logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
minus Urząd Miejski
   minus Regulamin organizacyjny Urzędu
   plus Oświadczenia majątkowe
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ADMINISTRACJA > Urząd Miejski

Urząd Miejski

11-600 Węgorzewo

ul. Zamkowa 3

 tel. centrala 427 – 21 – 21

 fax 427 – 31 – 71

 e – mail  um@wegorzewo.pl

                                umwegorzewo@pro.onet.pl

 

NIP Urzędu 845 – 10 – 01 – 431

REGON  000524476

Urząd Miejski jest czynny:

 w poniedziałki w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530

Kasa Urzędu jest czynna:

w poniedziałki w godz. 900 - 1600

od wtorku do piątku w godz. 800 – 1400

Znaki opłaty skarbowej można kupić:

w kasie Urzędu – pokój nr 28,

w sekretariacie Urzędu  - pokój nr 38,

w pokoju nr 25 i 33

________________________________________

 Centrala Urzędu: 427 - 21 - 21

 

Burmistrz – Antoni Piotrowski, wew. 30, tel. 427 – 20 - 03 (pokój 39)

Zastępca Burmistrza   wew. 17, tel. 427 – 20 - 03 (pok. 40)

Sekretarz  Gminy – Joanna Kogut, wew. 51, tel. 427 – 22 - 34 (pok. 41)

Naczelnik Wydziału Bożena Jakimczuk pokój 35 tel. wew. 35
Ds. obsługi Rady Miejskiej Anna Waśkiewicz pokój 54, tel 427-29-63
Ds. kadr i obsługi kancelaryjno-technicznej Wioletta Krupa pokój 36, tel wew. 34
Sekretariat Jolanta Michałowska tel. 427-21-21
Ds. obsługi prawnej

Żaneta Jania

pokój 55, tel. wew. 55
Andrzej Fil pokój 55, tel. wew. 55
Ds. dowodów osobistych Ewa Kowalska pokój 48, tel wew. 39
Ds. ewidencji ludności Maria Chaciej pokój 48, tel wew. 39
Ds. komputeryzacji Jolanta Świrkowicz pokój 47, tel. wew. 14
Bartosz Romatowski pokój 59, tel wew. 19

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

1.     Naczelnik Wydziału - Bożena Jakimczuk, wew. 12  (pok. 35)

2.    Ds.  obsługi Rady Miejskiej – Anna Waśkiewicz, wew. 54, 427 – 29 - 63  (pok. 54)

3.    Ds. kadr i obsługi kancelaryjno-technicznej – Wioletta Krupa, wew. 34 (pok. 36)

4.   Sekretariat -  Jolanta Michałowska, centrala 427 – 21 - 21

5.   Ds. obsługi prawnej – Żanetta Jania, Andrzej Fil,wew. 55 (pok. 55)

6.    Ds. dowodów osobistych – Ewa Kowalska, wew. 39 (pok. 48)

7.    Ds. ewidencji ludności – Maria Chaciej, wew. 39 (pok. 48)

8.    Ds. komputeryzacji – Jolanta Świrkowicz, wew. 14 (pok. 47),

Bartosz Romatowski, wew.   34 (pok. 36)

9.    Ds. Unii Europejskiej - Piotr Szczygieł, wew. 14 (pok. 47)

Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy – Danuta Michałowska, wew. 37 (pok. 32)

1.      Zastępca Skarbnika Gminy -  Helena Krawczyk, wew. 31 (pok. 29)

2.      Ds. księgowości -  Łucja Masiul wew. 31 (pok. 29)

3.      Ds.  księgowości  - Krystyna Lachowicz wew. 31 (pok. 29)                                              

4.   Ds. obsługi finansowej  – księgowość VAT -  Halina Hejka, Halina Szpot, wew. 13 (pok. 31)

5.   Ds. obsługi kasowej – Wiesława Drozd, wew.32 (kasa)

6.   Ds. wymiaru podatków –  Robert Stankiewicz, wew. 38  (pok. 30)

7.   Ds. księgowości podatkowej –  Henryka Godlewska, Danuta Sepczyńska wew. 32 (pok. 27)

                                                      

Wydział Infrastruktury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

1.      Naczelnik Wydziału – Krzysztof Piwowarczyk, wew. 16 (pok. 42)

2.      Ds. architektury i planowania przestrzennego – Anita Chmielewska,

                                                                                     Piotr Sulowski, wew.   22 (pok. 43)

3.      Ds. inwestycji – Jan Michałowski, wew. 15 (pok. 44)

                                 Grażyna Stępniak

                                 Edward Karwacki

4.      Ds. ochrony środowiska – Karolina Kładko, wew. 11 (pok. 51)

 

Wydział Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym

 

1.      Naczelnik Wydziału – Jacek Rutkowski, wew. 21 (pok. 24)

2.      Ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa – Danuta Prystasz, wew. 57 (pok. 26)

                                                                                          Ewa Gordziewicz

3.      Ds. gospodarki ziemią – Ryszard Złotorzyński, Wojciech Falicki, wew. 36 (pok. 25)

                                                           

Wydział Gospodarki Lokalowej. tel. 427 – 31 - 80 (ul. Zamkowa 4)

1.   Naczelnik Wydziału – Anna Kmiecik, tel. 427 – 31 - 80

2.      Ds. mieszkaniowych  -   Lilia Zaleska, tel. 427 – 21 - 21 wew. 50 (pok. 50 w Urzędzie   Miejskim ul. Zamkowa 3)

3.      Ds. remontowych i eksploatacji – Eugeniusz Andrukiewicz

4.      Ds. finansowych – Janina Dźwinel

                                      Jolanta Czarniawska

5.      Ds. dodatków mieszkaniowych – Robert Kozian

                                                             Dorota Kramek

6.      Kasjer – Danuta Klębowska

Urząd Stanu Cywilnego

1.      Kierownik USC –  Ewa Dawcewicz, wew. 35, tel. 427 – 26 - 80 (pok. 33)

2.      Zastępca Kierownika USC – Marianna Toczek wew. 35, tel. 427 – 26 - 80 (pok. 33)

 

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Edward Cencora – wew. 18 (pok. 46), tel. 427 – 22 - 59

 

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu i usług

Edward Tylenda – wew. 50 (pok. 50) 

Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji.

Andrzej Szocik, wew. 56 (pok. 56)

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Edward Tylenda – wew. 50 (pok. 50)

 Pełnomocnik ds. Ochrony Środowiska

  Damian Dębski

 Administrator Bezpieczeństwa Informacji

1. Jolanta Świrkowicz, wew. 14 (pok. 47)

 ________________________________________

Urząd Miejski w Węgorzewie działa na podstawie:

1.      Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr  142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

2.   Statutu Gminy Węgorzewo.

3.   Regulaminu Organizacyjnego Urzedu.

i realizuje zadania:

  • własne gminy określone w ustawach i aktach wykonawczych do nich, Statucie oraz uchwałach Rady Miejskiej w Węgorzewie i zarządzeniach Burmistrza,
  • zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczegółowych,
  • zlecone wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Nazwa dokumentu: Urząd Miejski dane teleadresowe
Skrócony opis: dane teleadresowe, pracownicy, telefony
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kogut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kogut
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 19:34:31
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 19:34:31
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-23 08:25:33

Wersja do wydruku...

corner   corner