24:32
Przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015 Bartosz Romatowski 2014-04-15 19:09:56
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650 (NOWE !) Bartosz Romatowski 2014-04-10 15:15:30
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-04-09 15:06:04
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-04-09 15:05:45
Szkoła Podstawowa Nr 1 Bartosz Romatowski 2014-04-09 14:50:56
Przedszkole Nr 1 Bartosz Romatowski 2014-04-09 14:48:28
Szkoła Podstawowa Nr 1 Bartosz Romatowski 2014-04-09 14:47:59
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-04-09 14:47:39
Przedszkole Nr 1 Bartosz Romatowski 2014-04-09 14:39:25
Przedszkole Nr 1 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-04-09 14:38:49
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2014-03-27 15:32:59
Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-03-27 15:32:14
Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-03-27 15:30:21
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Węgorzewie przy ul. Portowej Bartosz Romatowski 2014-03-21 15:21:08
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650 (NOWE !) Bartosz Romatowski 2014-03-17 15:25:22
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo (II przetarg) Bartosz Romatowski 2014-03-17 15:16:24
Wynajem Placu Wolności pod działalność rekreacyjną Bartosz Romatowski 2014-03-12 15:38:53
Węgorzewskie Centrum Kultury Bartosz Romatowski 2014-03-12 15:38:27
Wynajem Placu Wolności pod działalność rekreacyjną skierowaną do dzieci Bartosz Romatowski 2014-03-12 15:37:20
Przewozy szkolne uczniów wraz z opieką do szkół w gminie Węgorzewo - Zapytanie o cenę Bartosz Romatowski 2014-03-12 12:28:47
Zespół Opiniujący Bartosz Romatowski 2014-03-12 11:24:31
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskie Bartosz Romatowski 2014-03-07 14:31:43
Informacja Komisarza Wyborczegow Olsztynie Bartosz Romatowski 2014-03-07 14:31:21
Wyznaczone miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Bartosz Romatowski 2014-03-07 14:31:01
Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Bartosz Romatowski 2014-03-07 14:30:45
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-03-07 14:25:23
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2014-03-07 14:25:07
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych Bartosz Romatowski 2014-03-07 14:24:31
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24.01.2014 r. na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2014-03-06 16:19:15
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24.01.2014 r. na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2014-03-06 16:17:44
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24.01.2014 r. na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2014-03-06 16:17:01
Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-03-04 15:14:16
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnychGminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-03-04 12:00:18
Konsultacje w sprawie Projektu Zarządzenia Bartosz Romatowski 2014-02-28 15:18:06
Ogłoszenie - konsultacje społeczne Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia Bartosz Romatowski 2014-02-27 15:06:05
Harmonogram ustawienia pojemników na śmieci na terenie miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-02-27 14:53:58
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo (II przetarg) Bartosz Romatowski 2014-02-27 14:51:27
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 15:32:00
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 15:28:52
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 15:26:23
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 15:22:49
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 15:17:32
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 15:15:19
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 15:09:36
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 15:06:35
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 15:04:13
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 14:59:54
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-26 14:49:48
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy Bartosz Romatowski 2014-02-26 14:43:15
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy Bartosz Romatowski 2014-02-26 14:38:26
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy Bartosz Romatowski 2014-02-26 14:31:50
Gminny Program na lata 2013 - 2020 Bartosz Romatowski 2014-02-26 13:42:43
Gminny Program na lata 2013 - 2020 Bartosz Romatowski 2014-02-26 13:41:51
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH oraz NARKOMANII Bartosz Romatowski 2014-02-26 13:36:33
WYBORY uzupełniające Bartosz Romatowski 2014-02-26 13:29:24
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-02-25 14:29:51
Konkurs - Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie Bartosz Romatowski 2014-02-18 15:26:10
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH i NARKOMANII Bartosz Romatowski 2014-02-18 15:12:27
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE Bartosz Romatowski 2014-02-18 12:20:44
Gminny Program na lata 2013 - 2020 Bartosz Romatowski 2014-02-18 11:57:22
Gminny Program na lata 2013 - 2020 Bartosz Romatowski 2014-02-18 11:56:42
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy i uzależnień Bartosz Romatowski 2014-02-18 11:41:19
Skład Gminnej Komisji Bartosz Romatowski 2014-02-18 11:38:05
Skład Gminnej Komisji Bartosz Romatowski 2014-02-18 11:29:12
Skład Gminnej Komisji Bartosz Romatowski 2014-02-18 11:28:21
Bartosz Romatowski 2014-02-18 11:27:37
Bartosz Romatowski 2014-02-18 11:15:24
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-02-12 19:36:58
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-02-12 19:36:02
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzew Bartosz Romatowski 2014-02-12 19:29:01
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnychGminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-02-11 10:29:49
Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnychGminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2014-02-11 10:29:21
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-28 18:35:09
Konsultacje w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Opiniującego Bartosz Romatowski 2014-01-24 15:43:08
Konsultacje w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Opiniującego Bartosz Romatowski 2014-01-24 15:41:37
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w dziedzinach Bartosz Romatowski 2014-01-24 15:29:16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w dziedzinach Bartosz Romatowski 2014-01-24 15:28:32
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego i pomieszczeń mieszczących się w budynku przy ul. Kraszewskiego 40F w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-22 15:02:40
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego i pomieszczeń mieszczących się w budynku przy ul. Kraszewskiego 40F w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-22 15:02:21
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-21 16:21:32
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-21 16:19:53
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-20 15:08:19
Podatki i opłaty lokalne w 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-01-17 09:15:22
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-15 10:26:17
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnegow Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-15 10:24:35
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnegow Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-15 10:23:56
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2014-01-13 15:07:39
Podatki i opłaty lokalne w 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-01-02 16:33:20
Podatki i opłaty lokalne w 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-01-02 16:32:43
Podatki i opłaty lokalne w 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-01-02 16:29:52
Podatki i opłaty lokalne w 2014 r. Bartosz Romatowski 2014-01-02 16:28:57
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-31 12:57:42
Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 Bartosz Romatowski 2013-12-27 14:32:48
Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 Bartosz Romatowski 2013-12-27 14:32:34
Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 Bartosz Romatowski 2013-12-27 14:32:22
Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 Bartosz Romatowski 2013-12-27 14:31:09
Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 (II konkurs) Bartosz Romatowski 2013-12-27 14:29:56
Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-27 14:08:09
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2013-12-27 14:02:21
Zimowe utrzymanie dróg w 2014 r. (II przetarg) Bartosz Romatowski 2013-12-27 13:33:03
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-24 11:55:01
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-20 09:47:49
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-20 09:40:05
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2013-12-20 09:39:07
Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2014 Bartosz Romatowski 2013-12-18 15:31:31
Remont ciągów komunikacyjnych, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-12-18 15:30:16
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2013-12-17 10:03:24
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-17 09:59:24
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-17 09:55:06
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Bartosz Romatowski 2013-12-17 09:51:54
Zimowe utrzymanie dróg w 2014 r. (II przetarg) Bartosz Romatowski 2013-12-16 15:46:32
Przetarg zimowe utrzymanie dróg w 2014 r. Bartosz Romatowski 2013-12-13 08:29:20
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-11 15:34:30
Zaproszenie do konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Węgorzewo na 2014 rok Bartosz Romatowski 2013-12-11 15:32:29
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-10 16:10:36
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-12-10 16:09:01
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2013-12-10 15:55:56
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2013-12-10 15:50:45
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2013-12-10 15:41:32
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2013-12-10 15:39:17
Przetarg zimowe utrzymanie dróg w 2014 r. Bartosz Romatowski 2013-12-06 14:23:05
Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2014 Bartosz Romatowski 2013-12-05 15:03:59
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2013-12-05 10:00:04
Remont ciągów komunikacyjnych, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-11-28 18:07:49
Remont ciągów komunikacyjnych, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-11-28 18:01:08
Remont ciągów komunikacyjnych, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-11-28 17:55:32
Przetarg zimowe utrzymanie dróg w 2014 r. Bartosz Romatowski 2013-11-27 15:35:41
Zimowe utrzymanie dróg w 2014 r. Bartosz Romatowski 2013-11-27 15:28:01
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu położonego w obrębie Kal z przeznaczeniem na cele rolne Bartosz Romatowski 2013-11-19 08:42:04
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu położonego w obrębie Kalskie Nowiny z przeznaczeniem na cele rolne Bartosz Romatowski 2013-11-17 12:41:33
Zaproszenie do konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY" z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 Bartosz Romatowski 2013-10-17 09:28:29
Bartosz Romatowski 2013-10-17 09:15:37
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej w Węgorzewie, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo (II przetarg) Bartosz Romatowski 2013-10-04 14:04:34
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w obrębie Prynowo Bartosz Romatowski 2013-10-04 13:44:39
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2013-2014 r. Bartosz Romatowski 2013-10-02 14:54:56
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2013-09-23 10:30:36
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2013-2014 r. Bartosz Romatowski 2013-09-18 15:10:59
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Bartosz Romatowski 2013-09-10 11:00:34
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Bartosz Romatowski 2013-09-10 10:59:07
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Bartosz Romatowski 2013-09-10 10:58:26
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Bartosz Romatowski 2013-09-10 10:51:28
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Bartosz Romatowski 2013-09-10 10:42:10
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2013-2014 r. Bartosz Romatowski 2013-09-09 16:09:32
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2013-09-03 07:38:34
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. Bartosz Romatowski 2013-09-03 07:34:28
Ewidencje i rejestry Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:46:33
Rejestr instytucji kultury Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:45:22
Rejestr instytucji kultury Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:40:10
Informacja o przeprowadzanych treningach ostrzegania Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:33:58
UWAGA ! Wygasa część umów dzierżawnych z końcem 2012 r. Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:33:04
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie przy Placu Wolności Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:28:05
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:12:05
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych Gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:11:00
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych Gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:10:26
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-08-28 21:00:45
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-08-28 20:59:38
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-08-28 20:57:37
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-08-28 20:51:51
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-08-28 20:49:43
Harmonogram odbioru (niesegregowanych) odpadów komunalnych miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-08-28 20:46:25
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2013-08-23 11:54:16
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2013-08-19 08:50:30
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej (II postępowanie) Bartosz Romatowski 2013-08-19 08:45:17
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej Bartosz Romatowski 2013-08-19 08:37:01
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2013-2014 Bartosz Romatowski 2013-08-02 14:05:04
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej Bartosz Romatowski 2013-07-30 15:34:51
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej Bartosz Romatowski 2013-07-30 15:17:13
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2013-2014 Bartosz Romatowski 2013-07-29 14:20:20
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2013-2014 Bartosz Romatowski 2013-07-24 15:30:02
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu "Węgorzewo – Południe" Bartosz Romatowski 2013-07-24 09:31:14
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-07-22 16:03:49
Oferta Cywilno – Wojskowego Klubu Sportowego "VĘGORIA" Bartosz Romatowski 2013-07-04 15:13:05
Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy z dnia 17.06.2013 Bartosz Romatowski 2013-06-26 14:35:45
Aktualności z gminy Węgorzewo Administrator 2013-06-19 14:37:53
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Koszałek Opałek" Bartosz Romatowski 2013-06-18 08:40:32
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Węgorzewie (II przetarg) Bartosz Romatowski 2013-06-14 15:41:33
2006 rok Bartosz Romatowski 2013-06-10 10:48:32
2005 rok Bartosz Romatowski 2013-06-10 10:48:18
Uchawły Rady Miejskiej Bartosz Romatowski 2013-06-10 10:48:07
Uchwały Rady Miejskiej Bartosz Romatowski 2013-06-10 10:47:50
Komisje Rady Bartosz Romatowski 2013-06-10 09:44:52
Rada Miejska Bartosz Romatowski 2013-06-10 09:43:47
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej Bartosz Romatowski 2013-06-03 09:50:40
Komisje Rady Bartosz Romatowski 2013-05-28 11:05:11
Rada Miejska Bartosz Romatowski 2013-05-28 11:04:16
Komisje Rady Bartosz Romatowski 2013-05-23 10:31:58
Rada Miejska Bartosz Romatowski 2013-05-23 10:31:03
o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego Ewa Wojnowska 2013-05-07 15:44:31
Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2013-05-07 14:47:19
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2012 rok Bartosz Romatowski 2013-05-07 14:27:12
Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2013-05-07 14:12:03
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 poł. w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-05-07 09:47:05
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w Węgorzewie, przy ul. Zbożowej (IV przterag) Bartosz Romatowski 2013-05-07 09:41:14
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskie Bartosz Romatowski 2013-04-30 12:24:35
Wyniki wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskie Bartosz Romatowski 2013-04-30 12:21:19
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2013-04-23 15:11:12
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim wraz z infrastrukturą Bartosz Romatowski 2013-04-19 15:28:33
Wzory dokumentów Bartosz Romatowski 2013-04-19 10:53:04
Biuro Planowania Przestrzennego Bartosz Romatowski 2013-04-19 10:52:38
Biuro Planowania Przestrzennego Bartosz Romatowski 2013-04-19 10:51:19
Biuro Planowania Przestrzennego Bartosz Romatowski 2013-04-19 10:50:03
Biuro Planowania Przestrzennego Bartosz Romatowski 2013-04-19 10:45:54
Biuro Planowania Przestrzennego Bartosz Romatowski 2013-04-19 10:41:58
Bartosz Romatowski 2013-04-19 10:41:14
Wzory dokumentów Bartosz Romatowski 2013-04-19 10:40:30
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-04-17 16:00:08
Uchwała 7/2013 Bartosz Romatowski 2013-04-12 14:31:52
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem powierzchni całkowitej 399,00 m2 położonej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-04-12 13:57:16
Uchwała 6/2013 Bartosz Romatowski 2013-04-12 10:42:21
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-04-11 16:05:33
Uchwała 4/2013 Bartosz Romatowski 2013-04-10 09:55:45
Obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2013 roku Bartosz Romatowski 2013-04-09 12:56:28
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych Bartosz Romatowski 2013-04-08 14:47:17
Obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2013 roku Bartosz Romatowski 2013-04-08 14:45:16
Obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2013 roku Bartosz Romatowski 2013-04-08 14:44:27
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-04-05 14:05:39
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2013-04-04 08:34:03
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2013-04-03 13:06:36
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2013-04-03 13:02:37
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2013-04-03 13:01:24
Harmonogram ustawienia pojemników na śmieci na terenie miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-03-29 13:58:09
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.02.2013 r. na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2013-03-28 12:16:28
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim wraz z infrastrukturą Bartosz Romatowski 2013-03-28 10:58:25
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim wraz z infrastrukturą Bartosz Romatowski 2013-03-27 10:55:30
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim wraz z infrastrukturą Bartosz Romatowski 2013-03-27 10:47:39
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim wraz z infrastrukturą Bartosz Romatowski 2013-03-27 10:42:20
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim wraz z infrastrukturą Bartosz Romatowski 2013-03-27 10:41:43
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-03-22 11:32:09
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego Bartosz Romatowski 2013-03-21 15:07:47
WYBORY Bartosz Romatowski 2013-03-15 09:04:39
Uchwała 1/2013 Bartosz Romatowski 2013-03-15 09:01:41
Uchwała 2/2013 Bartosz Romatowski 2013-03-15 09:01:21
Uchwała 3/2010 Bartosz Romatowski 2013-03-15 09:00:49
Uchwała 1/2013 Bartosz Romatowski 2013-03-15 08:56:59
Uchwała 2/2010 Bartosz Romatowski 2013-03-15 08:55:10
Uchwała 1/2010 Bartosz Romatowski 2013-03-15 08:52:05
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-03-14 15:41:56
Budżet na 2013 rok Bartosz Romatowski 2013-03-12 16:35:15
Budżet na 2013 rok Bartosz Romatowski 2013-03-12 16:34:13
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2013-03-12 11:25:13
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2013-03-12 11:25:02
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2013-03-12 11:24:47
Zawiadomienie o publicznym losowaniu kadnydatów do składów obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2013-03-12 11:24:28
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2013-03-12 11:24:08
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie Bartosz Romatowski 2013-03-12 11:23:35
Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Bartosz Romatowski 2013-03-12 11:23:22
Wyniki wyborów Samorządowych 2010 Bartosz Romatowski 2013-03-12 11:22:45
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-03-11 09:38:51
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-03-11 09:36:19
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-03-04 15:50:24
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-03-04 15:47:59
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-03-04 09:50:00
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-03-04 09:47:50
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-03-01 15:34:03
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-03-01 13:51:51
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-28 16:03:01
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-28 16:00:56
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-02-27 13:51:48
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-02-27 13:49:58
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-27 13:46:59
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-26 21:45:26
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-02-26 21:40:26
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-02-26 21:38:57
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2013-02-26 14:55:07
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-22 16:22:28
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-22 16:20:23
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-02-20 17:23:14
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-20 17:16:27
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon Bartosz Romatowski 2013-02-14 10:43:33
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na pozyskanie trzciny Bartosz Romatowski 2013-02-12 11:20:10
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-08 16:19:59
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-08 16:18:48
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze 2012 - 2014 Bartosz Romatowski 2013-02-08 16:15:10
Realizacja zamówienia obejmujacego świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Mam szanse" Bartosz Romatowski 2013-02-05 15:28:41
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Mamy szansę" do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-02-04 16:44:26
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Trygort, gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-02-04 14:28:08
Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-02-04 14:24:26
Tryb postępowania w sprawach Ewidencji Ludności Bartosz Romatowski 2013-02-01 13:04:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku Bartosz Romatowski 2013-01-31 15:57:00
Tryb postępowania w sprawach Ewidencji Ludności Bartosz Romatowski 2013-01-29 08:25:29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku Bartosz Romatowski 2013-01-25 11:27:58
Realizacja zamówienia obejmujacego świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Mam szanse" Bartosz Romatowski 2013-01-25 11:24:24
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Mamy szansę" do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-22 12:19:34
Realizacja zamówienia obejmujacego świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Mam szanse" Bartosz Romatowski 2013-01-18 11:37:29
Realizacja zamówienia obejmujacego świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Mam szanse" Bartosz Romatowski 2013-01-18 11:35:07
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MAĆKI - ZACHÓD" Bartosz Romatowski 2013-01-16 11:19:12
Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-14 14:53:21
Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Bartosz Romatowski 2013-01-14 14:42:38
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Mamy szansę" do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-09 09:55:56
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-09 09:49:30
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-09 09:41:16
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Mamy szansę do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-09 09:08:03
Realizacja zamówienia obejmujacego świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Mam szanse Bartosz Romatowski 2013-01-09 09:07:41
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Mamy szansę do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-09 09:04:54
Realizacja zamówienia obejmujacego świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Mam szanse Bartosz Romatowski 2013-01-07 14:56:06
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-04 15:54:57
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Mamy szansę do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-04 14:11:13
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Mamy szansę do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-04 14:09:15
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Mamy szansę do szkół w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2013-01-02 15:00:42
Realizacja zamówienia obejmujacego świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Mam szanse Bartosz Romatowski 2013-01-02 11:19:30
Realizacja zamówienia obejmujacego świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Mam szanse Bartosz Romatowski 2013-01-02 11:16:39
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-12-31 10:07:11
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-12-24 13:58:13
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-12-20 15:43:59
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie Bartosz Romatowski 2012-12-20 15:18:31
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2012-12-20 15:05:51
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-12-19 12:36:53
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-12-19 12:36:32
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-12-19 12:31:19
Zimowe utrzymanie dróg w 2013 r. Bartosz Romatowski 2012-12-18 15:59:07
Dożywianie dzieci w szkołach (szkoła podstawowa i gimnazjum) i oddziałach przedszkolnych przy szkołach na terenie gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2013 Bartosz Romatowski 2012-12-17 15:53:28
Tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego dla osób pełnoletnich Bartosz Romatowski 2012-12-15 11:10:24
Tryb postępowania w sprawach Ewidencji Ludności Bartosz Romatowski 2012-12-15 11:09:02
Bartosz Romatowski 2012-12-15 10:40:47
Szkoła Podstawowa Nr 2 Bartosz Romatowski 2012-12-15 10:34:18
Szkoła Podstawowa Nr 2 Bartosz Romatowski 2012-12-15 10:32:48
Szkoła Podstawowa Nr 2 Bartosz Romatowski 2012-12-15 10:30:33
Obwieszczenia Burmistrza Węgorzewa Bartosz Romatowski 2012-12-15 10:26:27
Informacje w sprawie zgłaszania ławników sądowych Bartosz Romatowski 2012-12-15 10:22:31
UWAGA ! Wygasa część umów dzierżawnych z końcem 2011 r. Bartosz Romatowski 2012-12-15 10:20:31
Zgłaszanie uwag do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2012-12-15 10:19:11
Harmonogram ustawienia pojemników na śmieci na terenie miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-12-15 10:18:23
Podatki i opłaty lokalne na 2013 r. Bartosz Romatowski 2012-12-15 09:50:59
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2012-12-10 08:35:59
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie Bartosz Romatowski 2012-12-06 16:31:10
Dożywianie dzieci w szkołach (szkoła podstawowa i gimnazjum) i oddziałach przedszkolnych przy szkołach na terenie gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2013 Bartosz Romatowski 2012-12-06 16:29:21
Zimowe utrzymanie dróg w 2013 r. Bartosz Romatowski 2012-12-06 16:24:37
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-12-06 16:17:19
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej we wsi Kal, gm. Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-11-23 15:22:14
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie Bartosz Romatowski 2012-11-23 15:10:53
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-11-22 09:17:11
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-11-19 15:15:47
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-11-19 15:14:58
Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych poł. w Węgorzewie przy ul. Armii Krajowej Bartosz Romatowski 2012-11-13 08:30:24
Ośrodek Sportu i Rekreacji Bartosz Romatowski 2012-11-12 13:16:22
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-11-12 12:46:24
Ośrodek Sportu i Rekreacji Bartosz Romatowski 2012-11-12 12:38:30
Ośrodek Sportu i Rekreacji Bartosz Romatowski 2012-11-12 12:37:49
Ośrodek Sportu i Rekreacji Bartosz Romatowski 2012-11-12 12:32:04
Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno – konsultacyjne Bartosz Romatowski 2012-11-07 20:46:35
Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno – konsultacyjne Bartosz Romatowski 2012-11-07 20:39:41
Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno – konsultacyjne Bartosz Romatowski 2012-11-07 20:38:03
Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno – konsultacyjne Bartosz Romatowski 2012-11-07 20:29:10
Budżet na 2010 rok Bartosz Romatowski 2012-10-29 13:52:32
Budżet na 2012 rok Bartosz Romatowski 2012-10-29 11:00:31
Budżet na 2011 rok Bartosz Romatowski 2012-10-29 10:59:08
Budżet na 2011 rok Bartosz Romatowski 2012-10-29 10:57:38
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z dnia 19.09.2012 r. Bartosz Romatowski 2012-10-18 15:39:02
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z dnia 19.09.2012 r. Bartosz Romatowski 2012-10-18 15:38:26
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-10-09 14:06:45
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rafał Tryk 2012-10-02 08:46:32
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2012/2013 r. Bartosz Romatowski 2012-10-01 12:12:17
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego „OGONKI – POŁUDNIE” Bartosz Romatowski 2012-09-16 21:02:32
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2012-09-16 20:57:50
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 59 poł. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada (II przetarg) Bartosz Romatowski 2012-09-07 09:05:44
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 59 poł. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada (II przetarg) Bartosz Romatowski 2012-09-07 09:04:56
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki FS-LUBLIN Bartosz Romatowski 2012-09-06 10:19:20
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu marki FS-LUBLIN Bartosz Romatowski 2012-09-06 10:17:55
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2012/2013 r. Bartosz Romatowski 2012-09-06 10:10:57
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Bartosz Romatowski 2012-09-04 12:53:22
Bartosz Romatowski 2012-08-31 13:30:25
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Bartosz Romatowski 2012-08-31 13:18:38
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Bartosz Romatowski 2012-08-31 13:18:14
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Bartosz Romatowski 2012-08-31 13:13:34
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Bartosz Romatowski 2012-08-31 13:04:29
Dofinansowanie pracodawcom kosztówkształcenia młodocianych pracowników Bartosz Romatowski 2012-08-31 12:50:22
Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku Bartosz Romatowski 2012-08-30 08:41:36
Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców i właścicieli lokali w budynku poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 39 Bartosz Romatowski 2012-08-22 22:43:03
Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych, poł. w Węgorzewie przy ul. Armii Krajowej Bartosz Romatowski 2012-08-22 22:30:09
Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych, poł. w Węgorzewie przy ul. Armii Krajowej Bartosz Romatowski 2012-08-22 22:23:19
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2012/2013 dla szkół w gminie Węgorzew Bartosz Romatowski 2012-08-22 22:10:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Południe Bartosz Romatowski 2012-08-08 10:10:01
Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach rządowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Bartosz Romatowski 2012-07-27 12:47:16
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2012/2013 dla szkół w gminie Węgorzew Bartosz Romatowski 2012-07-24 15:17:20
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2012-07-23 11:57:37
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-07-23 11:56:15
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-07-23 11:52:38
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-07-23 11:50:19
SOŁECTWA I OSIEDLA Bartosz Romatowski 2012-07-23 11:29:44
WYBORY Bartosz Romatowski 2012-07-23 11:22:01
Wzory dokumentów Bartosz Romatowski 2012-07-23 11:21:38
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2012-07-23 11:13:36
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2012/2013 dla szkół w gminie Węgorzew Bartosz Romatowski 2012-07-17 15:04:36
SOŁECTWA I OSIEDLA Bartosz Romatowski 2012-07-16 16:23:05
Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach rządowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Bartosz Romatowski 2012-07-13 09:57:41
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo (2007-2012) Bartosz Romatowski 2012-07-11 15:39:19
Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach rządowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Bartosz Romatowski 2012-07-10 16:04:15
Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach rządowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Bartosz Romatowski 2012-07-10 15:41:21
Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach rządowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Bartosz Romatowski 2012-07-10 15:38:30
Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach rządowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Bartosz Romatowski 2012-07-10 15:37:40
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo (2007-2012) Bartosz Romatowski 2012-07-03 14:48:43
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego "OGONKI – POŁUDNIE" Bartosz Romatowski 2012-07-03 13:13:36
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - Plac Wolności w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2012-06-29 20:11:10
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2012-06-28 12:05:52
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2012-06-28 11:57:37
Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2012/2013 dla szkół w gminie Węgorzew Bartosz Romatowski 2012-06-21 23:01:36
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo (2007-2012) Bartosz Romatowski 2012-06-21 16:30:33
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo (2007-2012) Bartosz Romatowski 2012-06-21 10:36:14
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo (2007-2012) Bartosz Romatowski 2012-06-21 10:22:31
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo (2007-2012) Bartosz Romatowski 2012-06-21 10:18:25
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo (2007-2012) Bartosz Romatowski 2012-06-21 10:16:19
o wystąpieniu do RDOŚ w Olsztynie oraz PPIS w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zn Ewa Wojnowska 2012-06-19 09:21:44
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego n Ewa Wojnowska 2012-06-19 09:21:29
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. Bartosz Romatowski 2012-06-18 14:04:41
Oferta stowarzyszenia "Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej" Bartosz Romatowski 2012-06-13 10:31:48
Oferta stowarzyszenia "Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej" Bartosz Romatowski 2012-06-12 15:44:09
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-06-04 11:50:13
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-06-04 11:49:22
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-06-04 11:47:54
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-06-04 11:43:41
Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2012-06-01 14:10:45
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Węgorzewie, przy ul. J. I. Kraszewskiego Bartosz Romatowski 2012-06-01 14:02:53
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ogonki gmina Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2012-05-31 14:39:49
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - Plac Wolności w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2012-05-29 15:53:12
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - Plac Wolności w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2012-05-29 15:52:12
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - Plac Wolności w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2012-05-29 15:50:40
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - Plac Wolności w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2012-05-29 15:47:54
Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych, oznaczonych nr geod. 53, 59 i 57, poł. w Węgorzewie przy ul. Armii Krajowej Bartosz Romatowski 2012-05-18 10:06:29
Ogłoszenie o aukcji - Samochód dostawczy Bartosz Romatowski 2012-05-17 14:33:28
Oferta Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Bartosz Romatowski 2012-05-17 14:23:30
Budżet na 2011 rok Bartosz Romatowski 2012-05-15 08:55:13
Budżet na 2011 rok Bartosz Romatowski 2012-05-15 08:54:49
Zarządzenia Burmistrza Bartosz Romatowski 2012-05-07 11:02:38
Zarządzenia Burmistrza Bartosz Romatowski 2012-05-07 11:02:07
Uchwały Rady Miejskiej Bartosz Romatowski 2012-05-07 11:01:21
Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku przy ul. Pionierów w Węgorzewie na dzierżawę terenu pod budowę dwóch garaży o konstrukcji blaszanej Bartosz Romatowski 2012-05-07 10:51:20
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ogonki gmina Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2012-04-26 16:07:14
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ogonki gmina Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2012-04-26 16:06:54
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ogonki gmina Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2012-04-26 16:03:09
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ogonki gmina Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2012-04-26 15:40:59
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ogonki gmina Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2012-04-26 15:29:22
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przeznaczonej pod budowę obiektu handlowego Bartosz Romatowski 2012-04-24 11:30:09
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu Bartosz Romatowski 2012-04-18 13:58:54
Oferta Stowarzyszenia "Liga Obrony Kraju" 2012 Bartosz Romatowski 2012-04-13 15:38:29
Oferta stowarzyszenia "Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej" Bartosz Romatowski 2012-04-13 15:36:03
Oferta CWKS "VĘGORIA" Bartosz Romatowski 2012-04-13 15:35:50
Oferta stowarzyszenia "Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego" Bartosz Romatowski 2012-04-13 15:35:31
Oferta stowarzyszenia "Liga Obrony Kraju" Bartosz Romatowski 2012-04-13 15:35:17
Oferta stowarzyszenia "Promyk" Bartosz Romatowski 2012-04-13 15:35:06
Dostawa oznakowania lokalizacji Biura Informacji Turystycznej w Węgorzewie w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Bartosz Romatowski 2012-04-11 11:31:00
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-04-11 11:29:33
Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców i właścicieli lokali w budynku poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 39, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu Bartosz Romatowski 2012-04-06 22:08:21
Dostawa oznakowania lokalizacji Biura Informacji Turystycznej w Węgorzewie w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Bartosz Romatowski 2012-03-29 11:48:29
Dowóz kruszywa i profilowanie dróg gruntowych i żwirowych w gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2012-03-29 11:43:12
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Bartosz Romatowski 2012-03-23 15:39:05
Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2012-03-12 15:02:37
Informacja o konkursie z dnia 18.01.2012 Bartosz Romatowski 2012-03-02 14:32:27
Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2012-03-02 14:18:29
Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2012-03-02 14:18:11
Zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu opieki nad zwierzętami" Bartosz Romatowski 2012-02-27 08:09:48
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650 (NOWE) Bartosz Romatowski 2012-02-20 08:54:02
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Wojnowska 2012-02-03 08:31:25
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-02-02 16:17:02
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-02-02 16:14:27
Bartosz Romatowski 2012-01-24 16:15:55
Bartosz Romatowski 2012-01-24 16:10:49
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-01-24 15:59:33
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2012-01-24 15:58:08
Wydział Finansowy Bartosz Romatowski 2012-01-24 15:54:59
Bartosz Romatowski 2012-01-24 15:51:04
Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkoły podstawowej w Węgielsztynie Bartosz Romatowski 2012-01-21 10:23:55
Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkoły podstawowej w Węgielsztynie Bartosz Romatowski 2012-01-10 15:34:04
Podatki i opłaty lokalne w 2012 r. Bartosz Romatowski 2012-01-10 14:48:42
Podatki i opłaty lokalne w 2011 r. Bartosz Romatowski 2012-01-10 14:46:35
Podatki i opłaty lokalne w 2011 r. Bartosz Romatowski 2012-01-10 14:40:36
Rada Miejska Bartosz Romatowski 2011-12-27 09:55:40
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – WSCHÓD Bartosz Romatowski 2011-12-22 10:00:46
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2012 Bartosz Romatowski 2011-12-21 14:27:48
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo –Wschód Bartosz Romatowski 2011-12-21 13:25:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MAĆKI – ZACHÓD Bartosz Romatowski 2011-12-21 13:24:40
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Przebudowie skrzyżowania ul Bartosz Romatowski 2011-12-21 12:29:47
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Węgorzewie, w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Bartosz Romatowski 2011-12-21 12:28:45
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Węgorzewie, w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Bartosz Romatowski 2011-12-21 12:28:39
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia Bartosz Romatowski 2011-12-19 16:12:18
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia Bartosz Romatowski 2011-12-19 16:11:41
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia Bartosz Romatowski 2011-12-19 16:11:02
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego n Bartosz Romatowski 2011-12-19 16:10:27
o wszczęciu w dniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegaj Bartosz Romatowski 2011-12-19 16:09:51
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego n Bartosz Romatowski 2011-12-19 16:09:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MAĆKI – ZACHÓD Bartosz Romatowski 2011-12-19 16:07:38
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego n Bartosz Romatowski 2011-12-19 16:07:25
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości do sprzedaży we Bartosz Romatowski 2011-12-19 16:03:43
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650 Bartosz Romatowski 2011-12-16 16:16:00
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Węgorzewie, w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Bartosz Romatowski 2011-12-15 15:47:37
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Węgorzewie, w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Bartosz Romatowski 2011-12-15 15:43:56
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Bartosz Romatowski 2011-12-15 10:37:16
Uchwały Rady Miejskiej Bartosz Romatowski 2011-12-14 15:30:44
Uchwały Rady Miejskiej Bartosz Romatowski 2011-12-14 15:30:28
Uchwały Rady Miejskiej Bartosz Romatowski 2011-12-14 15:29:32
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Węgorzewie, w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Bartosz Romatowski 2011-12-14 07:49:07
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Węgorzewie, w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Bartosz Romatowski 2011-12-13 08:19:04
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-12-10 21:11:07
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Węgorzewie, w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Bartosz Romatowski 2011-12-10 21:04:10
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Bartosz Romatowski 2011-12-08 15:33:33
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Bartosz Romatowski 2011-12-06 10:47:34
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2012 Bartosz Romatowski 2011-12-05 15:40:25
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Bartosz Romatowski 2011-12-05 12:08:33
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Bartosz Romatowski 2011-12-05 12:08:11
Budowia systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne Bartosz Romatowski 2011-12-02 16:02:11
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-12-02 15:48:15
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 51 m2 Bartosz Romatowski 2011-11-24 10:15:10
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Bartosz Romatowski 2011-11-24 10:05:50
UWAGA ! Wygasa część umów dzierżawnych Bartosz Romatowski 2011-11-14 10:56:51
Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2012 r Bartosz Romatowski 2011-11-14 10:55:11
Zespół Opiniujący Bartosz Romatowski 2011-11-14 10:09:11
Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2011-11-14 09:47:41
Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2011-11-14 09:40:20
Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2011-11-14 09:38:25
Zespół Opiniujący Bartosz Romatowski 2011-11-14 09:28:16
Zespół Opiniujący Bartosz Romatowski 2011-11-14 09:24:21
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przeznaczonej pod budowę obiektu handlowego Bartosz Romatowski 2011-11-09 12:27:48
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przeznaczonej pod budowę obiektu handlowego Bartosz Romatowski 2011-11-09 10:43:39
Zaproszenie do zgłaszania uwag w sprawie podziału sołectwa Ogonki i utworzenie sołectwa Kolonia Rybacka Bartosz Romatowski 2011-11-07 14:32:57
Zaproszenie do zgłaszania uwag w sprawie podziału sołectwa Ogonki i utworzenie sołectwa Kolonia Rybacka Bartosz Romatowski 2011-11-07 12:28:22
Zaproszenie do zgłaszania uwag w sprawie podziału sołectwa Ogonki i utworzenie sołectwa Kolonia Rybacka Bartosz Romatowski 2011-11-07 08:21:28
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-10-28 15:43:31
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-10-24 09:45:57
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032 Bartosz Romatowski 2011-10-21 08:28:37
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032 Bartosz Romatowski 2011-10-21 08:23:08
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Teatralnej 26 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-10-18 21:39:15
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-10-18 21:30:16
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-10-17 16:17:58
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Węgorzewie przy ul. Sienkiewicza 18 Bartosz Romatowski 2011-10-07 17:41:08
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-10-06 08:39:47
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-10-05 14:40:07
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-10-05 14:32:14
Zaproszenie do konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY" z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2011-10-04 13:57:55
Zaproszenie do konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY" z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2011-10-04 13:56:59
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-10-01 18:22:34
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-10-01 18:19:48
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-10-01 18:15:05
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-30 15:06:49
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-09-29 15:52:11
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-09-29 15:50:14
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-09-29 15:48:21
Zaproszenie do skłądania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-09-27 15:25:36
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Śródmieście” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-09-27 11:44:34
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon Bartosz Romatowski 2011-09-23 12:54:05
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon Bartosz Romatowski 2011-09-23 12:53:08
Bartosz Romatowski 2011-09-23 12:51:38
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-09-22 20:38:45
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-09-22 20:23:28
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-09-22 19:52:57
Budowa remizy OSP w Perłach 2011-2012 Bartosz Romatowski 2011-09-22 19:12:17
Bartosz Romatowski 2011-09-22 15:07:41
Budowia systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne Bartosz Romatowski 2011-09-20 14:53:32
Budowia systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne Bartosz Romatowski 2011-09-20 14:52:21
Budowia systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne Bartosz Romatowski 2011-09-20 14:44:14
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-09-19 11:58:32
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-09-16 15:46:53
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-09-16 15:40:59
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-09-16 15:31:10
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-15 08:31:49
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-09-12 13:44:01
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-09-12 13:39:10
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-12 13:24:05
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2011/2012 Bartosz Romatowski 2011-09-12 13:22:22
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dost Bartosz Romatowski 2011-09-09 15:30:33
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe Bartosz Romatowski 2011-09-09 15:26:08
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 15:03:36
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 14:39:51
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 14:08:50
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 14:06:17
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 12:14:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 12:05:32
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 12:02:30
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 11:14:18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 11:12:06
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-09-09 10:54:25
Zaproszenie do skłądania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-09-07 10:20:25
Zaproszenie do skłądania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-09-07 10:17:07
Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadanie własne Gminy: Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport Bartosz Romatowski 2011-09-02 08:52:48
Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadanie własne Gminy: Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport Bartosz Romatowski 2011-09-02 08:52:20
Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadanie własne Gminy: Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport Bartosz Romatowski 2011-09-02 08:51:23
Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadanie własne Gminy: Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport Bartosz Romatowski 2011-09-02 08:50:43
Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadanie własne Gminy: Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport Bartosz Romatowski 2011-09-02 08:48:14
Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-09-01 08:33:30
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-08-31 15:34:28
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2011-08-30 15:39:07
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2011-08-24 14:28:40
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie Bartosz Romatowski 2011-08-23 19:31:25
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-08-23 19:05:49
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-08-23 18:58:37
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650 Bartosz Romatowski 2011-08-23 11:03:19
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2011/2012 Bartosz Romatowski 2011-08-23 10:54:50
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-19 11:52:58
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-19 11:41:39
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Bartosz Romatowski 2011-08-19 11:21:36
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-08-17 20:25:38
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-08-16 16:44:01
WYBORY SAMORZĄDOWE Bartosz Romatowski 2011-08-12 13:04:13
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-08-12 13:03:24
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-08-12 13:02:40
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2011-08-12 13:02:18
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych Bartosz Romatowski 2011-08-12 13:02:05
Wyznaczone miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Bartosz Romatowski 2011-08-12 13:01:54
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-12 09:33:23
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-12 09:23:25
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-12 09:21:59
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-12 09:17:40
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-12 09:15:39
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-08-12 09:13:01
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-08-12 08:56:09
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-11 15:25:24
Dowóz dzieci z terenów Gminy Węgorzewo do szkół w roku szkolnym 2011/2012 Bartosz Romatowski 2011-08-11 15:00:59
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-11 14:48:16
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-11 14:44:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-11 14:41:26
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-11 14:33:48
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bartosz Romatowski 2011-08-11 14:30:40
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-08-08 16:00:28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku Bartosz Romatowski 2011-08-02 14:11:45
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku Bartosz Romatowski 2011-08-02 14:10:56
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-07-29 15:26:54
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-07-29 15:25:38
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-07-29 15:07:02
Budżet na 2010 rok Bartosz Romatowski 2011-07-28 10:52:18
Budżet na 2010 rok Bartosz Romatowski 2011-07-28 10:50:09
Budżet na 2010 rok Bartosz Romatowski 2011-07-28 10:49:14
Dowóz dzieci z terenów Gminy Węgorzewo do szkół w roku szkolnym 2011/2012 Bartosz Romatowski 2011-07-26 09:08:17
Dowóz dzieci z terenów Gminy Węgorzewo do szkół w roku szkolnym 2011/2012 Bartosz Romatowski 2011-07-26 09:03:46
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przeznaczonej pod budowę obiektu handlowego Bartosz Romatowski 2011-07-26 08:45:43
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przeznaczonej pod budowę obiektu handlowego Bartosz Romatowski 2011-07-26 08:42:56
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „planu zagospodarowania przestrzennego „WĘGORZEWO – ŚRÓDMIEŚCIE” Bartosz Romatowski 2011-07-26 08:36:17
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (IV przetarg) Bartosz Romatowski 2011-07-26 08:32:14
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (IV przetarg) Bartosz Romatowski 2011-07-26 08:27:29
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (przetarg IV) Bartosz Romatowski 2011-07-26 08:22:02
Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-07-22 14:45:40
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (III przetarg) Bartosz Romatowski 2011-07-21 12:32:31
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-07-18 14:47:02
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-07-18 14:41:16
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-07-15 14:36:47
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-07-15 14:33:26
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-07-15 14:28:37
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-07-15 14:23:15
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-07-15 14:22:02
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-07-15 14:17:48
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-07-15 14:15:22
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-07-15 14:13:48
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-07-15 14:02:49
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-07-15 12:38:49
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (III przetarg) Bartosz Romatowski 2011-07-14 18:34:26
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (III przetarg) Bartosz Romatowski 2011-07-14 18:31:40
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2011 na realizację zadań publicznych w 2011 roku (II etap) Bartosz Romatowski 2011-07-13 11:38:04
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (III przetarg) Bartosz Romatowski 2011-07-13 09:23:45
Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Bartosz Romatowski 2011-07-11 09:37:38
SOŁECTWA I OSIEDLA Bartosz Romatowski 2011-07-07 14:28:28
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (III przetarg) Bartosz Romatowski 2011-07-06 09:57:18
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (III przetarg) Bartosz Romatowski 2011-07-06 09:56:33
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 (III przetarg) Bartosz Romatowski 2011-07-06 09:45:36
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650 Bartosz Romatowski 2011-07-01 15:11:45
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650 Bartosz Romatowski 2011-07-01 15:03:58
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-06-30 08:00:55
Informacje w sprawie zgłaszania ławników sądowych Bartosz Romatowski 2011-06-17 12:47:56
Informacje w sprawie zgłaszania ławników sądowych Bartosz Romatowski 2011-06-17 10:33:40
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-06-16 13:25:27
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-06-06 16:11:50
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-06-06 16:07:04
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-06-02 15:19:49
Informacje w sprawie zgłaszania ławników Bartosz Romatowski 2011-06-02 15:18:34
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-05-19 13:12:49
SOŁECTWA I OSIEDLA Bartosz Romatowski 2011-05-13 15:58:18
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Bartosz Romatowski 2011-05-13 15:57:55
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-05-13 15:56:03
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgielsztyn 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-05-13 15:50:04
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzia Ewa Wojnowska 2011-04-18 08:43:01
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Węgorzewie, przeznaczonej pod budowę obiektu handlowego Bartosz Romatowski 2011-04-13 14:49:36
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Węgorzewie, przeznaczonej pod budowę obiektu handlowego Bartosz Romatowski 2011-04-12 12:42:11
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „planu zagospodarowania przestrzennego "WĘGORZEWO – ZACHÓD" Bartosz Romatowski 2011-04-12 12:20:13
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Węgorzewie, przeznaczonej pod budowę obiektu handlowego Bartosz Romatowski 2011-04-12 12:11:28
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2011 na realizację zadań publicznych w 2011 roku (I etap) Bartosz Romatowski 2011-04-04 15:14:39
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2011 na realizację zadań publicznych w 2011 roku Bartosz Romatowski 2011-04-04 15:13:27
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2011 na realizację zadań publicznych w 2011 roku Bartosz Romatowski 2011-04-04 15:06:22
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2011 na realizację zadań publicznych w 2011 roku Bartosz Romatowski 2011-04-04 15:05:33
Szkoła Podstawowa Nr 2 Bartosz Romatowski 2011-03-25 15:15:02
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-03-25 15:12:05
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 15:03:53
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 14:45:44
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 14:41:09
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 14:37:58
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 14:35:56
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 14:28:27
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 14:21:43
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 14:11:08
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 14:07:02
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 13:39:08
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 13:35:31
Oświadczenia majątkowe ze 2009 rok Bartosz Romatowski 2011-03-25 13:34:42
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego składającego się z garażu i pomieszczenia przynależnego Bartosz Romatowski 2011-03-02 09:33:03
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego składającego się z garażu i pomieszczenia przynależnego Bartosz Romatowski 2011-03-02 09:31:38
Wzory formularzy Bartosz Romatowski 2011-03-02 09:02:14
Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2011-02-25 12:23:29
Program współpracy na 2008 rok z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2011-02-25 12:22:44
Bartosz Romatowski 2011-02-25 12:13:59
Wzory formularzy Bartosz Romatowski 2011-02-25 12:12:51
Bartosz Romatowski 2011-02-25 12:10:10
Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP w Perłach 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-02-24 15:20:07
Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami Bartosz Romatowski 2011-02-23 15:01:35
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Targowiska Miejskiego przy ul. Zamkowej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2011-02-23 14:47:26
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-02-18 15:25:17
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-02-18 15:23:10
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-02-18 15:22:17
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2011-02-18 15:21:15
Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP w Perłach 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-02-18 15:19:26
Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami Bartosz Romatowski 2011-02-17 14:29:35
Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami Bartosz Romatowski 2011-02-17 14:29:07
Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami Bartosz Romatowski 2011-02-17 14:28:31
Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami Bartosz Romatowski 2011-02-17 14:25:13
Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP w Perłach 2010-2011 Bartosz Romatowski 2011-02-16 12:09:15
Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami Bartosz Romatowski 2011-02-11 08:49:54
Budżet na 2011 rok Bartosz Romatowski 2011-02-09 09:24:21
Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-02-04 11:47:02
Utrzymanie terenów komunalnych miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2011-01-21 15:26:51
Zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2011-01-19 14:29:56
Informacja o rozstrzygnięciu III etapu konkursu ofert na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:51:46
Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:51:21
Informacja przyznaniu dofinansowania Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:51:02
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji w 2009 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:50:19
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2010 r. Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:49:41
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 października 2009 r. Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:49:15
Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na zadania własne Gminy (II etap) z dnia 10.03.2009 r Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:48:09
Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na zadania własne Gminy z dnia 20.01.2009 roku Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:47:54
Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:47:39
Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:47:15
Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:46:37
Zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:41:31
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu Bartosz Romatowski 2011-01-19 12:11:19
Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2011-01-18 15:25:12
Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-01-11 15:26:23
Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2011-01-11 15:25:03
Utrzymanie terenów komunalnych miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-31 14:10:22
Utrzymanie terenów komunalnych miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-31 14:08:43
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-31 09:18:37
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-12-30 14:39:16
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2010-12-29 08:04:15
Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-28 15:21:42
Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-23 14:40:40
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Bartosz Romatowski 2010-12-23 14:38:36
Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-20 12:30:41
Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-20 12:29:29
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-12-20 12:27:02
Przetarg ofertowy na 3 letnią dzierżawę terenu z przeznaczeniem na działalność handlowo – gastronomiczną Bartosz Romatowski 2010-12-20 10:03:22
Uchwały Rady Bartosz Romatowski 2010-12-17 08:43:08
Zarządzenia Burmistrza 2007 Bartosz Romatowski 2010-12-16 15:46:20
Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-16 14:59:28
Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-16 14:58:51
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap II (2009-2011) Bartosz Romatowski 2010-12-16 12:08:00
Uchwały Rady Miejskiej Bartosz Romatowski 2010-12-16 11:51:18
Bartosz Romatowski 2010-12-16 11:43:55
Rada Miejska Bartosz Romatowski 2010-12-16 11:23:57
Rada Miejska Bartosz Romatowski 2010-12-16 11:19:05
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-12-16 10:06:13
Bartosz Romatowski 2010-12-16 10:05:16
Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-15 15:24:51
Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-12-15 15:18:32
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Bartosz Romatowski 2010-12-14 15:41:31
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Bartosz Romatowski 2010-12-13 19:20:12
Dożywianie dzieci w szkołach (szkoła podstawowa i gimnazjum) na terenie gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2011 Bartosz Romatowski 2010-12-13 19:14:15
Bartosz Romatowski 2010-12-11 13:09:20
Bartosz Romatowski 2010-12-11 13:08:35
Bartosz Romatowski 2010-12-10 08:51:03
Zarządzenia Burmistrza Bartosz Romatowski 2010-12-10 08:47:56
Bartosz Romatowski 2010-12-10 08:44:23
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim Bartosz Romatowski 2010-12-09 12:20:24
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Bartosz Romatowski 2010-12-03 14:59:03
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim Bartosz Romatowski 2010-12-03 14:50:08
Dożywianie dzieci w szkołach (szkoła podstawowa i gimnazjum) na terenie gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2011 Bartosz Romatowski 2010-12-02 15:40:13
UWAGA ! Wygasa część umów dzierżawnych Bartosz Romatowski 2010-12-02 08:29:35
UWAGA ! Wygasa część umów dzierżawnych Bartosz Romatowski 2010-12-02 08:29:13
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Małej 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-12-01 14:27:25
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap II (2009-2011) Bartosz Romatowski 2010-12-01 09:43:50
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap II (2009-2011) Bartosz Romatowski 2010-11-26 15:05:48
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Małej 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-11-26 15:04:13
Dowóz dzieci z terenów wiejskich Gminy Węgorzewo na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu PO KL "Przygoda z nauką" Bartosz Romatowski 2010-11-25 13:06:16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-11-25 13:04:36
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej ty Bartosz Romatowski 2010-11-25 12:28:48
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Węgorzewo na 2011 rok Bartosz Romatowski 2010-11-25 11:51:20
w sprawie systemu nadawania nazw ulic i placów, będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych w obrębie Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-11-25 11:26:33
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Bartosz Romatowski 2010-11-25 11:09:30
w sprawie nadania nazwy ulicy Zesłańców Sybiru oraz ulicy Ofiar Katynia w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-11-25 10:29:28
w sprawie skargi Pani J. Jankowskiej na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Gminy - Straży Miejskiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-11-25 10:17:14
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Bartosz Romatowski 2010-11-25 10:01:20
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego zamawiającego Bartosz Romatowski 2010-11-23 15:40:38
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Małej 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-11-23 15:39:24
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim Bartosz Romatowski 2010-11-23 15:37:54
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim Bartosz Romatowski 2010-11-23 14:54:06
Budowa oczyszczalni ścieków w Kamionku Wielkim Bartosz Romatowski 2010-11-23 14:38:54
Wyniki wyborów Samorządowych 2010 Bartosz Romatowski 2010-11-22 08:43:59
Wyniki wyborów Samorządowych 2010 Bartosz Romatowski 2010-11-22 08:43:41
Wyniki wyborów Samorządowych 2010 Bartosz Romatowski 2010-11-22 08:42:12
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-11-19 14:09:48
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-11-19 14:09:19
przetarg ustny, ograniczony do mieszkańców wsi Guja, na sprzedaż, na własność działki gruntu Bartosz Romatowski 2010-11-19 13:54:17
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap II (2009-2011) Bartosz Romatowski 2010-11-19 13:40:22
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap II (2009-2011) Bartosz Romatowski 2010-11-19 13:39:45
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap II (2009-2011) Bartosz Romatowski 2010-11-19 13:31:35
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap II (2009-2011) Bartosz Romatowski 2010-11-19 13:26:24
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - polega Ewa Wojnowska 2010-11-16 10:00:02
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Małej 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-11-15 17:17:37
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Małej 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-11-15 17:12:28
Uchwała 8/2010 Bartosz Romatowski 2010-11-15 17:04:21
Uchwała 9/2010 Bartosz Romatowski 2010-11-15 17:04:04
Uchwała 9/2010 Bartosz Romatowski 2010-11-15 17:03:35
Uchwała 8/2010 Bartosz Romatowski 2010-11-15 16:56:00
Uchwała 5/2010 Bartosz Romatowski 2010-11-15 16:44:01
Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-11-09 08:32:58
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego zamawiającego Bartosz Romatowski 2010-11-08 11:02:15
Dowóz dzieci z terenów wiejskich Gminy Węgorzewo na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu PO KL "Przygoda z nauką" Bartosz Romatowski 2010-11-04 15:26:38
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego zamawiającego Bartosz Romatowski 2010-11-04 15:23:18
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2010-11-04 07:56:38
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-11-04 07:50:05
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-11-04 07:48:56
Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-11-03 15:25:10
Uchwała 4/2010 Bartosz Romatowski 2010-11-03 15:01:07
Uchwała 3/2010 Bartosz Romatowski 2010-11-03 14:59:05
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego zamawiającego Bartosz Romatowski 2010-11-02 12:20:04
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Bartosz Romatowski 2010-10-29 13:50:24
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2010-10-29 11:56:18
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Bartosz Romatowski 2010-10-29 11:50:51
Informacja o wywieszonym wykazie z opisem działki położonej we wsi Stulichy do sprzedaży Bartosz Romatowski 2010-10-29 11:28:47
Dowóz dzieci z terenów wiejskich Gminy Węgorzewo na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu PO KL "Przygoda z nauką" Bartosz Romatowski 2010-10-29 11:20:42
Dowóz dzieci z terenów wiejskich Gminy Węgorzewo na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu PO KL "Przygoda z nauką" Bartosz Romatowski 2010-10-29 11:16:36
Burmistrz Węgorzewa ogłasza konsultacje ,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY” Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-10-27 15:23:24
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-10-26 13:39:22
Dowóz dzieci z terenów wiejskich Gminy Węgorzewo na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu PO KL Przygoda z nauką w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 Bartosz Romatowski 2010-10-26 12:50:56
w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ulicy Bolesława Chrobrego w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 20:18:47
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych Bartosz Romatowski 2010-10-22 20:16:50
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kal, Gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-10-22 20:07:28
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kal, Gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-10-22 20:03:40
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Węgorzewo na lata 2010 - 2013”. Bartosz Romatowski 2010-10-22 19:57:20
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjo Bartosz Romatowski 2010-10-22 19:52:39
w sprawie zmiany uchwały Nr LV/404/2002 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze Bartosz Romatowski 2010-10-22 19:51:32
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-10-22 19:48:29
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kal, Gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-10-22 19:29:30
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/322/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego i zatwierdzenia jego regulaminu Bartosz Romatowski 2010-10-22 18:53:42
Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 Bartosz Romatowski 2010-10-22 18:23:58
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-10-22 18:14:10
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej ulicy Bolesława Chrobrego w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:38:20
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej ulicy Bolesława Chrobrego w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:37:44
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:35:26
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4318 N ul. Pionierów w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:26:00
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4342 N Plac Wolności w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:22:51
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4321 N ul. Portowa w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:19:27
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4345 N ul. Zielona w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:15:37
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1754 N Trygort – Węgorzewo do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:11:33
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4333 N ul. Śródmiejska w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:06:47
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4309 N ul. Krzywa w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 17:02:39
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgielsztyn na lata 2009-2015 Bartosz Romatowski 2010-10-22 16:56:57
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgielsztyn na lata 2009-2015 Bartosz Romatowski 2010-10-22 16:55:30
w sprawie nadania nazwy ulicy ks. Mirosława Ripeckiego w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-10-22 16:51:37
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej ulicy Bolesława Chrobrego w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w W Bartosz Romatowski 2010-10-22 16:43:33
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4342 N Plac Wolności w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 16:42:08
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4336 N ul. Turystyczna w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 14:47:18
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4336 N ul. Turystyczna w Węgorzewie do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-10-22 14:42:15
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami Bartosz Romatowski 2010-10-22 13:03:37
w sprawie nadania nazwy ulicy ks. Mirosława Ripeckiego w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-10-22 12:47:39
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki gruntu, położonej we wsi Dłużec Bartosz Romatowski 2010-10-20 11:04:49
Budowa sieci wodociągowej Węgorzewo - Zwierzyniecki Róg Bartosz Romatowski 2010-10-19 15:48:29
Budowa sieci wodociągowej Węgorzewo - Zwierzyniecki Róg Bartosz Romatowski 2010-10-19 15:48:23
Dowóz dzieci z terenów wiejskich Gminy Węgorzewo na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu PO KL Przygoda z nauką w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 Bartosz Romatowski 2010-10-19 08:22:16
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-10-14 11:16:32
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-10-14 10:41:39
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych Bartosz Romatowski 2010-10-12 14:20:34
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych Bartosz Romatowski 2010-10-12 14:19:47
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych Bartosz Romatowski 2010-10-12 14:19:03
Wymiana nawierzchni chodników na cmentarzu przy A. Krajowej 2010 -2012 Bartosz Romatowski 2010-10-11 16:09:11
Rafał Tryk 2010-10-07 08:39:55
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rafał Tryk 2010-10-07 08:39:17
Telefony w MGOPS w Węgorzewie Rafał Tryk 2010-10-07 08:38:08
Rafał Tryk 2010-10-07 08:36:08
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rafał Tryk 2010-10-07 08:22:26
Przetarg na wynajem pomieszczeń gospodarczych mieszczących się przy budynku mieszkalnym ul. Świerkowej 2 Ogonki Bartosz Romatowski 2010-10-06 11:21:58
Przetarg na wynajem pomieszczeń gospodarczych mieszczących się przy budynku mieszkalnym ul. Świerkowej 2 Ogonki Bartosz Romatowski 2010-10-06 11:21:04
Przetarg na wynajem pomieszczeń gospodarczych mieszczących się przy budynku mieszkalnym ul. Świerkowej 2 Ogonki Bartosz Romatowski 2010-10-06 11:20:35
Przetarg na wynajem pomieszczeń gospodarczych mieszczących się przy budynku mieszkalnym ul. Świerkowej 2 Ogonki Bartosz Romatowski 2010-10-06 11:19:52
Przetarg na wynajem pomieszczeń gospodarczych mieszczących się przy budynku mieszkalnym ul. Świerkowej 2 Ogonki Bartosz Romatowski 2010-10-06 11:18:54
Przetarg na wynajem pomieszczeń gospodarczych mieszczących się przy budynku mieszkalnym ul. Świerkowej 2 Ogonki Bartosz Romatowski 2010-10-06 11:13:19
Przetarg na wynajem pomieszczeń gospodarczych mieszczących się przy budynku mieszkalnym ul. Świerkowej 2 Ogonki Bartosz Romatowski 2010-10-06 11:11:35
Przetarg na wynajem pomieszczeń gospodarczych mieszczących się przy budynku mieszkalnym ul. Świerkowej 2 Ogonki Bartosz Romatowski 2010-10-06 11:10:23
Informacja o wywieszonym wykazie z opisem lokalu mieszkalnego przeznaczonym do sprzedaży Bartosz Romatowski 2010-10-06 10:57:20
Budowa sieci wodociągowej Węgorzewo - Zwierzyniecki Róg Bartosz Romatowski 2010-10-05 12:47:23
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2010-10-05 12:00:21
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-10-04 16:10:36
Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 Bartosz Romatowski 2010-10-01 15:34:08
Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 Bartosz Romatowski 2010-10-01 15:30:51
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chmielnej i Heweliusza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-09-30 15:09:55
Budowa sieci wodociągowej Węgorzewo - Zwierzyniecki Róg Bartosz Romatowski 2010-09-30 15:07:45
Budowa sieci wodociągowej Węgorzewo - Zwierzyniecki Róg Bartosz Romatowski 2010-09-30 15:06:59
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-09-29 10:50:55
Wykonanie robót remontowych budowlanych i instalacyjnych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-09-23 14:43:15
Wymiana nawierzchni chodników na cmentarzu przy A. Krajowej 2010 -2012 Bartosz Romatowski 2010-09-21 16:48:39
Wymiana nawierzchni chodników na cmentarzu przy A. Krajowej 2010 -2012 Bartosz Romatowski 2010-09-21 16:43:16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-09-21 11:26:13
Wymiana nawierzchni chodników na cmentarzu przy A. Krajowej 2010 -2012 Bartosz Romatowski 2010-09-20 10:03:27
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chmielnej i Heweliusza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-09-17 15:15:05
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chmielnej i Heweliusza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-09-17 15:14:36
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chmielnej i Heweliusza w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-09-17 14:58:16
Budowa segmentu `C` gimnazjum z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-09-17 14:43:42
Dożywianie dzieci w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 w ramach projektu Bartosz Romatowski 2010-09-13 16:18:17
Dożywianie dzieci w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 w ramach projektu Bartosz Romatowski 2010-09-13 16:15:32
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-13 16:12:26
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 16:14:46
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 16:12:27
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za I półrocze 2010 roku. Bartosz Romatowski 2010-09-08 16:10:31
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 16:06:30
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku Bartosz Romatowski 2010-09-08 16:02:29
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 15:52:36
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 15:44:24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 15:41:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 15:38:18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 15:29:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 15:28:39
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 15:26:23
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-09-08 15:21:47
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 4342 N Plac Wolności w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych Bartosz Romatowski 2010-09-08 09:32:14
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 4321 N ul. Portowa w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych Bartosz Romatowski 2010-09-08 09:31:11
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 4318 N ul. Pionierów w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych Bartosz Romatowski 2010-09-08 09:26:58
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 4345 N ul. Zielona w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych Bartosz Romatowski 2010-09-08 09:24:47
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 4342 N Plac Wolności w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu Bartosz Romatowski 2010-09-08 09:15:59
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 4342 N Plac Wolności w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgor Bartosz Romatowski 2010-09-08 09:10:44
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Węgorzewo i jej Bartosz Romatowski 2010-09-08 09:09:54
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów fi Bartosz Romatowski 2010-09-08 09:08:50
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Węgorzewo i jej Bartosz Romatowski 2010-09-08 08:57:46
w sprawie przyjęcia zmian w uchwale Nr XLIII/338/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 października 2009 r. Bartosz Romatowski 2010-09-08 08:32:11
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Bartosz Romatowski 2010-09-08 08:21:40
Zapisy dzieci i młodzieży chętnych na zajęcia prowadzone przez WCK Bartosz Romatowski 2010-09-08 07:57:47
Wykonanie robót remontowych budowlanych i instalacyjnych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-09-08 07:47:59
Wykonanie robót remontowych budowlanych i instalacyjnych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-09-08 07:46:02
Budżet na 2007 rok Bartosz Romatowski 2010-09-06 11:06:42
Budżet na 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-09-06 11:06:25
Budżet na 2007 rok Bartosz Romatowski 2010-09-06 11:04:16
Budżet na 2007 rok Bartosz Romatowski 2010-09-06 11:03:46
Budżet na 2007 rok Bartosz Romatowski 2010-09-06 11:02:23
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2007 rok Bartosz Romatowski 2010-09-06 10:58:48
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2007 rok Bartosz Romatowski 2010-09-06 10:58:34
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2007 rok Bartosz Romatowski 2010-09-06 10:55:40
Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-09-03 14:03:05
Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-09-03 14:01:39
Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-09-03 13:59:17
Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-09-03 13:56:37
Informacja Burmistrza Węgorzewa o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-09-03 12:47:36
Informacja Burmistrza w sprawie Wyborów Prezydenta RP Bartosz Romatowski 2010-09-03 12:47:06
Wymiana nawierzchni chodników na cmentarzu przy A. Krajowej 2010 -2012 Bartosz Romatowski 2010-09-03 12:30:31
Wymiana nawierzchni chodników na cmentarzu przy A. Krajowej 2010 -2012 Bartosz Romatowski 2010-09-03 12:27:54
Budowa segmentu `C` gimnazjum z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-09-03 12:25:14
Wymiana nawierzchni chodników na cmentarzu przy A. Krajowej 2010 -2012 Bartosz Romatowski 2010-09-03 12:18:22
Wymiana nawierzchni chodników na cmentarzu przy A. Krajowej 2010 -2012 Bartosz Romatowski 2010-09-03 12:13:22
Wymiana nawierzchni chodników na cmentarzu przy A. Krajowej 2010 -2012 Bartosz Romatowski 2010-09-03 12:10:44
Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2010-08-27 08:38:32
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wegielsztynie Bartosz Romatowski 2010-08-27 08:29:24
Budowa segmentu `C` gimnazjum z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-27 08:26:47
Budowa segmentu `C` gimnazjum z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-27 08:25:33
Budowa segmentu `C` gimnazjum z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-27 07:59:16
Budowa segmentu `C` gimnazjum z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 2009-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-27 07:55:02
Dowóz wraz z opieką dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Węgielsztynie i Radziejach w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 Bartosz Romatowski 2010-08-25 15:15:12
Zagospodarowanie brzegu jeziora Mamry w Gminie Węgorzewo poprzez budowę plaży i mola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2008-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-24 14:32:17
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-08-20 08:36:49
Zagospodarowanie brzegu jeziora Mamry w Gminie Węgorzewo poprzez budowę plaży i mola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2008-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-19 15:23:08
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wegielsztynie Bartosz Romatowski 2010-08-18 10:23:30
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-08-17 13:02:18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-08-17 12:56:57
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-08-17 12:53:03
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-08-17 12:48:41
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-08-17 12:40:21
Dowóz wraz z opieką dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Węgielsztynie i Radziejach w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 Bartosz Romatowski 2010-08-14 10:26:44
Dowóz wraz z opieką dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Węgielsztynie i Radziejach w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 Bartosz Romatowski 2010-08-14 10:04:09
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bartosz Romatowski 2010-08-12 11:38:20
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego złotowego na finansowanie Bartosz Romatowski 2010-08-12 11:30:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r Bartosz Romatowski 2010-08-11 10:37:48
Ośrodek Sportu i Rekreacji Bartosz Romatowski 2010-08-11 08:26:23
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek gruntu, położonych w obrębie Kal, stanowiących własność Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-08-11 07:57:45
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2010/2011 w formie zakupu biletów miesięcznych Bartosz Romatowski 2010-08-11 07:54:50
Zagospodarowanie brzegu jeziora Mamry w Gminie Węgorzewo poprzez budowę plaży i mola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2008-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-05 07:51:50
Zagospodarowanie brzegu jeziora Mamry w Gminie Węgorzewo poprzez budowę plaży i mola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2008-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-04 15:58:37
Zagospodarowanie brzegu jeziora Mamry w Gminie Węgorzewo poprzez budowę plaży i mola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2008-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-04 15:57:23
Zagospodarowanie brzegu jeziora Mamry w Gminie Węgorzewo poprzez budowę plaży i mola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2008-2010 Bartosz Romatowski 2010-08-04 15:44:14
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2010/2011 w formie zakupu biletów miesięcznych Bartosz Romatowski 2010-08-04 15:39:13
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2010/2011 w formie zakupu biletów miesięcznych Bartosz Romatowski 2010-08-04 15:31:14
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2010/2011 w formie zakupu biletów miesięcznych Bartosz Romatowski 2010-08-04 15:29:50
Zgłaszanie uwag do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2010-07-30 14:48:37
Oferta stowarzyszenia "Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej" Bartosz Romatowski 2010-07-30 14:47:49
Zgłaszanie uwag do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Bartosz Romatowski 2010-07-29 16:37:18
Budowa drogi dojazdowej do pól z brakującą infrastrukturą drogową na działce nr 2-1197 w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-07-29 16:18:13
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2010/2011 Bartosz Romatowski 2010-07-23 21:26:54
Oferta stowarzyszenia "Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej" Bartosz Romatowski 2010-07-23 21:21:31
Oferta stowarzyszenia "MAZURSKIEJ FUNDACJI EDUKACYJNEJ" Bartosz Romatowski 2010-07-23 21:18:41
Oferta stowarzyszenia "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży" Bartosz Romatowski 2010-07-23 21:17:11
Dostawa nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych Bartosz Romatowski 2010-07-23 20:58:59
Dostawa węgla kamiennego dla ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-16 15:06:49
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2010/2011 Bartosz Romatowski 2010-07-15 16:25:52
Budowa budynku administracyjno-socjalnego na stadionie miejskim Bartosz Romatowski 2010-07-15 16:14:25
Dostawa nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych Bartosz Romatowski 2010-07-13 15:24:21
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:55:33
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:54:11
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:53:42
w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:53:12
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:52:38
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:51:40
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:50:46
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:50:07
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:48:49
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:48:17
w sprawie użyczenia wyposażenia placu zabaw Szkole Podstawowej w Perłach Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:47:49
w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 304,94 m2 położonego na terenie Gminy Węgorzewo w miejscowości Kal na dzial Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:47:19
w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Węgorzewa - dotychczasowego Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Węgorzewie oraz powołania w wolne mie Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:46:08
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:45:43
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:45:07
powołania komisji do przeprowadzenia oceny samochodu osobowego Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:44:43
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:44:05
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2009 Burmistrza Węgorzewa z dnia 31.07.2009 r Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:43:27
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:42:04
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:41:22
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:39:38
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:38:51
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:38:04
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2009 Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:37:53
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:35:13
uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:34:11
w sprawie przedterminowych wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:33:52
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:33:20
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:32:28
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:32:08
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:31:40
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:30:50
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:30:08
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:29:24
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:28:33
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2009 Burmistrza Węgorzewa z dnia 29.07.2009 r. , dotyczącego powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:27:48
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:27:10
w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:26:45
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:25:35
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:24:40
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:24:09
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:22:57
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:22:32
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:22:06
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:21:31
w sprawie nabycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:21:09
w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2009/2010 oraz warunków ubiegania się o dofinansowanie i warunków jego przyznawan Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:20:56
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:20:19
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:19:54
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:19:35
W sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości g Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:19:21
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:15:39
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2009 Burmistrza Węgorzewa z dnia 15.06.2009 r.,dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budow Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:15:06
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:14:22
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:13:18
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:12:43
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:11:56
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:08:30
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji projektu Funduszu Spójności dla zadania pn:"Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Węgorzewo" Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:07:46
w sprawie przekazania przenośnych ławek do zabezpieczenia imprez na Placu Wolności Węgorzewskiemu Centrum Kultury w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:07:04
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:05:54
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:05:00
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:04:18
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:03:45
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:02:54
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:02:30
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:01:13
w sprawie ustalenia regulaminu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:00:50
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2009 Bartosz Romatowski 2010-07-12 10:00:21
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:59:50
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:59:14
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:58:10
w sprawie regulaminu określającego przyznanie nagród rzeczowych uczniom za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2008/09 Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:56:24
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:50:47
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:49:59
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:49:08
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Porządku Domowego w nieruchomościach Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:48:29
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:47:54
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:46:04
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:44:30
w sprawie ustalenia dziennych stawek za zajęcie gruntu Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:43:51
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:39:03
w sprawie zasad przygotowania organizacji roku szkolnego 2009/2010 w placówkach oświatowych w Gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:37:59
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:36:11
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2009 Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:35:01
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym jednoosobowymi spółkami prawa handlowego utworzonymi przez Gminę Węgorzewo oraz wzoru wniosku o przyznanie Bartosz Romatowski 2010-07-12 09:34:07
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:16:43
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym jednoosobowymi spółkami prawa handlowego utworzonymi przez Gminę Węgorzewo oraz wzoru wniosku o przyznanie Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:15:32
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury należących do Gminy Węgorzewo oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:14:23
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:13:19
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:11:47
sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:10:41
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:09:55
W sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości g Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:09:07
w sprawie zamiany nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:03:02
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:02:37
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:01:54
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:01:20
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:00:48
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 15:00:19
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:59:49
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:59:18
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:58:56
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:58:29
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:57:42
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:57:08
w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego położonego w Węgorzewie przy ul. Bolesława Prusa 12/4 na lokal mieszkalny Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:56:19
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:55:51
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:54:54
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:54:19
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:52:45
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:52:02
W sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości g Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:51:10
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:46:25
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:45:12
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2009 Burmistrza Węgorzewa z dnia 09.02.2009 r.,dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budow Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:43:49
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:42:41
w sprawie powołania „Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:41:50
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:40:39
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:40:09
w sprawie ustalenia kwoty partycypacji Gminy Węgorzewo w kosztach wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:39:22
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:38:55
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:37:50
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:36:42
w sprawie użyczenia sprzętu do utrzymania boisk ze sztuczną nawierzchnią Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:34:58
w sprawie wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:34:30
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:33:50
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:33:11
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:32:36
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:32:06
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:27:28
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:27:00
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:26:10
w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:25:26
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 135/2008 Burmistrza Węgorzewa z dnia 06.10.2008 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:24:04
W sprawie: ustalenia wysokości stawek za korzystanie ze sportowych obiektów użyteczności publicznej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:22:52
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:22:27
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:20:19
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Gminy do wykonywania wobec Burmistrza Węgorzewa czynności z zakresu prawa pracy nie zastrzeżonych do kompetencji Przewodniczącego Rady i R Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:19:45
w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej budynku biurowego o powierzchni użytkowej 199,85 m2 położonego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem dla Mie Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:18:55
w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Węgorzewo w 2009 roku Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:18:00
w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Węgorzewo w 2009r. Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:16:06
w sprawie zorganizowania pionu ochrony w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:15:42
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 167/2008 Burmistrza Węgorzewa z dnia 04.12.2008 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:14:43
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:13:21
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:11:43
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:11:15
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:10:45
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:10:07
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:09:41
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:09:08
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:08:30
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 14:08:10
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:45:05
w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m powierzchni użytkowej lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 9,60 m położonego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 4 Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:44:26
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanego sprzętu Obrony Cywilnej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:43:18
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:15:54
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:15:24
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:14:45
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:14:14
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:12:47
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2008r. o godz. 10.00 przetargu nieograniczonego Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:12:15
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:11:34
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:09:56
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:09:26
w sprawie wynajmu nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:07:00
w sprawie projektu budżetu na 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:06:24
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:05:59
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:05:16
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:04:22
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:02:57
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:01:58
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:01:25
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 12:00:19
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:59:36
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za okres III kwartałów 2008 roku Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:58:47
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:57:40
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:55:59
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:54:56
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 15 października 2008r. o godz. 10.00 przetargu nieograniczonego Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:54:04
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:52:48
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2008 Burmistrza Węgorzewa z dnia 20.08.2008 r. Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:51:43
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:51:03
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:50:36
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:49:59
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:49:12
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:48:21
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:47:29
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:46:38
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:42:46
w sprawie szczegółowości i zakresu materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:41:19
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2008 Burmistrza Węgorzewa z dnia 20.08.2008 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na „ Rewitalizacja P Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:40:37
w sprawie szczegółowości i zakresu materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:39:53
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:36:24
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:35:34
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:34:44
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:33:50
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:33:14
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:31:30
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:29:48
w sprawie nabycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:27:14
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:26:10
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:25:41
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:25:17
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:24:25
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2008 Burmistrza Węgorzewa z dnia 14.07.2008 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn „ Moje Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:23:26
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za I półrocze 2008 roku Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:22:13
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:18:48
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:18:13
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:17:55
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 lipca 2008 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego poł. we wsi Radzieje Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:17:29
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:15:48
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:15:18
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:14:33
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:14:04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17.07.2008 r. przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości pol. w obr. Ogonki Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:13:05
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:12:04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16.07.2008 r. przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości poł. w obr. geod. Guja Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:11:11
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:09:31
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gm Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:08:30
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 lipca 2008 r. przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości pol. w obr. geod Kal Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:03:26
w sprawie użyczenia pomostu w Kalu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:02:21
w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego pod tablice reklamowe i banery Bartosz Romatowski 2010-07-09 11:01:30
w sprawie powołania dodatkowych członków do składu komisji konkursowej działającej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:55:07
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:52:52
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy W Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:52:21
W sprawie ustalenia wysokości stawek za cumowanie jednostek pływających do pomostu w Ogonkach stanowiącego własność Gminy Węgorzewo będącego w użyczeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgor Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:51:29
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:50:13
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:49:40
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:40:06
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy W Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:37:24
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:36:31
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:35:17
w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla wydziałów, biur, samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego oraz podległych i nadzorowanych jednostek or Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:33:49
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:31:42
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:30:34
w sprawie zmiany zarządzenia nr 249/2007 Burmistrza Węgorzewa z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:29:43
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:28:45
w sprawie użyczenia pomostu w Ogonkach Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:26:15
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:24:53
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:23:56
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:23:24
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Dąbrówka Mała Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:22:15
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:21:21
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:18:21
w sprawie ustalenia kwoty partycypacji Gminy Węgorzewo w kosztach wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:17:13
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:12:34
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:11:17
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:10:00
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w zakresie zadań finansowych realizowanych z wykorzystaniem środków pomocowych przez Gminę Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-07-09 10:04:48
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w zakresie zadań finansowych realizowanych z wykorzystaniem środków pomocowych przez Gminę Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-07-08 15:20:48
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w zakresie zadań finansowych realizowanych z wykorzystaniem środków pomocowych przez Gminę Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-07-08 15:19:43
W sprawie zmiany zarządzenie Nr 218/2007 Burmistrza Węgorzewa z dnia 15 października 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-08 15:07:54
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:38:59
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:37:39
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:35:05
w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni tymczasowego pomieszczenia oraz ustalenia okresu na jaki pomieszczenie tymczasowe będzie wynajmowane Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:33:30
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:31:37
W sprawie wymagań formalnych dotyczących ofert składanych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2008 r. ogłoszonym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolo Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:30:15
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:26:28
w sprawie nabycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:25:45
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego pod tablice reklamowe i banery Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:24:44
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:23:14
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:19:26
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:18:42
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gm Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:17:56
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:12:13
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:10:51
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:09:06
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Korczaka w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-08 14:04:28
Regulaminu dofinansowania zakupu podręczników i mundurków Bartosz Romatowski 2010-07-08 13:31:22
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:57:55
w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Węgorzewo na lata 2008 - 2010. Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:55:39
w sprawie projektu budżetu na 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:53:22
w sprawie wynajmu nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:46:55
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:46:25
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:45:55
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 września 2007 roku Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:45:17
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:41:30
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:39:27
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:36:30
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:35:26
W sprawie: ustalenia wysokości stawek za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie. Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:34:17
w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora WCK Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:33:26
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:32:41
w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie. Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:29:52
Regulaminu dofinansowania zakupu podręczników i mundurków Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:26:35
W sprawie: ustalenia wysokości stawek za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie. Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:26:00
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za I półrocze Bartosz Romatowski 2010-07-08 12:02:20
w sprawie zmian w ustalonych zasadach przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:57:57
w sprawie procedury opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:57:11
w sprawie powołania Jednostki Przygotowującej Projekt Aglomeracji Węgorzewo pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich” Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:53:59
w sprawie powołania Jednostki Przygotowującej Projekt Aglomeracji Węgorzewo pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich” Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:53:13
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:52:40
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:50:51
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:49:59
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za I kwartał 2007 roku Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:47:53
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:45:31
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:43:48
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:41:27
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:40:20
w sprawie zakładowej tabeli norm przydziału i zużycia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej a także sposobu gospodarowania tą odzieżą i tymi środkami Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:30:14
w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych oraz lokali użytkowych w 2007 roku Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:28:17
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:27:20
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:25:30
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:16:28
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 11:10:43
w sprawie zmian w składzie: Bartosz Romatowski 2010-07-08 10:39:09
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z o.o Bartosz Romatowski 2010-07-08 09:39:33
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z o.o Bartosz Romatowski 2010-07-08 09:39:00
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z o.o Bartosz Romatowski 2010-07-08 09:38:13
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z o.o Bartosz Romatowski 2010-07-08 09:37:32
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 10/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości i nr 11/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny zbycia nierucho Bartosz Romatowski 2010-07-08 09:32:52
w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Węgorzewskiego Centrum Kultu Bartosz Romatowski 2010-07-08 09:02:48
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 08:44:07
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 08:37:30
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 08:32:29
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 08:30:42
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 08:29:10
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-08 08:16:27
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 3 grudnia 2007r. o godz. 12:00 przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczenia garażowego o powierzchni użytkowej 24,00 m2 mie Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:10:48
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 listopada 2007r. przetargu na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu nr geod. 760/13 o pow. 0,1413 ha położone Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:10:27
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2007r. przetargu na sprzedaż na własność niezabudowanej działki grutnu nr geod. 12/5 o pow. 0,2030 ha położonej Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:10:03
w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego - piekarni o powierzchni użytkowej 97,43 m2 położonego w miejscowości Radzieje przy ul. Węgorzewskiej Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:09:18
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 245/2006 z dnia 07-12-2006r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy W Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:08:42
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 października 2007r. przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej działki gruntu nr geod. 106/5, sta Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:08:03
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2007 Burmistrza Węgorzewa z dnia 10.09.2007 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na „ Budowa ulicy M Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:07:17
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 sierpnia 2007r. o godz. 1200 przetargu nieograniczonego na wynajem 1/2 garażu blaszaka o powierzchni użytkowej 10,23 m2mieszcz Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:06:14
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 sierpnia 2007r. o godz. 1200 przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczenia piwnicznego o powierzchni użytkowej 18,90 m2mie Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:05:21
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 sierpnia 2007r. o godz. 1000 przetargu nieograniczonego na wynajem budynku gospodarczego składającego się z garażu i pomieszc Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:03:54
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 sierpnia 2007r. przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości składającej się z działek nr geod. 53 i nr geod. 57 o ł Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:01:43
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 sierpnia 2007r. przetargów na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ul. Teatralnej 24 oraz lokalu Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:00:56
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 245/2006 z dnia 07-12-2006r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bartosz Romatowski 2010-07-07 15:00:11
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 245/2006 z dnia 07-12-2006 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Węgo Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:59:22
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 5 lipca 2007r. II przetargu na sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu nr geod. 173/2 o pow. 0,3662 ha oraz nr geod Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:58:46
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4 lipca 2007r. II przetargu na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu nr geod. 1372/4 o pow. 1,5266 ha położonej Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:58:01
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 245/2006 z dnia 07-12-2006 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Węgo Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:57:32
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 czerwca 2007 r. o godz. 10.00 przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu stanowiącego działkę gruntu oznaczoną Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:56:33
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19 czerwca 2007r. przetargów na sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu nr geod. 368 o pow. 0,0900 ha oraz nr geod Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:55:04
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 245/2006 z dnia 07-12-2006r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Węgor Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:54:33
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14 czerwca 2007r. II przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej nr geod. 18 o pow. 0,0400 ha położonej w obr Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:54:00
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11 czerwca 2007 r. o godz. 1000 przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu o powierzchni 2,4690 ha stanowiącego dzia Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:53:19
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 245/2006 z dnia 07-12-2006r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Węgor Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:51:39
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 maja 2007r. II przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej nr geod. 244/9 położonej w Węgorzewie przy ul. Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:50:16
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 maja 2007r. przetargu na sprzedaż na własność działek rolnych nr geod. 150/3 i nr geod. 151/3 położonychwe wsi Radzieje or Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:49:22
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 maja 2007 r. o godz. 1200 przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu o powierzchni 0,31 ha stanowiącego część d Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:48:12
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 kwietnia 2007 r. o godz. 10:00 przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu stanowiącego działkę gruntu oznaczoną Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:45:11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2007r. przetargów na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. 11 Listopada 16 oraz lokal Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:44:11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11 kwietnia 2007r. przetargów na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na działce nr geod. 8/4 w obrębie Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:43:11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 kwietnia 2007r. przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości nr geod. 158 o pow. 0,1306 ha położonej w obrębie Ogonki, Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:42:41
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 kwietnia 2007r. przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości nr geod. 366 o pow. 0,0900 ha, nr geod. 368 o pow. 0,0900 ha Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:42:09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 2 marca 2007r. przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości nr geod. 1372/4 położonej w Węgorzewie przy ul. Łuczańskiej Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:40:11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 2 marca 2007r. przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej nr geod. 244/9 położonej w Węgorzewie przy ul. Br Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:39:40
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 1 marca 2007r. rokowań na sprzedaż na własność działki gruntu nr geod. 760/23 położonej w Węgorzewie przy ul. Przesiedleńc Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:39:11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 lutego 2007r. przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanych działek gruntu nr geod. 173/2 i nr geod. 173/3 poło Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:37:41
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 245/2006 z dnia 07-12-2006r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Węgor Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:36:20
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 8 lutego 2007 r. o godz. 1000 przetargu nieograniczonego na wynajem budynku gospodarczego składającego się z garażu i pomieszcze Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:35:26
w sprawie ustanowienia pełnomocnika odpowiedzialnego za wykonywanie zadań związanych z wyborami do sejmu i senatu, Prezydenta RP, samorządów oraz przeprowadzaniem referendów ogólnokrajowych i g Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:34:04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19 stycznia 2007 r. przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej działki gruntu nr geod. 88/9 o pow. 0,0932 ha poło Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:32:50
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 stycznia 2007 r. przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Pilwa oraz działki Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:31:44
w sprawie wymagań jakie winien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na: odbiór odpadów komunalnych stałych, płynnych, prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz sc Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:30:32
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:16:33
w sprawie powołania Jednostki Przygotowującej Projekt Aglomeracji Węgorzewo pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich” Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:10:09
w sprawie powołania Jednostki Przygotowującej Projekt Aglomeracji Węgorzewo pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich” Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:03:41
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-07-07 14:01:35
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 13:33:12
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:52:28
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:51:08
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:50:30
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:48:25
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:47:01
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:39:53
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:33:56
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:22:54
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:21:19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-07-07 12:20:33
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-07 11:39:04
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-07 11:30:18
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2010-07-07 11:29:06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 15 marca 2007r. II przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości nr geod. 88/9 położonej w Węgorzewie przy ul. Armii Krajo Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:21:09
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 58/2007 Burmistrza Węgorzewa z dnia 05.03.2007 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:16:24
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:08:11
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:07:00
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:05:42
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:05:03
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:04:10
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:03:07
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:02:30
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:01:13
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Bartosz Romatowski 2010-07-07 10:00:17
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Bartosz Romatowski 2010-07-07 09:59:38
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Bartosz Romatowski 2010-07-07 09:58:28
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-07 09:55:05
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-07-07 09:54:17
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-07-07 09:53:30
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji. Bartosz Romatowski 2010-07-07 09:51:41
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji. Bartosz Romatowski 2010-07-07 09:49:51
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-07-06 07:31:14
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-07-02 13:32:41
Budowa budynku administracyjno-socjalnego na stadionie miejskim Bartosz Romatowski 2010-07-02 13:31:49
Budowa budynku administracyjno-socjalnego na stadionie miejskim Bartosz Romatowski 2010-07-02 13:31:05
Budowa budynku administracyjno-socjalnego na stadionie miejskim Bartosz Romatowski 2010-07-02 11:55:17
w sprawie: norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane przez Ochotnicze Straże Pożarne. Bartosz Romatowski 2010-06-29 15:30:55
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r Bartosz Romatowski 2010-06-29 11:11:28
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r Bartosz Romatowski 2010-06-29 11:09:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r Bartosz Romatowski 2010-06-29 11:06:26
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:54:44
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:49:11
w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:48:43
w sprawie zajęcia stanowiska na temat projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:47:26
w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:34:24
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:20:04
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2010 Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:16:04
Budżet na 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:10:57
Budżet na 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:10:13
Budżet na 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:09:42
Budżet na 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:09:16
Budżet na 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:08:59
Budżet na 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:08:02
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:04:57
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-06-29 10:00:09
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:59:40
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:54:47
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:53:36
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:52:19
Budżet na 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:42:01
Budżet na 2007 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:41:51
Budżet na 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:41:39
Budżet na 2010 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:41:28
Budżet na 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:41:19
Budżet na 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:40:37
Budżet na 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:40:06
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2009 rok Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:37:22
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Bartosz Romatowski 2010-06-29 09:31:25
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2010-06-28 15:28:39
Straż Miejska Bartosz Romatowski 2010-06-28 15:26:05
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2010-06-28 15:18:23
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2010-06-28 15:17:48
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2010-06-28 15:16:54
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2010-06-28 15:14:56
Regulamin organizacyjny Urzędu Bartosz Romatowski 2010-06-28 14:56:37
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-06-28 14:43:42
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-06-28 13:04:26
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 Bartosz Romatowski 2010-06-28 12:13:03
w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Węgorzewo, w zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-06-28 11:38:18
w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Węgorzewo, w zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-06-28 11:37:45
w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Węgorzewo, w zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-06-28 11:36:52
w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Węgorzewo, w zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-06-28 11:36:32
w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Węgorzewo, w zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-06-28 11:35:51
w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Węgorzewo, w zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-06-28 11:34:42
w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Bartosz Romatowski 2010-06-28 11:21:27
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 Bartosz Romatowski 2010-06-27 21:03:22
w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Bartosz Romatowski 2010-06-27 20:33:55
w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Bartosz Romatowski 2010-06-27 20:30:41
w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Bartosz Romatowski 2010-06-27 20:28:04
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2010-06-27 12:33:43
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Węgorzewo w 2010 roku Bartosz Romatowski 2010-06-27 12:29:25
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Węgorzewo w 2010 roku Bartosz Romatowski 2010-06-27 12:15:19
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-06-22 14:54:26
Budowa budynku administracyjno-socjalnego na stadionie miejskim Bartosz Romatowski 2010-06-18 16:19:06
Budowa budynku administracyjno-socjalnego na stadionie miejskim Bartosz Romatowski 2010-06-18 16:17:03
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddział Ewa Wojnowska 2010-06-18 13:46:59
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-06-17 14:25:57
Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2010-06-16 15:18:35
Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadania własne Gminy Bartosz Romatowski 2010-06-16 15:17:30
Wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Bartosz Romatowski 2010-06-16 15:03:05
Wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Bartosz Romatowski 2010-06-16 15:02:15
Wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Bartosz Romatowski 2010-06-16 14:46:45
Budowa drogi dojazdowej do pól z brakującą infrastrukturą drogową w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-06-16 14:36:31
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-06-16 14:34:22
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-06-10 15:19:06
w sprawie wynajmu nieruchomości Bartosz Romatowski 2010-06-09 10:17:24
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-06-09 09:36:58
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-06-09 08:44:17
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za I półrocze Bartosz Romatowski 2010-06-08 15:00:50
w sprawie procedury opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-06-08 13:20:53
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bartosz Romatowski 2010-06-08 12:55:33
w sprawie powołania Jednostki Przygotowującej Projekt Aglomeracji Węgorzewo pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich” Bartosz Romatowski 2010-06-08 12:48:47
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-06-08 11:28:59
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-06-08 09:20:34
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2007 Bartosz Romatowski 2010-06-08 09:16:03
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji Bartosz Romatowski 2010-06-08 08:38:22
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2006 rok Bartosz Romatowski 2010-06-08 08:19:06
w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych oraz lokali użytkowych w 2007 roku Bartosz Romatowski 2010-06-07 12:18:11
w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego pod tablice reklamowe i banery Bartosz Romatowski 2010-06-07 12:17:20
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego Bartosz Romatowski 2010-06-07 11:24:20
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-06-03 19:08:13
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-06-03 19:05:55
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-06-03 19:01:28
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-06-03 18:53:31
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-06-03 18:52:06
210/2007 Bartosz Romatowski 2010-06-02 14:17:01
Bartosz Romatowski 2010-06-02 14:10:20
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2010-06-02 09:26:00
SOŁECTWA I OSIEDLA Bartosz Romatowski 2010-05-31 12:22:11
Budowa drogi dojazdowej do pól z brakującą infrastrukturą drogową w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-05-31 09:27:57
Budowa drogi dojazdowej do pól z brakującą infrastrukturą drogową w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-05-28 15:53:39
Budowa drogi dojazdowej do pól z brakującą infrastrukturą drogową w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-05-28 15:42:52
Budowa drogi dojazdowej do pól z brakującą infrastrukturą drogową w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-05-28 15:39:54
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-28 15:29:40
Oferta stowarzyszenia "Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego" Bartosz Romatowski 2010-05-28 14:56:21
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-28 14:28:23
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-28 13:53:38
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-28 13:50:45
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-28 13:49:47
Bartosz Romatowski 2010-05-28 12:13:42
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-26 19:55:05
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-26 19:54:26
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-26 19:46:17
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-26 19:41:44
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-26 19:39:49
Oferta stowarzyszenia "Liga Obrony Kraju" Bartosz Romatowski 2010-05-26 14:05:15
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-25 14:18:14
Oferta stowarzyszenia "Promyk" Bartosz Romatowski 2010-05-25 14:10:57
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-25 12:36:41
Kampania internetowa w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-21 15:04:27
Informacja Burmistrza Węgorzewa o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-05-21 14:06:02
Informacja Burmistrza Węgorzewa o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Romatowski 2010-05-21 14:04:50
WYBORY Bartosz Romatowski 2010-05-21 13:45:53
Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-20 12:43:29
Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-20 07:56:47
Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-05-20 07:47:43
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-05-14 15:14:09
Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami Bartosz Romatowski 2010-05-14 14:37:27
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-05-14 11:16:24
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Wyspa” Bartosz Romatowski 2010-05-12 09:22:04
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Południe” Bartosz Romatowski 2010-05-12 09:20:56
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-05-12 09:19:38
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-05-12 09:18:48
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo realizacji zadania polegającego na wykonaniu remontu i renowacji pomnika g Bartosz Romatowski 2010-05-12 09:00:27
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/413/2002 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów Bartosz Romatowski 2010-05-12 08:34:53
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-05-12 08:22:35
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-05-12 08:22:19
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Bartosz Romatowski 2010-05-12 08:19:18
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ściek Ewa Wojnowska 2010-05-11 11:20:48
Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami Bartosz Romatowski 2010-05-07 16:18:04
Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami Bartosz Romatowski 2010-05-07 16:16:56
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 4336 N ul. Turystyczna w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgo Bartosz Romatowski 2010-05-06 09:33:26
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 1754 N Trygort - Węgorzewo do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-05-06 09:30:30
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 4333 N ul. Śródmiejska w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Wę Bartosz Romatowski 2010-05-06 09:27:49
w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 4309 N ul. Krzywa w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewi Bartosz Romatowski 2010-05-06 09:24:40
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1801 N Węgielsztyn – Stawki - Przystań na odcinku Stawki – Przystań do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-05-05 15:29:09
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1801 N Węgielsztyn – Stawki - Przystań na odcinku Stawki – Przystań do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2010-05-05 15:20:41
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo prowadzenia zadań zleconych Bartosz Romatowski 2010-05-05 15:16:14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-05-05 15:09:31
Sukcesywna dostawa kruszywa do remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych - 2010 Bartosz Romatowski 2010-05-04 15:20:41
w sprawie zmian w Statucie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-05-04 15:18:10
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Bartosz Romatowski 2010-05-04 12:28:53
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych Bartosz Romatowski 2010-05-04 12:23:17
w sprawie uznania za pomnik przyrody Bartosz Romatowski 2010-05-04 12:16:46
w sprawie zmian w Statucie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-05-04 11:37:53
Budowa ulicy Hetmańskiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-05-04 08:16:57
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-04-30 14:08:52
Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej oraz ogłoszenia w prasie - w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-04-28 15:17:28
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. Bartosz Romatowski 2010-04-27 08:43:38
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. Bartosz Romatowski 2010-04-27 08:41:50
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. Bartosz Romatowski 2010-04-27 08:37:16
Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej oraz ogłoszenia w prasie - w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-04-25 13:36:21
Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej oraz ogłoszenia w prasie - w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-04-24 23:24:01
Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej oraz ogłoszenia w prasie - w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-04-24 22:58:07
Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej oraz ogłoszenia w prasie - w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-04-24 20:16:41
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-04-23 18:04:50
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-04-23 18:04:29
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-04-23 17:54:34
Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie - Etap I Bartosz Romatowski 2010-04-23 17:46:52
Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej oraz ogłoszenia w prasie - w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-04-23 15:28:11
Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej oraz ogłoszenia w prasie - w ramach projektu: Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn. Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior Bartosz Romatowski 2010-04-23 15:26:21
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-04-23 14:39:30
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 40 m2 położonego w obrębie Sztynort Bartosz Romatowski 2010-04-23 10:48:37
Projekt budowy skrzyżowania ulicy A.Krajowej i Targowej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-04-22 07:36:58
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia Ewa Wojnowska 2010-04-19 13:41:34
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu położonego w obrębie Sztynortu, gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-04-16 13:46:30
Budowa parkingu Zamkowa - A. Krajowej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-04-15 13:56:50
Świadczenie usług w zakresie profilowania dróg gruntowych i żwirowych na terenie gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-04-15 08:37:53
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-04-13 15:25:22
Projekt przebudowy ulicy Krzywej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-04-09 13:28:55
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 11 - go Listopada i Rolnej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-03-30 15:36:27
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-03-24 15:00:40
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-03-24 14:43:58
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wodociągowej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-03-24 14:40:22
Świadczenie usług w zakresie profilowania dróg gruntowych i żwirowych na terenie gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-03-24 14:30:56
Świadczenie usług w zakresie profilowania dróg gruntowych i żwirowych na terenie gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-03-24 14:21:35
Sukcesywna dostawa kruszywa do remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych - 2010 Bartosz Romatowski 2010-03-24 09:59:20
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Bartosz Romatowski 2010-03-17 15:03:21
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-03-12 14:18:01
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-03-12 14:15:26
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-03-12 14:14:44
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-03-12 14:10:45
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 11 - go Listopada i Rolnej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-03-12 14:01:29
Budowa ulicy Hetmańskiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-03-11 16:10:07
Projekt budowy skrzyżowania ulicy A.Krajowej i Targowej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-03-11 15:50:11
Projekt budowy skrzyżowania ulicy A.Krajowej i Targowej Bartosz Romatowski 2010-03-11 15:47:41
Budowa parkingu Zamkowa - A. Krajowej Bartosz Romatowski 2010-03-11 15:47:27
Projekt budowy skrzyżowania ulicy A.Krajowej i Targowej Bartosz Romatowski 2010-03-11 15:46:59
Budowa parkingu Zamkowa - A. Krajowej Bartosz Romatowski 2010-03-11 15:36:45
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki z przeznaczeniem na cele rolne Bartosz Romatowski 2010-03-10 08:44:44
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości składającej się z działek gruntu Bartosz Romatowski 2010-03-10 08:44:23
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Bartosz Romatowski 2010-03-01 15:52:03
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Bartosz Romatowski 2010-03-01 15:45:30
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Bartosz Romatowski 2010-03-01 13:05:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 11 - go Listopada i Rolnej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-02-26 16:35:36
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 11 - go Listopada i Rolnej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-02-26 16:31:33
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 11 - go Listopada i Rolnej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-02-26 16:15:37
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 11 - go Listopada i Rolnej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-02-26 16:10:31
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Bartosz Romatowski 2010-02-26 15:46:27
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Bartosz Romatowski 2010-02-26 15:26:05
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Bartosz Romatowski 2010-02-26 15:24:59
Projekt przebudowy ulicy Krzywej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-02-22 14:57:05
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2010-02-22 09:17:56
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2010 r Bartosz Romatowski 2010-02-18 15:05:36
w sprawie przystąpienia do współpracy w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, edukacji, sportu i turystyki, pomocy społecznej i wsparcia Bartosz Romatowski 2010-02-15 16:01:59
Bartosz Romatowski 2010-02-11 09:12:59
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Bartosz Romatowski 2010-02-11 09:05:53
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2010-02-02 16:08:29
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2010-02-02 16:07:44
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewa (II przetarg) Bartosz Romatowski 2010-02-01 16:30:55
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewa (II przetarg) Bartosz Romatowski 2010-02-01 16:29:19
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewa (II przetarg) Bartosz Romatowski 2010-02-01 16:28:31
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewa (II przetarg) Bartosz Romatowski 2010-02-01 16:26:16
Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-01-22 15:20:53
Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r Bartosz Romatowski 2010-01-22 15:16:19
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku (II etap) Bartosz Romatowski 2010-01-22 15:15:59
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r Bartosz Romatowski 2010-01-22 15:15:37
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku Bartosz Romatowski 2010-01-22 15:13:49
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku Bartosz Romatowski 2010-01-22 15:12:25
Burmistrz Węgorzewa informuje, że po konsultacjach z Radą Miejską zostało wydane zarządzenie w sprawie ustalenia warunków i wysokości środków przeznaczanych Bartosz Romatowski 2010-01-22 15:05:27
Dostawa paliw płynnych oraz produktów ropopochodnych dla ZUK Sp. z.o.o. w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-01-18 19:55:39
Dostawa paliw płynnych oraz produktów ropopochodnych dla ZUK Sp. z.o.o. w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2010-01-18 11:17:13
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionej działki gruntu, położonej w Kalskich Nowinach, gmina Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-01-11 16:02:28
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie Bartosz Romatowski 2010-01-08 11:43:59
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Węgorzewo w Stowarzyszeniu Bartosz Romatowski 2010-01-08 11:38:44
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010 r. Bartosz Romatowski 2010-01-08 11:18:41
Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-01-06 15:30:55
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewa Bartosz Romatowski 2010-01-05 14:28:56
Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2010-01-04 14:03:29
Bartosz Romatowski 2009-12-31 10:23:31
Bartosz Romatowski 2009-12-31 10:22:54
Plan pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej na 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-31 10:21:56
Bartosz Romatowski 2009-12-31 10:20:52
Bartosz Romatowski 2009-12-31 10:15:42
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-31 10:13:30
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-31 10:05:06
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-31 09:55:05
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-31 09:37:56
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-31 09:35:34
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-31 09:30:46
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-31 09:26:39
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-30 13:44:50
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-30 12:30:48
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-30 12:05:14
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-30 12:01:17
Oświadczenia majątkowe za 2005 rok Bartosz Romatowski 2009-12-30 11:51:56
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-30 11:50:12
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-30 11:48:51
Bartosz Romatowski 2009-12-30 11:46:45
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-12-30 09:52:47
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 roku Bartosz Romatowski 2009-12-30 09:34:29
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:33:28
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:30:02
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:22:24
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:20:31
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:16:59
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:14:18
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:12:30
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:08:57
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:04:35
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:03:20
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:02:24
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 16:00:29
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 15:57:55
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-12-28 15:54:24
Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-28 15:33:08
Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-28 13:10:11
Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-23 08:01:38
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewa Bartosz Romatowski 2009-12-18 15:26:40
Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-18 15:16:38
Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-17 16:21:37
Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-17 16:02:20
Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-17 16:00:15
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Bartosz Romatowski 2009-12-15 09:05:09
Dostawa paliw płynnych oraz produktów ropopochodnych dla ZUK Sp. z.o.o. w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-12-14 17:23:29
Sposób załatwiania spraw Administrator 2009-12-11 12:49:18
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Administrator 2009-12-11 12:47:12
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Administrator 2009-12-11 12:43:51
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Administrator 2009-12-11 12:42:04
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Administrator 2009-12-11 12:41:19
Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu lub wymeldowaniu w trybie decyzji administracyjnej Administrator 2009-12-11 12:18:31
Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu lub wymeldowaniu w trybie decyzji administracyjnej Administrator 2009-12-11 11:51:18
Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu lub wymeldowaniu w trybie decyzji administracyjnej Administrator 2009-12-11 11:43:29
Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu lub wymeldowaniu w trybie decyzji administracyjnej Administrator 2009-12-11 11:23:00
Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu lub wymeldowaniu w trybie decyzji administracyjnej Administrator 2009-12-11 11:22:25
Wymiana dowodów osobistych Administrator 2009-12-11 11:21:20
Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu lub wymeldowaniu w trybie decyzji administracyjnej Administrator 2009-12-11 10:52:38
Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu lub wymeldowaniu w trybie decyzji administracyjnej Administrator 2009-12-11 10:52:03
Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-11 08:27:38
Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-11 08:26:30
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne Bartosz Romatowski 2009-12-10 10:20:14
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-09 15:17:32
w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunkó Bartosz Romatowski 2009-12-09 15:11:18
w sprawie ustanowienia flagi Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-12-09 14:56:38
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009 r. Bartosz Romatowski 2009-12-09 14:30:39
w sprawie współdziałania z Województwem Warmińsko – Mazurskim w zakresie przygotowania Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” Bartosz Romatowski 2009-12-09 14:24:37
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Bartosz Romatowski 2009-12-03 08:12:47
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Bartosz Romatowski 2009-12-03 08:06:00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Bartosz Romatowski 2009-12-03 08:05:53
Wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 Bartosz Romatowski 2009-12-01 15:29:49
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 października 2009 r. Bartosz Romatowski 2009-12-01 09:21:17
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2009-11-25 10:37:43
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2009-11-25 10:36:55
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2009-11-25 10:35:11
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-19 12:45:35
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-19 12:37:41
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy W Bartosz Romatowski 2009-11-19 08:42:41
w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Bartosz Romatowski 2009-11-19 08:18:10
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-18 13:56:40
w sprawie regulaminu kontroli w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-11-18 11:44:51
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-18 11:38:54
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-18 11:36:39
W sprawie wymagań formalnych dotyczących ofert składanych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2008 r. ogłoszonym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolo Bartosz Romatowski 2009-11-18 10:49:38
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-18 10:49:27
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-18 10:42:18
w sprawie sprzedaży przejętego na własność przez Gminę Węgorzewo pojazdu marki Robur o nr rej. SWW 3427 Bartosz Romatowski 2009-11-18 10:42:12
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Korczaka w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-11-18 10:19:32
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-18 10:12:39
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-18 10:10:32
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gm Bartosz Romatowski 2009-11-18 10:05:27
Zarządzenie 1 Bartosz Romatowski 2009-11-18 08:23:04
Wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 Bartosz Romatowski 2009-11-10 17:39:35
Wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 Bartosz Romatowski 2009-11-10 17:38:24
Wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 Bartosz Romatowski 2009-11-10 17:37:29
Wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 Bartosz Romatowski 2009-11-10 17:31:07
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury należących do Gminy Węgorzewo oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Bartosz Romatowski 2009-11-09 13:01:16
w sprawie zamiany nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-09 12:50:20
Bartosz Romatowski 2009-11-07 10:16:31
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-06 11:22:12
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r Bartosz Romatowski 2009-11-06 11:16:24
w sprawie powołania „Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” Bartosz Romatowski 2009-11-06 11:15:00
w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Węgorzewo w 2009 roku Bartosz Romatowski 2009-11-06 11:11:16
w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Węgorzewo w 2009r. Bartosz Romatowski 2009-11-06 11:07:30
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:49:14
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:49:07
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:49:00
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:48:49
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:48:42
w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 304,94 m2 położonego na terenie Gminy Węgorzewo w miejscowości Kal na dzial Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:48:34
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:48:24
w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Węgorzewa - dotychczasowego Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Węgorzewie oraz powołania w wolne mie Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:47:55
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:47:47
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:47:40
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:46:33
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:46:28
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:46:23
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:46:15
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:46:01
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:45:51
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:45:45
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:45:39
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:45:30
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:45:23
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:45:18
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:45:09
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:45:01
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:44:48
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2009 Burmistrza Węgorzewa z dnia 29.07.2009 r. , dotyczącego powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:44:38
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:44:32
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:43:47
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:43:39
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:43:32
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:43:24
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:42:55
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:42:48
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:42:37
W sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości g Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:42:29
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2009 Burmistrza Węgorzewa z dnia 15.06.2009 r.,dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budow Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:42:18
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:42:06
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:41:57
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:41:50
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:41:38
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:41:29
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:41:20
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:37:55
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:37:38
w sprawie zamiany nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:37:29
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:37:24
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:37:16
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:37:11
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:37:03
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:36:57
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:36:48
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:36:40
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:36:32
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:36:23
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:36:15
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Porządku Domowego w nieruchomościach Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:36:02
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:35:55
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:35:40
w sprawie ustalenia dziennych stawek za zajęcie gruntu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:35:33
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:35:21
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:35:13
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:35:04
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:34:56
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:34:38
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:34:21
W sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości g Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:34:09
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:33:59
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:33:50
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:33:44
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:33:37
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:33:29
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:33:18
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:32:51
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:32:42
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:32:34
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:32:15
w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego położonego w Węgorzewie przy ul. Bolesława Prusa 12/4 na lokal mieszkalny Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:32:00
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:31:49
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:31:43
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:31:38
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:31:30
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:31:23
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:31:16
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:31:09
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2009 Burmistrza Węgorzewa z dnia 09.02.2009 r.,dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budow Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:31:00
w sprawie powołania „Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:30:52
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:30:43
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:30:26
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:30:14
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:30:04
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:29:53
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:29:06
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:28:58
w sprawie zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:28:46
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 258/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:28:34
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:28:25
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:28:13
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:28:06
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 135/2008 Burmistrza Węgorzewa z dnia 06.10.2008 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:26:59
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:26:47
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:26:07
w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Węgorzewo w 2009r. Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:25:45
w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Węgorzewo w 2009 roku Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:25:18
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:24:59
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:24:52
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:24:42
w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 304,94 m2 położonego na terenie Gminy Węgorzewo w miejscowości Kal na dzia Bartosz Romatowski 2009-11-03 12:04:26
w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Węgorzewa - dotychczasowego Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Węgorzewie oraz powołania w wolne mie Bartosz Romatowski 2009-11-03 11:54:15
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – WSCHÓD Administrator 2009-11-03 11:09:34
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – ŚRÓDMIEŚCIE Administrator 2009-11-03 11:09:09
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 09:22:37
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 09:22:20
w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 09:21:49
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 09:21:21
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-03 09:20:58
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-11-03 09:20:39
Na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko realizacji projektowanych planów zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowej n Bartosz Romatowski 2009-11-03 09:12:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:22:27
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:21:52
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:21:03
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:20:45
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:20:13
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:18:30
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:17:50
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:15:45
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:15:00
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:14:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:11:51
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-11-03 08:05:06
w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej Bartosz Romatowski 2009-11-03 07:58:07
w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunkó Bartosz Romatowski 2009-11-03 07:55:23
w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej Bartosz Romatowski 2009-11-03 07:54:49
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgorzewa na lata 2009-2013 Bartosz Romatowski 2009-11-02 16:18:46
w sprawie opłaty targowej Bartosz Romatowski 2009-11-02 15:56:16
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Bartosz Romatowski 2009-11-02 15:55:33
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Bartosz Romatowski 2009-11-02 15:49:57
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-11-02 11:49:46
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-02 11:49:33
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-11-02 11:36:53
w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-02 11:36:43
w sprawie zorganizowania pionu ochrony w Urzędzie Miejskim Bartosz Romatowski 2009-11-02 10:19:16
w sprawie: zorganizowania pionu ochrony w Urzędzie Miejskim w Bartosz Romatowski 2009-11-02 10:18:59
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 167/2008 Burmistrza Węgorzewa z dnia 04.12.2008 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej Bartosz Romatowski 2009-11-02 10:17:03
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 10:02:00
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 10:01:38
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 10:01:15
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:57:30
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:57:23
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:57:04
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:56:52
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:53:07
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:53:01
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:52:54
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:52:48
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:52:39
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:52:29
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:52:02
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Bartosz Romatowski 2009-11-02 09:44:02
Remont nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów oraz sieci wod. - kan. przy Szkole w miejscowości Węgielsztyn Bartosz Romatowski 2009-10-27 14:47:59
Bartosz Romatowski 2009-10-23 11:11:37
Bartosz Romatowski 2009-10-23 11:11:14
Bartosz Romatowski 2009-10-23 11:10:58
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej działki gruntu położonej we wsi Maćki Bartosz Romatowski 2009-10-23 11:04:01
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-10-23 10:58:18
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-10-23 10:54:02
w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – ul. Kościelnej w msc. Radzieje do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie jej przebiegu Bartosz Romatowski 2009-10-23 10:49:20
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-10-23 10:39:24
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Bartosz Romatowski 2009-10-23 09:55:35
Bartosz Romatowski 2009-10-21 14:11:10
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do byłej roszarni Bartosz Romatowski 2009-10-19 09:05:09
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2009-10-12 16:24:26
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2009-10-12 16:23:03
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2009-10-12 16:20:48
Informacja o spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń Bartosz Romatowski 2009-10-12 11:31:36
Informacja o spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń Bartosz Romatowski 2009-10-12 11:29:52
Remont nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów oraz sieci wod. - kan. przy Szkole w miejscowości Węgielsztyn Bartosz Romatowski 2009-10-07 19:05:04
Remont nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów oraz sieci wod. - kan. przy Szkole w miejscowości Węgielsztyn Bartosz Romatowski 2009-10-07 19:00:48
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2009-10-07 09:10:29
Docieplenie ścian budynku administracyjnego wraz z remontem dachu ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-10-05 18:03:27
Remont nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów oraz sieci wod. - kan. przy Szkole w msc. Węgielsztyn Bartosz Romatowski 2009-09-23 11:48:16
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2009-09-23 11:45:02
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do byłej roszarni Bartosz Romatowski 2009-09-22 14:37:38
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do byłej roszarni Bartosz Romatowski 2009-09-22 14:34:54
II przetarg ustny ograniczony do właścicieli pozostałych części budynku położonego na działkach nr geod. 500, 502 i 504, na sprzedaż na własność nieruchomości położonej we wsi Węgielsz Bartosz Romatowski 2009-09-18 11:09:22
Docieplenie ścian budynku administracyjnego wraz z remontem dachu ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-09-12 09:33:17
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2009-09-09 13:52:33
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-09-09 10:01:43
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-09-09 09:42:53
w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego i zatwierdzenia jego regulaminu Bartosz Romatowski 2009-09-09 09:40:25
w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego i zatwierdzenia jego regulaminu Bartosz Romatowski 2009-09-09 09:06:55
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-09-09 09:03:53
w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego i zatwierdzenia jego regulaminu Bartosz Romatowski 2009-09-09 09:03:14
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgorzewa na lata 2009-2013 Bartosz Romatowski 2009-09-09 08:55:11
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-09-09 08:47:53
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie 2009-2010 Bartosz Romatowski 2009-09-04 08:25:59
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 roku Bartosz Romatowski 2009-09-04 08:21:12
w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na rok 2010 Bartosz Romatowski 2009-08-31 09:04:06
Budowa drogi do Węgorzewskiego Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej nr 1 Bartosz Romatowski 2009-08-27 22:05:04
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2009/2010 w formie zakupu biletów miesięcznych Bartosz Romatowski 2009-08-27 22:03:55
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie 2009-2010 Bartosz Romatowski 2009-08-20 07:49:34
Dostawa węgla kamiennego dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-08-17 14:47:44
Budżet na 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-08-17 10:48:05
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2009/2010 w formie zakupu biletów miesięcznych Bartosz Romatowski 2009-08-15 09:50:16
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2009/2010 w formie zakupu biletów miesięcznych Bartosz Romatowski 2009-08-15 09:43:52
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Węgorzewo w roku szkolnym 2009/2010 w formie zakupu biletów miesięcznych Bartosz Romatowski 2009-08-15 09:40:56
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2009-08-13 15:06:40
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap I Bartosz Romatowski 2009-08-13 15:05:54
Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminny Węgorzewo w roku szkolnym 2009/2010 Bartosz Romatowski 2009-08-12 15:21:05
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do byłej roszarni Bartosz Romatowski 2009-08-12 15:17:59
Remont nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów oraz sieci wod. - kan. przy Szkole w msc. Węgielsztyn Bartosz Romatowski 2009-08-11 09:13:22
Remont nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów oraz sieci wod. - kan. przy Szkole w msc. Węgielsztyn Bartosz Romatowski 2009-08-10 16:15:26
Budowa drogi do Węgorzewskiego Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej nr 1 Bartosz Romatowski 2009-08-06 07:48:55
Budowa drogi do Węgorzewskiego Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej nr 1 Bartosz Romatowski 2009-08-05 16:40:02
Budowa drogi do Węgorzewskiego Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej nr 1 Bartosz Romatowski 2009-08-05 16:39:15
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Łuczańskiej i Konopki w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-08-03 15:44:06
Budowa ulicy Szkolnej i ullicy Bema w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-30 15:32:52
Urząd Miejski Bartosz Romatowski 2009-07-30 15:26:05
Bartosz Romatowski 2009-07-30 15:24:01
Urząd Stanu Cywilnego Bartosz Romatowski 2009-07-30 15:21:25
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie 2009-2010 Bartosz Romatowski 2009-07-29 09:26:20
Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminny Węgorzewo w roku szkolnym 2009/2010 Bartosz Romatowski 2009-07-28 15:47:12
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie 2009-2010 Bartosz Romatowski 2009-07-28 15:41:28
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie 2009-2010 Bartosz Romatowski 2009-07-28 15:37:40
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-24 15:17:44
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Łuczańskiej i Konopki w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-24 14:24:47
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie Bartosz Romatowski 2009-07-22 11:19:24
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 roku Bartosz Romatowski 2009-07-22 11:18:36
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgielsztyn na lata 2009-2015 Bartosz Romatowski 2009-07-22 10:25:27
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgielsztyn na lata 2009-2015 Bartosz Romatowski 2009-07-22 10:09:53
Budowa ulicy Szkolnej i ullicy Bema w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-17 15:09:42
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu pod budowę Bartosz Romatowski 2009-07-17 10:53:46
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do byłej roszarni Bartosz Romatowski 2009-07-16 15:36:43
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do byłej roszarni Bartosz Romatowski 2009-07-16 15:35:26
Budowa ulicy Szkolnej i ullicy Bema w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-16 14:55:23
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-15 11:19:31
Dostawa węgla kamiennego dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-13 16:05:32
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkach, Janówko, ul Armii Krajowej i Konopnickiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-10 15:36:43
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Łuczańskiej i Konopki w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-08 15:45:51
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Łuczańskiej i Konopki w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-08 15:32:48
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Łuczańskiej i Konopki w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-08 15:27:09
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-06 15:31:53
Budowa ulicy Szkolnej i ul. Bema Bartosz Romatowski 2009-07-06 15:28:18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkach, Janówko, ul Armii Krajowej i Konopnickiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-06 15:24:06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkach, Janówko, ul Armii Krajowej i Konopnickiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-06 15:22:23
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkach, Janówko, ul Armii Krajowej i Konopnickiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-07-06 15:20:54
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki przy ul. Łuczańskiej Bartosz Romatowski 2009-07-03 11:58:09
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki przy ul. Łuczańskiej Bartosz Romatowski 2009-07-03 11:46:44
Rewitalizacja nieużytków na potrzeby targowiska miejskiego i przestrzeni publicznych miasta Węgorzewa 2008 - 2010 - etap II Bartosz Romatowski 2009-07-01 08:48:38
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkach, Janówko, ul Armii Krajowej i Konopnickiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-06-29 15:50:53
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych Bartosz Romatowski 2009-06-26 12:52:22
Budowa ulicy Szkolnej i ul. Bema Bartosz Romatowski 2009-06-26 12:30:07
Budowa ulicy Szkolnej i ul. Bema Bartosz Romatowski 2009-06-26 12:15:26
Budowa ulicy Szkolnej i ul. Bema Bartosz Romatowski 2009-06-26 12:12:46
Budowa ulicy Szkolnej i ul. Bema Bartosz Romatowski 2009-06-26 12:11:16
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkach, Janówko, ul Armii Krajowej i Konopnickiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-06-25 11:03:24
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo realizacji zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Bartosz Romatowski 2009-06-25 11:00:39
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 roku Bartosz Romatowski 2009-06-25 10:59:08
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-06-25 10:43:06
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-06-25 10:41:03
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-06-25 10:27:54
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-06-25 10:22:27
w sprawie przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku Bartosz Romatowski 2009-06-23 14:41:35
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2009-06-23 10:57:14
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2009-06-23 10:56:11
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej Bartosz Romatowski 2009-06-23 10:54:38
w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunkó Bartosz Romatowski 2009-06-23 10:09:22
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Bartosz Romatowski 2009-06-23 10:02:44
w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-06-23 09:33:57
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Wegorzewo Bartosz Romatowski 2009-06-22 09:31:36
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Wegorzewo Bartosz Romatowski 2009-06-22 09:30:42
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PNIEWO Bartosz Romatowski 2009-06-22 09:24:28
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MAĆKI - ZACHÓD Bartosz Romatowski 2009-06-22 09:23:34
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZTYNORT DUŻY Bartosz Romatowski 2009-06-22 09:22:26
w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych w Gminie Węgorzewo dodatku mieszkaniowego Bartosz Romatowski 2009-06-22 09:19:47
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-06-22 09:14:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 roku Bartosz Romatowski 2009-06-22 09:10:01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkach, Janówko, ul Armii Krajowej i Konopnickiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-06-22 08:57:32
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Węgorzewa za 2008 r Bartosz Romatowski 2009-06-22 08:43:41
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Węgorzewa za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-06-22 08:42:25
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Węgorzewa za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-06-22 08:40:36
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkach, Janówko, ul Armii Krajowej i Konopnickiej w Węgorzewie Bartosz Romatowski 2009-06-19 18:20:59
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych Bartosz Romatowski 2009-06-17 14:50:46
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/ 2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-06-17 08:36:39
w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych w Gminie Węgorzewo Bartosz Romatowski 2009-06-17 08:33:01
Rewitalizacja nieużytków na potrzeby targowiska miejskiego i przestrzeni publicznych miasta Węgorzewa 2008 - 2010 - etap II Bartosz Romatowski 2009-06-17 08:10:23
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Bartosz Romatowski 2009-06-16 08:56:16
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Węgorzewa za 2008 rok Bartosz Romatowski 2009-06-16 08:56:02
Zakup samochodu osobowego Bartosz Romatowski 2009-06-10 13:36:49
Zakup samochodu osobowego Bartosz Romatowski 2009-06-10 13:33:53
Zakup samochodu osobowego Bartosz Romatowski 2009-06-10 13:31:45
Zakup samochodu osobowego Bartosz Romatowski 2009-06-10 13:30:59
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Prynowie Bartosz Romatowski 2009-06-09 13:55:15
Rewitalizacja nieużytków na potrzeby targowiska miejskiego i przestrzeni publicznych miasta Węgorzewa 2008 - 2010 - etap II Bartosz Romatowski 2009-06-04 10:51:24
Rewitalizacja nieużytków na potrzeby targowiska miejskiego i przestrzeni publicznych miasta Węgorzewa 2008 - 2010 - etap II Bartosz Romatowski 2009-06-04 09:05:57
Rewitalizacja nieużytków na potrzeby targowiska miejskiego i przestrzeni publicznych miasta Węgorzewa 2008 - 2010 - etap II Bartosz Romatowski 2009-06-04 09:02:39
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok Bartosz Romatowski 2009-06-04 08:19:59
Budowa drogi w miejscowości Wesołowo (II przetarg) Bartosz Romatowski 2009-06-02 16:26:15
Budowa drogi w miejscowości Wesołowo (II przetarg) Bartosz Romatowski 2009-06-02 16:25:19
Zakup samochodu półciężarowego Bartosz Romatowski 2009-05-28 16:10:57
Zakup samochodu osobowego Bartosz Romatowski 2009-05-28 16:04:49
Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na zadania własne Gminy (II etap) z dnia 10.03.2009 r Bartosz Romatowski 2009-05-25 09:06:43
Zakup samochodu osobowego Bartosz Romatowski 2009-05-19 12:26:10
Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku Bartosz Romatowski 2009-05-18 09:01:36
Zakup samochodu osobowego Bartosz Romatowski 2009-05-15 12:46:20
Zakup samochodu półciężarowego Bartosz Romatowski 2009-05-08 15:56:13
Zakup samochodu osobowego Bartosz Romatowski 2009-05-08 15:49:31
Budowa drogi w miejscowości Wesołowo (II przetarg) Bartosz Romatowski 2009-05-07 16:33:51
Budowa drogi w miejscowości Wesołowo (II przetarg) Bartosz Romatowski 2009-05-07 16:31:33
Budowa drogi w miejscowości Wesołowo Bartosz Romatowski 2009-05-07 16:20:01
Budowa garażu wielostanowiskowego wraz z wykonaniem elewacji budynku garażowo-socjalnego Bartosz Romatowski 2009-05-06 15:22:12
Sukcesywna dostawa kruszywa do remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych Bartosz Romatowski 2009-04-30 14:51:06
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu polożonego w Kalu nad jeziorem Święcajty (II przetarg) Bartosz Romatowski 2009-04-30 13:09:14
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu polożonego w Kalu nad jeziorem Święcajty Bartosz Romatowski 2009-04-30 13:07:28
Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. Bartosz Romatowski 2009-04-28 12:25:51
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości Bartosz Romatowski 2009-04-24 11:17:04
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego Bartosz Romatowski 2009-04-23 14:07:49
w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na 2009 rok Bartosz Romatowski 2009-04-23 14:06:33
Budowa garażu wielostanowiskowego wraz z wykonaniem elewacji budynku garażowo-socjalnego Bartosz Romatowski 2009-04-23 11:03:59
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 2007r. Bartosz Romatowski 2009-04-22 12:13:24
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009r. Bartosz Romatowski 2009-04-22 12:09:22
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Węgorzewo na lata 2009-2013 Bartosz Romatowski 2009-04-22 12:04:29
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węgielsztyn na lata 2009-2015 Bartosz Romatowski 2009-04-22 11:46:15
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009r. Bartosz Romatowski 2009-04-22 11:31:05