logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
minus Urząd Miejski
   minus Regulamin organizacyjny Urzędu
   plus Oświadczenia majątkowe
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ADMINISTRACJA > Urząd Miejski

Urząd Miejski

11-600 Węgorzewo

ul. Zamkowa 3

 tel. centrala 0 87 427–54-00

 fax 0 87 427–54–01

 e–mail  um@wegorzewo.pl

 

NIP Urzędu 845–10–01–431

REGON  000524476

Konto bankowe Urzędu (wpłaty z tytułu podaków i opłat lokalnych)

85 1020 4753 0000 0102 0006 0350

Urząd Miejski jest czynny:

w poniedziałki w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530

Kasa Urzędu jest czynna:

w poniedziałki w godz. 830 - 1530

od wtorku do piątku w godz. 800 – 1400

 

________________________________________

 Sekretariat (centrala) Urzędu: 0 87 427-54-00

Burmistrz – Krzysztof Piwowarczyk, tel. 87 427–54-39 (pokój 39)

Zastępca Burmistrza  - Andrzej Lachowicz, tel. 87 427–54-40 (pok. 40)

Sekretarz  Gminy Andrzej Fil, tel. 87 427–54-41 (pok. 41)

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału Bożena Jakimczuk pokój 47 tel wew. 147
Ds. obsługi Rady Miejskiej Anna Waśkiewicz pokój 54, tel 427-54-54
Ds. kadr i obsługi kancelaryjno-technicznej Grażyna Sajewicz pokój 48, tel wew. 148
Sekretariat UM Jolanta Michałowska tel 427-54-00
Ds. dowodów osobistych Ewa Kowalska pokój 21, tel wew. 120
Ds. ewidencji ludności Maria Chaciej pokój 21, tel wew. 121
Ds. informatyki Jolanta Świrkowicz pokój 48, tel wew. 148
  Bartosz Romatowski pokój 56, tel wew. 156
Ds. Unii Europejskiej i wymeldowań Anna Opałka-Węda pokój 05, tel wew. 105
Samodzielny Referent Danuta Abramowicz pokój 59, tel wew. 159

 

Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy Danuta Michałowska pokój 32, tel wew. 132
Ds. księgowości Łucja Masiul pokój 26, tel wew. 126
  Małgorzata Pielaszek pokój 26, tel wew. 126
  Ewa Bieniek pokój 33, tel wew. 133
Ds. obsługi finansowej - księgowość VAT Halina Hejka pokój 31, tel wew. 131
  Piotr Taranko pokój 31, tel wew. 131
  Halina Szpot pokój 33, tel wew. 133
Ds. obsługi kasowej Wiesława Drozd pokój 29, tel wew. 129
Ds. wymiaru podatków Robert Stankiewicz pokój 30, tel wew. 130
  Danuta Sepczyńska pokój 30, tel wew. 130
Ds. księgowości podatkowej Henryka Godlewska pokój 27, tel wew. 127
  Marta Noga pokój 27, tel wew. 127


Wydział Infrastruktury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału Marcin Bejnar pokój 42, tel wew. 142
Ds. planowania przestrzennego Elżbieta Pietrucha pokój 11, tel wew. 111
  Piotr Sulowski pokój 11, tel wew. 111
Ds. inwestycji Jan Michałowski pokój 44, tel wew. 144
  Dariusz Dowejko pokój 44, tel wew. 144
    pokój 44, tel wew. 144
Ds. zamówień publicznych  Grażyna Stępniak pokój 24, tel wew. 124
Ds. ochrony środowiska Karolina Kładko pokój 36, tel wew. 136
  Monika Kaczyńska pokój 36, tel wew. 136

 

Wydział Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Naczelnik  Wydziału Jacek Rutkowski pokój 13, tel wew. 113
Ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa Danuta Prystasz pokój 14, tel wew. 114
  Daria Uścienna pokój 14, tel wew. 114
Ds. gospodarki ziemią Ewa Gordziewicz pokój 19, tel wew. 119
Agnieszka Karbowniczyn-Boguszewicz pokój 19, tel wew. 119

Wydział Gospodarki Lokalowej

Naczelnik Wydziału Robert Kozian pokój 12, tel wew. 112
Ds. księgowości Walentyna Żerucha pokój 15, tel wew. 115
  Renata Lech pokój 15, tel wew. 115
  Renata Kwarcińska pokój 15, tel wew. 115
Ds. obsługi kasowej Danuta Klębowska pokój 16, tel wew. 116
Ds. dodatków mieszkaniowych Dorota Kramek pokój 17, tel wew. 117
Ds. gospodarki lokalowej Lilia Zaleska pokój 18, tel wew. 118
Ds. eksploatacji lokali Edward Karwacki pokój 18, tel wew. 118

Biuro Prawne

Żaneta Jania

pokój 25, tel 87 427-54-25

Monika Szypulewska

pokój 25, tel 87 427-54-25

 

Biuro Funduszy Europejskich 

Leszek Zajkowski pokój 35, tel 87 427-54-35

e-mail:

leszekzajkowski@umw.internetdsl.pl

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Ewa Dawcewicz pokój 09, tel wew. 109 tel 427-54-09
Zastępca Kierownika USC Marianna Toczek pokój 08, tel wew. 108 tel 427-54-08

 

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Edward Cencora

pokój 46, tel wew. 146, tel 87427-54-46

e-mail:

obronacywilna@umw.internetdsl.pl

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu i usług

Edward Tylenda

pokój 06, tel wew. 106

e-mail:

edwardtylenda@umw.internetdsl.pl

Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji

Andrzej Szocik

pokój 01, tel wew. 157

e-mail:

sport@umw.internetdsl.pl

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Edward Tylenda

pokój 06, tel wew. 106

e-mail:

edwardtylenda@umw.internetdsl.pl

 Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Jolanta Świrkowicz pokój 48, tel wew. 148

e-mail:

umwegorzewo@pro.onet.pl

 

 

Pełnomocnik ds. ochrony środowiska

Monika Kaczyńska pokój 36, tel 87 427-54-36

e-mail:

ochronasrodowiska@umw.internetdsl.pl

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Węgorzewie działa na podstawie:

1.      Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr  142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

2.   Statutu Gminy Węgorzewo.

3.   Regulaminu Organizacyjnego Urzedu.

i realizuje zadania:

  • własne gminy określone w ustawach i aktach wykonawczych do nich, Statucie oraz uchwałach Rady Miejskiej w Węgorzewie i zarządzeniach Burmistrza,
  • zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczegółowych,
  • zlecone wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Nazwa dokumentu: Urząd Miejski dane teleadresowe
Skrócony opis: dane teleadresowe, pracownicy, telefony
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Fil
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 19:34:31
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 19:34:31
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 09:40:57

Wersja do wydruku...

corner   corner