logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
minus Urząd Miejski
   minus Regulamin organizacyjny Urzędu
   plus Oświadczenia majątkowe
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ADMINISTRACJA > Urząd Miejski

Urząd Miejski

11-600 Węgorzewo

ul. Zamkowa 3

 tel. centrala 427 – 54 - 00

 fax 427 – 54 – 01

 e – mail  um@wegorzewo.pl

                                umwegorzewo@pro.onet.pl

 

NIP Urzędu 845 – 10 – 01 – 431

REGON  000524476

Urząd Miejski jest czynny:

w poniedziałki w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530

Kasa Urzędu jest czynna:

w poniedziałki w godz. 8.30 - 15.30

od wtorku do piątku w godz. 800 – 1400

Znaki opłaty skarbowej można kupić:

w kasie Urzędu – pokój nr 29,

________________________________________

 Sekretariat (centrala) Urzędu: 427 - 54 - 00

 

Burmistrz – Antoni Piotrowski, tel. 427 – 54 - 39 (pokój 39)

Zastępca Burmistrza  - Andrzej Kaczmarczyktel. 427 – 54 - 40   (pok. 40)

Sekretarz  Gminy Joanna Kogut, tel. 427 – 54 - 41 (pok. 41)

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału Bożena Jakimczuk pokój 47 tel wew. 47
Ds. obsługi Rady Miejskiej Anna Waśkiewicz pokój 54, tel 427-54-54
Ds. kadr i obsługi kancelaryjno-technicznej Grażyna Sajewicz pokój 48, tel wew. 48
Sekretariat UM Jolanta Michałowska tel 427-54-00
Ds. obsługi prawnej

Żaneta Jania

pokój 42, tel wew. 42
Monika Szypulewska pokój 42, tel wew. 42
Ds. dowodów osobistych Ewa Kowalska pokój 21, tel wew. 20
Ds. ewidencji ludności Maria Chaciej pokój 21, tel wew. 21
Ds. informatyki Jolanta Świrkowicz pokój 48, tel wew. 48
Bartosz Romatowski pokój 56, tel wew. 56
Ds. Unii Europejskiej i wymeldowań Anna Opałka pokój 19, tel wew. 19
Samodzielny Referent Danuta Abramowicz pokój 59, tel wew. 59

 

Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy Danuta Michałowska pokój 32, tel wew. 32
Ds. księgowości Łucja Masiul pokój 33, tel wew. 33
Krystyna Lachowicz pokój 33, tel wew. 33
Ewa Bieniek pokój 33, tel wew. 33
Ds. obsługi finansowej - księgowość VAT Halina Hejka pokój 31, tel wew. 31
Halina Szpot pokój 31, tel wew. 31
Piotr Taranko pokój 31, tel wew. 31
Ds. obsługi kasowej Wiesława Drozd pokój 29, tel wew. 29
Ds. wymiaru podatków Robert Stankiewicz pokój 30, tel wew. 30
Ds. księgowości podatkowej Henryka Godlewska pokój 27, tel wew. 27
Danuta Sepczyńska pokój 27, tel wew. 27
Marta Jurczak pokój 27, tel wew. 27


Wydział Infrastruktury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału Marcin Bejnar pokój 44, tel wew. 44
Ds. planowania przestrzennego Elżbieta Pietrucha pokój 43, tel wew. 43
Piotr Sulowski pokój 43, tel wew. 43
Ds. inwestycji Jan Michałowski pokój 36, tel wew. 36
Grażyna Stępniak pokój 44, tel wew. 44
Sebastian Klisko pokój 36, tel wew. 36
Dariusz Dowejko pokój 44, tel wew. 44
Ds. ochrony środowiska Karolina Kładko pokój 01, tel wew. 22
Izabela Mrzygłowska pokój 01, tel wew. 22

 

Wydział Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Naczelnik  Wydziału Jacek Rutkowski pokój 24, tel wew. 24
Ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa Danuta Prystasz pokój 26, tel wew. 26
Ryszard Złotorzyński pokój 26, tel wew. 26
Ds. gospodarki ziemią Ewa Gordziewicz pokój 25, tel wew. 25
Wojciech Falicki pokój 25, tel wew. 25

Wydział Gospodarki Lokalowej

Naczelnik Wydziału Robert Kozian pokój 12, tel wew. 12
Ds. księgowości Walentyna Żerucha pokój 15, tel wew. 15
Renata Lech pokój 15, tel wew. 15
Helena Krawczyk pokój 15, tel wew. 15
Ds. obsługi kasowej Danuta Klębowska pokój 16, tel wew. 16
Ds. dodatków mieszkaniowych Dorota Kramek pokój 17, tel wew. 17
Ds. gospodarki lokalowej Lilia Zaleska pokój 18, tel wew. 18
Ds. eksploatacji lokali Edward Karwacki pokój 18, tel wew. 18

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Ewa Dawcewicz pokój 34, tel wew. 34 tel 427-54-34
Zastępca Kierownika USC Marianna Toczek pokój 35, tel wew. 35 tel 427-54-35

 

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Edward Cencora pokój 46 tel wew. 46, tel 427-54-46
e-mail: obronacywilna@umw.internetdsl.pl

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu i usług

Edward Tylenda pokój 19, tel wew. 19
e-mail: edwardtylenda@wp.pl
Anna Bondaruk pokój 19, tel wew. 19

Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji

Andrzej Szocik pokój 57, tel wew. 57
e-mail: sport@umw.internetdsl.pl

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Edward Tylenda pokój 19, tel wew. 19
e-mail: edwardtylenda@wp.pl

 Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Jolanta Świrkowicz pokój 48, tel wew. 48
e-mail: umwegorzewo@pro.onet.pl

 

 

Pełnomocnik ds. ochrony środowiska

Izabela Mrzygłowska ul. Zamkowa 3, tel 4275422
e-mail: ochronasrodowiska@umw.internetdsl.pl

 

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Węgorzewie działa na podstawie:

1.      Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr  142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

2.   Statutu Gminy Węgorzewo.

3.   Regulaminu Organizacyjnego Urzedu.

i realizuje zadania:

  • własne gminy określone w ustawach i aktach wykonawczych do nich, Statucie oraz uchwałach Rady Miejskiej w Węgorzewie i zarządzeniach Burmistrza,
  • zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczegółowych,
  • zlecone wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Nazwa dokumentu: Urząd Miejski dane teleadresowe
Skrócony opis: dane teleadresowe, pracownicy, telefony
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kogut
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 19:34:31
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 19:34:31
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-27 09:41:14

Wersja do wydruku...

corner   corner